Aurora Ciucă

Experiență profesională
2012-2023: Profesor, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, titularul disciplinelor Drept internațional public, Protecția internațională a drepturilor omului
2019-2023: Profesor Hab., Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu”, București
2019-2023: Formator INPPA, Centrul Teritorial Iași, disciplina Drept european al drepturilor omului
2015-2023: Președinte, Asociația academică ”Vespasian V. Pella” din Iași
2016: Profesor Erasmus (Teaching Staff) University of Parma, Faculty of Law, Italia
2014: Profesor invitat, Institute des Hautes Études Internationales, Université Panthéon- Assas, Paris II, France
2008-2012: Profesor univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi
Titularul disciplinelor Drept internaţional public, Protecţia juridică a drepturilor omului, Libertăţi publice, Jurisprudenţa CEDO în materie penală
1999-2005; 2005-2007; 2009-2011: Decan Facultatea de Drept , Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi
1995-2000, 2000-2008: Lector / conferenţiar universitar. Predare şi activitate de seminar, disciplinele Drept internaţional privat, Drept comunitar, Dreptul familiei (lector) şi Drept internaţional public, Protecţia juridică a drepturilor omului (conferenţiar), Universitatea „M.Kogălniceanu” Iași
1992-1995: Asistent universitar asociat, Activitate de seminar la disciplinele Introducere în studiul dreptului, Dreptul comerţului internaţional, Facultatea de Ştiinţe economice, Secţia Relaţii internaţionale, Universitatea „Al.I.Cuza”Iaşi
1989-2023: Avocat, Baroul Iaşi (Director al Biroului de Asistenţă juridică 1990-1991)
1986-1988: Avocat stagiar, Baroul de Avocaţi Suceava

Educație și formare
1982-1986: Diplomă de licenţă, Profilul Ştiinţe juridice, Specializarea Drept, Facultatea de Drept, „Universitatea Al.I. Cuza” Iaşi
1989-1990: Diplomă Cursuri postuniversitare, Specializarea Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
1992: Certificat, Conférence des Bâtonniers, Rennes, Franţa, Stagiu practic de trei luni pe probleme de organizare a profesiei de avocat, etica şi deontologia profesiei
1993: Certificate Law Faculty Training Institute in Joint Venture and Real Property Law, Program al American Bar Association, Central and East European Law Initiative (CEELI) ŞI Jagiellonian University, Cracovia, Polonia
1994 (May-June): Certificate PHARE for Democracy Program, Stagiu de perfecţionare organizat de Comisia Europeană pentru tările est-europene, în scopul însuşirii valorilor democratice.Bruxelles, Belgia
1995-1996: Diplomă, „Cum laude” Master in International and Human Rights Law, Notre Dame University, U.S.A. Însuşirea cunoştinţelor privind organizaţiile internaţionale, susţinerea de examene pe parcursul a doua semestre şi a tezei de disertaţie „ Analysis of Domestic Violence in the U.S. and its Applicability to the International Arena”, Notre Dame University, Indiana, U.S.A. (professor Theresa Phelps)
1996 (May-August): Certificate Summer internship, Minnesota Advocates for Human Rights, Minneapolis, SUA, Stagiu de practică într-o organizaţie internaţională, elaborarea de studii de ţară privind drepturile omului, participare la workshop-uri, conferinţe etc.
1999: Diplomă, Doctor în drept, Specializarea Drept internaţional privat, cu teza „Statut personal şi naţionalitate în dreptul internaţional privat”, Universitatea „AL.I. Cuza” Iaşi, coordonator profesor univ. emerit Mihail Vasile Jakota
2000: Study Certificate, International Institute for Human Rights, Strasbourg Curs intensiv pe tema impactului Globalizării asupra drepturilor omului şi a dezvoltării comerţului internaţional
2000: Study Certificate International Center for Human Rights Teaching, International Institute of Human Rights, Strasbourg, Franţa. Însuşirea cunoştinţelor de predare a drepturilor omului după modelul european, studii de caz, participare la worksops etc.
