Experienţă profesională:
1 iunie 2012 – prezent: Judecător la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal;
1 iulie 2011 – 31 mai 2012: Judecător la Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă;
1 august 2009 – 30 iunie 2011: Judecător (Preşedinte Secţia civilă în perioada februarie – iunie 2011) la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti;
1 august 2008 – 31 iulie 2009: Magistrat detaşat la Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Agentul Guvernamental pentru CEDO;
15 ianuarie 2008 – 31 iulie 2008: Judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti;
1 septembrie 2005 – 14 ianuarie 2008: Judecător stagiar la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Educaţie şi formare:
octombrie 2011 – iulie 2015: Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti. Şcoala doctorală – Tema de cercetare: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente (Drepturi ale personalităţii), coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan;
ianuarie–iunie 2011: Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti – Studii postuniversitare în domeniul noilor Coduri civil şi de procedură civilă;
octombrie 2008 – aprilie 2009: Institutul Diplomatic Român – Studii postuniversitare;
octombrie 2007 – iunie 2008: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Studii universitare de master – drept privat aprofundat;
octombrie 2003 – iunie 2005: Institutul Naţional al Magistraturii – Auditor de justiţie;
octombrie 1999 – iunie 2003:  Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti – Studii universitare de licenţă;
septembrie–decembrie 2006: Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Stagiu de pregătire profesională.

Publicaţii:
– Apărarea drepturilor personalităţii prin intermediul măsurilor provizorii – Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014;
– Consideraţii cu privire la custodia publică prin prisma reglementărilor şi jurisprudenţei naţionale şi europene în materie – Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2013;
– Dreptul la propria imagine, drept al personalităţii – Revista Română de Drept Privat nr. 1/2013;
– Acţiunile civile şi taxele judiciare de timbru. Legea nr. 146/1997 comentată, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012 (coautor);
– Suspendarea provizorie a executării silite. Conflict negativ de competenţăRevista Română de Executare Silită nr. 3/2012 (coautor);
– Încuviinţarea executării silite. Regulamentul CE 1896/2006, Revista Română de Executare Silită nr. 1/2012;
– Inadmisibilitatea recursului exercitat împotriva încheierii de învestire cu formulă executorie a biletului la ordinRevista Română de Executare Silită nr. 3/2011;
– Înţelesul conceptului „instanţă de executare” cu referire la atribuţia acesteia de încuviinţare a executării silite, Revista Română de Executare Silită nr. 3/2011 (coautor);
– Momentul de la care curge termenul de plată în materia procedurii somaţiei de plată – Revista română de jurisprudenţă nr. 5/2009;
– Consideraţii prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind acţiunea în revendicarea imobilelor preluate de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989  – Revista Română de Drept Privat nr. 3/2009;
– Concordanţa cu art. 6 par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului a unei soluţii de respingere ca inadmisibilă a acţiunii în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare – Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2009;
 – Comentarii şi note la hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele: Katz împ. RomâniaFilipescu împ. RomâniaDerscariu împ. RomâniaNeaţă împ. RomâniaPye (oxford) împ. Marea BritanieTudor Tudor împ. RomâniaMaria Atanasiu şi alţii împ. România, Gadzhikhanov şi Saukov împ. RusiaFrăsilă şi Ciocârlan împ. România, Globa împ. UcrainaDumitru Daniel Dumitru împ. România etc.


:: Bogdan Cristea este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022