2001: Certificat of Attendance, The Fourth Annual COLPI-PILI Colloquim on Clinical Legal Education Conoştinţe privind organizarea şi funcţionarea clinicilor juridice de pe lângă facultăţile de drept, Riga
2002: Diplomă, 24 credits, Advance Course on the International Protection of HumanRights Aspecte ale drepturilor protejate de Convenţia europeană şi noile strategii privind protecţia drepturilor economice şisociale, ABO Academy, Turku/Abo,Finland
2003: Certificat of attendance Constitutional and Legal Policy Institute(COLPI), USA Teacher’s Trening in Refugee Law Curs pentru profesorii de Drept internaţional şi drepturile omului privind noile probleme cu care se confruntă statele, Praga
2019: Atestat abilitare, domeniul Drept Internațional al Drepturilor Omului. Profesor univ. dr. Hab. Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București

Afilieri
Fundaţia ŞEF (Şanse Egale pentru Femei), membru în Board (din 2000)
SFDI – Société française pour le droit international, (din 2009)
SRB- Societatea Română de Bioetică (din 2013)
SRDE- Societatea Română de Drept European, Bucureşti (din 2014), membru în Consiliul director (din 2022)
IAPL- International Association of Penal Law, Siracusa, Italy (din 2018)

Burse și granturi
1994 Bursier PHARE , Bruxelles, Belgia
1995 Bursă acordată de Baltic and Eastern European Program (Notre Dame University, SUA)
2000 Bursă a Consiliului Europei pentru participare la sesiunea de studii a Institutului International pentru Drepturile Omului
2001 Grant finanţat de East-East Program, pentru organiarea la sediul UMK a Conferinţei internaţionale privind violenţa domestică
2002 Bursă acordată de Abo Academy (Finlanda)
2003 Bursă LARC (Legal Assistance Through Refugee Clinics) pentru participare cu echipa Facultăţii de Drept la Third Annual International Asylum Law Moot Court Competition, Brno, Cehia
2004 Bursă LARC pentru participare la Fourth Annual International Asylum Law Moot Competition, Liubliana, Slovenia

Premii și distincții
2009, Premiul I, Simpozion internaţional „Disponibilităţi creative în lume”, Secţiunea Securitate internaţională, pentru lucrarea „Reforma Consiliului de Securitate al O.N.U: deocamdată o utopie?”
2010, Diploma de Onoare pentru implicarea deosebită în dezvoltarea ştiinţei în România, Primul Simpozion internaţional „Modalităţi de prevenire şi combatere a fraudei informatice” organizat de Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi, 15 mai 2010

Cărți publicate
1. A. Ciucă, Vespasian V. Pella and the ideal of peace through law, Editura Hamangiu, 2022, ISBN:978-606-27-1942-5
2. A. Ciucă, Vespasian V. Pella – reper românesc în Dreptul international, Editura Hamangiu, 2021 (ediție bilingvă, română-engleză) ISBN: 978-606-27-1795-7
3. A. Ciucă, M. Lupu (coordonatori), Mari juriști și diplomați din România interbelică, Editura Universității Al. I. Cuza, 2020, ISBN 978-606-714-583-0
4. Aurora Ciucă, Anca-Andreea Pavel, Vespasian V. Pella, Memorandum pentru pace, Editura Hamangiu, 2020, ISBN
5. Aurora Ciucă, Aurel Ștefanachi, Biblioteca Marii Uniri, 1 decembrie 1920- Alba Iulia -4 iunie 1920 Trianon Coordonatori Seria Mari Juriști, Editura TIPO Moldova, ISBN 978-606-4203090
6. Aurora Ciucă, Drept internaţional public, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura LUMEN, 2018, ISBN 9789731665023
7. Aurora Ciucă (coordonator), 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, Editura Universității ”Al.I.Cuza”, 2018, ISNB 9786067-144611
8. Aurora Ciuca, Vespasian V. Pella și idealul păcii prin drept, Editura Lumen, 2019, ISBN 978-973-166-514-6
9. Aurora Ciucă, Alina Gentimir, Rodica Boca (traducere), Vespasian V. Pella, Criminalitatea colectivă a statelor și dreptul penal al viitorului, Editura Hamangiu, 2017
10. Aurora Ciuca, Persoana fizică în dreptul internațional public. Prolegomene. Editura Lumen, 2017, ISBN:978-973166-452-1
11. Aurora Ciucă, Vespasian V. Pella, Reprimarea pirateriei, Editura Institutul European, Iaşi, 2015, ISBN:978-606-24-0131-3,
12. Aurora Ciucă, Drepturile omului-un mozaic european. Human Rights –a European Mosaic, Editura PIM, Iaşi, 2012, (266 p.), ISBN: 978-606-13-0862-2
13. Aurora Ciucă, Protecţia internaţională a drepturilor omului, ediţia a III-a revăzută și adăugită, 2009, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi, (280 p.), ISBN: 978-973-7742-75-9
14. Aurora Ciucă, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi, 2004, ISBN: 973-7742-11-7
15. Aurora Ciucă, Statut personal şi naţionalitate în dreptul internaţional privat, Editura Fundaţiei Axis, 2005, Iaşi, ISBN:973-7742-22-2, reeditare 2018, Editura Lumen
16. Aurora Ciucă, Drept internaţional public, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Fundaţiei Axis , Iaşi, 2005, ISBN: 973-7742-17-6
17. Ghe. Scripcaru, Aurora Ciucă, V. Astărăstoaie, C. Scripcaru, Deontologie judiciară. Syllabus. Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009, ISBN: 987-973-670-314-0
18. Ghe. Scripcaru, Aurora Ciucă, V. Astărăstoaie, C. Scripcaru, Introducere în biodrept. De la bioetică la biodrept. Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 2003, ISNB: 973- 588-630-8
19. Ghe. Scripcaru, Aurora Ciucă, V. Astărăstoaie, C. Scripcaru, Bioetica, ştiinţele vieţii şi drepturile omului, Editura Polirom, Iaşi, 1998, ISBN: 973-683-197

Capitole în cărți
1. Aurora Ciucă, ”Le nouveau droit de la paix» et la relation entre le droit interne et le droit international dans la vision de Vespasian V. Pella ”, Grandes pages de la doctrine, Paris, Pedone, 2022
2. Aurora Ciucă, Domestic violence against women. Pandemic figures and romanian legislative measures, in Proceedings of the International Conference of Law, European studies and International relations, 9th editions, Family and family heritage. Challenges and national, european and international legislative perspectives, Manuela Tăbăraș, Felicia Maxim, Mădălina Dinu (coordinators), Universul Juridic, București, ISBN 978-606-39-0912-2, pp. 37-47.
3. A. Ciucă, Elena Văcărescu – Ambasadoarea culturii românești la Societatea Națiunilor, în volumul Mari juriști și diplomați din România interbelică, Editura Universității Al. I. Cuza, 2020, ISBN 978-606-714-583-0
4. Aurora Ciucă, Legea penală și limitele aplicării ei, în volumul Codul penal pe înțelesul copiilor (coordonatori R. Duca, M. Dunea, M. Pădurariu), Editura Solomon, 2020, ISBN
5. Aurora Ciucă, The Universal Declaration of Human Rights in Its 70s. Remembering the History and People behind the Document, in Human Rights – 70 Years since the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights, edited by Malina Novkirishka-Stoyanova, Martin Below, Dilyan Nachev, St. Kilment Ohridski University Press, Sofia, 2019, pp. 32-44, ISBN 978-954-07-4779-8
6. A. Ciucă, Portrete de românce celebre în galeria europeană interbelică/ Ritratti di alcune illustri donne romene nella galleria delle personalitàeuropee del periodo tra le due guerre/, în Augusto Sinagra, Florin Tudor, Romania e Italia. La cultura della memoria condivisa degli ultimi cento anni. Memoria e identità nel dialogo romeno-italiano:spazi simbolici, aspetti giuridici, storici e filosofici, Aracne editrice, 2018, ISBN 978-88-255-1923-5, pp. 489-509
7. A. Ciucă, În căutarea unei definiții a agresiunii internaționale: de la V.V Pella la Kampala, în 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, Editura Universității ”Al.I.Cuza”, 2018, ISNB 9786067-144611
8. A. Ciucă, Schiță de portret. Vespasian V. Pella, în 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, Editura Universității ”Al.I.Cuza”, 2018, ISNB 9786067-144611
9. A. Ciucă, Contribuții românești la codificarea dreptului internațional – Vespasian V. Pella, in Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari, Editura Academiei României, 2018, vol. II, pp. 937-946, coordonator Ion M. Anghel, ISBN 978-973-27-3044-7
10. A. Ciucă, Vespasian V. Pella și ideea de unificare europeană, in Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari, Editura Academiei României, 2018, vol. II, pp. 937-946, coordonator Ion M. Anghel, ISBN 978-973-27-3044-7
11. Aurora Ciucă, Dialogul dintre CEDO și Curtea de Justiție a U.E.privind protecția drepturilor omului, în reglementări ale Uniunii Europene de un interes aparte-sui generis, pentru România, Ion.M. Anghel (coordonator), Universul Juridic, 2017, pp.51-70, editurauniversuljuridic.ro , ISBN 978-606-673-935-1
12. Aurora Ciucă, Robinsonada omului augmentat, în volumul Medicii și Biserica (XV),Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 221-227.
13. Aurora Ciucă, Family picture in human rights framework, European Culture 2015, 13th Edition, 29-31 October 2015, Cluj-Napoca, Conference Proceedings, Editors Nicolae Păun, Enrique Banus, Presa Universitară Clujeană,2016,pp.25-35(ISBN:978-606-37-0004-0)2016 www.editura.ubbcluj.ro/www.en/publish.php
14. Aurora Ciucă, Educaţia religioasă în şcoli. Panoptic european, în volumul XIV Medicii şi Biserica, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2016, pp.647-659, ISBN: 7860-66-071789
15. A.Ciucă, Homoparentalitate şi transgenderism din perspectiva drepturilor omului, în Medicii şi Biserica, vol.XIII, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2015, pp.439-435, ISBN:978-606-607-146-8
16. A. Ciucă, Vălul islamic în spaţiul public şi semnele intoleranţei, Jurnalul libertăţii de conştiinţă, Editions IARSIC, 2014, France, pp.61-69, ISBN 978-2-9532450-1-1
17. Aurora Ciucă, Quo vadis, homine? Moartea în piaţa publică, în Medicii şi Biserica, Vol.XII, coordonat de prof. dr. Mircea Gelu Buta, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2014, pp. 281-291, ISBN 978-606-607-107-9
18. A. Ciucă, Liminarii, în volumul Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă, Antonio Sandu, Elena Unguru, Editura Tritonic, Bucuresti, 2014
19. Aurora Ciucă, Despre conversia religioasă, în volumul ”Jurnalul Libertăţii de conştiinţă”, Editura Universitaria, 2013, pp.541-553, ISBN 978-606-591-728-6.
20. A.Ciucă, Aderarea UE la Convenţia Europeană -o pagină de istorie, Caietul Ştiinţific nr. 5/2012 al Institutului de Drept Administrativ al Republicii Moldova, Chişinău, pp.95-101, ISBN 978-9975-4346-0-7
21. Aurora Ciucă, Paradoxes de la nationalité, în volumul Droit Constitutionnel. Droit international. Frontières et interférences , Institutul European, 2012, pp.33-44, ISBN 978-973-611-837-1,www.euroinst.ro
22. A.Ciucă, V.Ciucă, Suis discipulis, în volumul „In memoriam- Mihail Vasile Jakotă, profesor emerit” , editat de Tudorel Toader, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2012, pp.182-194, ISBN 978-973-703-764-0
23. Aurora Ciucă, O carte necesară : “Prolegomene la o filosofie a libertăţii”, Editura Sedcom Libris 2011, ISBN 978-973-670-439-0
24. A.Ciucă, The Concept of Human Dignity in Law, în volumul” Vagant prin idea europeană. Fulguraţii juridico-filosofice”, Editura Fundaţiei Academice Axis, 2011, p. 137. ISBN 978-973-7742-84-19
25. Aurora Ciucă, Reforma Consiliului de Securitate al ONU: deocamdată o utopie?, în volumul Primul Simpozion internaţional « Disponibilităţi creative în lume », Asociaţia cultural-ştiinţifică Vasile Pogor, Iaşi, 2009, ISBN:973-8000-96-3, Editura „D&T” (pag. 47-55), (Premiul I la secţiunea „Securitate internaţională”)
26. A.Ciucă,V.Ciucă, Une paradigme juridique pour les minorités réligieuses en Roumanie, oeuve d’une acculturation européenne, Actas del III Congreso « Cultura Europea », University of Navarra, 1995 , Spania, pp. 507-512, ISBN-84819344
27. A. Ciucă, Afterword, in The Theory and the Practice of Linguistic Policies in the World, Proceedings of the Eighth International Conference of the International Academy of Linguistic Law, Editura Cugetarea, Iasi, 2003, ISBN 973-8492-07-6
28. A. Ciucă, Întâlnire cu un maestru, în volumul „Recurs la memorie”, prof. univ. dr. Gheorghe Scripcaru, Editura PARS PRO TOTO, Iaşi, 2013, pp.304-308, ISBN 13978-973-88185-1-6
29. A. Ciucă, Dreptul international in cheie europeană, volumul Perpetua misiune a administratiei publice de a fi in serviciul societăţii, editor coordinator Maria Orlov, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Caietul Stiintific nr.6/2014, Chişinău, pp.409-414, ISBN 978-9975-66-390-8

II. Articole/studii in extenso publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute

ISI
1.Aurora Ciucă, Conceptul de demnitate a fiinţei umane în bioetică şi biodrept, Revista Română de Bioetică, vol.7, nr. 2/2009, pp.5-12, ISSN:1583-5170, www.bioetica.ro (ISI)
2.Aurora Ciucă, Conceptul de demnitate a fiinţei umane în bioetică şi biodrept (II), Revista Română de Bioetică, vol.8, nr.3/2010,p.25-29,ISSN:1583-5170, www.bioetica.ro (ISI)
3.A. Ciucă, Strangers and Estrangement- A Human Rights View, Proceedia Social and Behavioral Sciences, Vol.149, 2014, pp.180-183, ISSN 1877-0428, indexed in Scopus Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citations, Index-Science (ISI Web of Science), http://www.sciencedirect.com/science/articleS18770428
4. A. Ciucă, The Death Row: An Argument for Death penalty Abolition?, in Transdisciplinarity and Communicative Action, Editors A. Frunză, T. Ciulei, A.Sandu, 2015, Medimond International Proceedings, Bologna, Italy, ISBN 978-88-7587-713-2, indexed in Scopus Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citations, Index-Science (ISI Web of Science)
5. A. Ciucă, Limba dreptului international, Revista Moldovenească de Drept internaţional şi Relaţii internaţionale, nr.4 (Vol.11)/2016, pp.513-519, ISSN1857-1999, E-ISSN 2345-1963

Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale
6. A. Ciucă, Post factum pandemiae…le monde d’apres et d’aujourd’hui sous un œil d’un cyclope planetaire…, Les Cahiers du CEDIMES, Volume 16, Numéro Hors-série 2021 Dossier : COVID 19 : Le monde d’après, suite (2è numéro), ISSN : 2110-6045, France, pp. 156-164.
7. A.Ciucă, Pellian Horizons on Women’s and Children’s Rights, Titu Maiorescu University Law Review, 2020, Anul XIX, pp. 43-52, Editura Hamangiu
8. A. Ciucă, Gloss on the Protocole on Dialogue, Supliment la Revista Curierul Judiciar, Conferința SRDE Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE, Editura CH Beck, 2018 (Indexat CEEOL, Hein Online, EBSCO), http://www.curieruljudiciar.ro/
9. A. Ciucă, The right to conscientious objection in LUMEN: Law, vol 5, nr.1(2017), ISSN-Print:2284-5968; ISSN -Online: 2458-1046, indexat în Google Scholar, Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, CEEOL, KVK, WorldCat, ERIH PLUS, HeinOnline, J-Gate., DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenlaw.2017.0501.02
10. Aurora Ciucă, The Collective Criminality Of States And The Criminal Law Of The Future. Introductory Study, European Journal of Law and Public Administration, Editura Lumen, vol. 4(2), pages 119-132, December, RePEc:lum:ejlpa1:v:4:y:2017:i:1:p:119-132
DOI: https://doi.org/10.18662/eljpa/21
11. Aurora Ciucă, Jurisprudential Landmarks Regarding the Informed Consent, European Journal of Law and Public Administration, Vol.4, no.1 (2017), pp.25-33, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=444
12. A. Ciucă, Vespasien Pella, Galerie Des internationalistes francophones, Société française pour le droit international, Sous la direction de Franck Latty, 2017, http://www.sfdi.org/contributeurs/
13. Aurora Ciucă, Provocările drepturilor omului în Europa, Revista Moldoveneasca de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.2/2017, pp.201-219, http://www.rmdiri.md , indexată Erih Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
14. A. Ciucă, Interesul superior al copilului. Noi sensuri ale unei „formule magice”, IDEO, Romanian Journal of Philosophical and Social Studies, vol.2(2017), Issue 1, pp.3-10, ISSN:2537-124x (print version), ISSN:2537-1258 (electronic version), http://ideo.acadiasi.ro/sites/default/files/papers/Ideo-2017-1-08.pdf
15. A. Ciucă, Family Reunification- The ECJ and the ECHR Approach, în Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al U.E., Conferinţă internaţională, Ediţia a III-a, Octombrie 2016, Supliment la Revista Română de Drept European, Ed. Cezar Manda, Cristina Elena Nicolescu, Crina Ramona Rădulescu, Editura Wolters Kluwer Romania, 2016, pp. 37-45, (ISSN 2068-8083)
16. Aurora Ciucă, European Citizenship-Case Law Evolutions, Supliment Revista Românăde Drept European, Conferinţă internaţională Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al U.E., Ediţia a II-a, octombrie 2015, pp.79-84, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 2068-8083, www.WoltersKluwer.ro
17. Aurora Ciucă, The Faces of Self in the Public Mirror, European Journal of Law and Public Administration, Vol.1, Issue1, pp.21-30, 2014, Editura Lumen, www.econpapers.repec.org/article/lumenjlpa1
18. A. Ciucă, Dreptul international in cheie europeană, volumul Perpetua misiune a administratiei publice de a fi in serviciul societăţii, editor coordinator Maria Orlov, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Caietul Stiintific nr.6/2014, Chişinău, pp.409-414, ISBN 978-9975-66-390-8
19. Aurora Ciucă, Roxana Prisacariu, The Newest Challenges of the Oldest Minority. On Roma Inclusion, Noua Revistă de drepturile omului vol.9, Ianuarie-Martie, nr.1/2013, pp.12-26, revista indexată CEEOL, ISSN 1841-4710,www.revistadrepturileomului.ro, Social Science Research Network (SSRN), www.ssrn.com
20. Aurora Ciucă, Abuzul de drept, Revista Română pentru Educaţie Multidimensională, Vol.5, Issue 2, December 2013, pp.137-140, Editura Lumen Iaşi, ISSN: 2066-7329, Index Copernicus, Ideas,RePEc, EconPapers, SSRN, CEEOL, www.ideas.repec.org/a/v5y2013i2p137-139.htm
21. Aurora Ciucă, L’intérêt de l’enfant à naître versus le droit à l’identité de la personne, Noua Revistă de drepturile omului nr.4/2012, pp.3-11, indexată CEEOL, CH Beck, ISSN 1841-4710, www.revistadrepturileomului.ro
22. Aurora Ciucă, On the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the EU Accession to the European Convention on Human Rights, Eastern Journal of European Studies, Volume 2011, 2(1): 57-65, ISSN 2068-651X, Index Copernicus, Open J Gate, RePEc, Social Sciences Information Space, Ulrichsewb, www.ejes.uaic.ro
23. Aurora Ciucă, Human Rights in the Era of Globalization, Buletinul Ştiinţific al UMK, nr. 20/2011, pp.53-62 ISSN: 1221-4876, www.umk.ro , Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Ceeol, Journal Seek de la Questia
24. The Myriapod’s Soul: The Multiplying of Things and Law of Creativity, Innovations, Propriété intelectuelle et inovation dans la concurence globale, De Boeck, Nr.32, 2010/2, pp.181-185, Publisher De Boeck Supérieur, Cairn International Edition, ISBN- 978 280 416 155 2, www.cairn-int.info/publications-Ciuca-Aurora-20367.htm
25. Aurora Ciucă, Citizenship between National and International. Discussion on a Case, The New Review on Human Rights, nr.2/2010, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710, www.revistadrepturileomului.ro, SSRN, www.ssrn.com
26. Aurora Ciucă, Human Rights Questions: From Bioethics to Biolaw, Buletinul Ştiinţific al UMK, nr. 19/2010, pp.31-35, Editura Cugetarea, ISSN: 1221-4876, www.umk.ro , Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Ceeol, Journal Seek de la Questia
27. Aurora Ciucă, The United Nations’ Security Council Reform: still a Utopia? Revista Caiete de Drept internaţional,nr.25(4/2009), pp. www.caietedrept.eu,http://journal.indexcopernicus.comkarta.php?action
28. Aurora Ciucă, CJCE: Hotărârile Kadi şi Al Barakaat sau Antiterorism vs. Drepturile omului, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 2/2009, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710, www.revistadrepturile omului.ro, Social Sciences Research Network, SSRN, www.ssr.com
29. .Aurora Ciucă, Tratatul de la Lisabona. Puncte de reformă şi drepturile omului, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 4/2008, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710, www.revistadrepturile omului.ro, Social Sciences Research Network, (SSRN), www.ssrn.com
30. .Aurora Ciucă, Human Rights: Between the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Community, Buletin Ştiinţific al UMK, nr. 17/2008, Social Science Research Network (SSRN), www.ssrn.com
31. Aurora Ciucă, Advocaten voor de Wereld VZW-hotărâre a CJCE privind mandatul european de arestare, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 3/2008, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710,indexată CEEOL, www.revistadrepturile omului.ro
32. V. Ciucă, Aurora Ciucă Jus naturae et gentium -fondements romains du droit international, Cahier du LAB RII nr.164, Oct.2007, Laboratoire de recherche sur l’Industrie et l’Innovation, www.riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2007/09.pdf
33. Aurora Ciucă, Alienation of Individual through the Internet. A Face of Globalization. Journal of IMISE, nr. 49/2007, Napoli, Italy, International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement nr.44/2006, ISSN:1123-8542, www.geocites.com/lostraniero85 ISSN: 1123-8542
34. Aurora Ciucă, Transsexuality in the Human Rights Context, Romanian Journal of Bioethics, Vol. 4, nr. 2/2006, SSRN, www.ssrn.com
35. Aurora Ciucă, Some aspects concerning the protection of refugees in Europe, The New Review of Human Rights, nr. 1/2006, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710, SSRN, www.ssrn.com
36. Aurora Ciucă, Noul mecanism onusian de protecţie a drepturilor omului, Noua Revistă de Drepturile omului, nr. 2/2006, pp.14-20, CH Beck Publishing House, ISSN 1841-4710, indexată CEEOL, www.revistadrepturile omului.ro
37. Aurora Ciucă, Privire comparativă asupra mecanismelor regionale de protecţie a drepturilor omului.Comparative View on Regional Human Rights Mechanisms, Revista Caiete de Drept internaţional, nr. 10/2006, www.caietedrept.eu, http://journal.indexcopernicus.comkarta.php?action
38. Aurora Ciucă, Freedom of Movement in the New European Context, Journal of IMISE, International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement nr.44/2006, ISSN:1123-8542, www.geocites.com/lostraniero85 ISSN: 1123-8542
39. Aurora Ciucă, Articolul 3 din Convenţia Europeană a drepturilor omului- comentariu şi jurisprudenţă, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 15/2006, www.umk.ro
40. Aurora Ciucă, Cazul Broniowski vs. Polonia în contextul reformei sistemului european de protecţie a drepturilor omului, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 1/2006, Editura CH Beck,ISSN 1841-4710, www.revistadrepturileomului.ro, indexata CEEOL, a se vedea si www.ujmag.ro/reviste/noua-revista/de drepturile/omului
41. Aurora Ciucă, On Terrorism and Anti-Terrorism, Journal of IMISE, International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement, nr. 41/2005, pp.30-32, www.geocites.com/lostraniero85ISSN: 1123-8542
42. Aurora Ciucă, G.Scripcaru, Manipulările genetice şi implicaţiile lor juridice, Revista Română de Bioetică, Vol.3,nr .2, aprilie-iunie 2005, www.bioetica.ro , BDI, (revistă cotată ISI de către Thompson Scientific începând din 1 ian.2007)
43. Aurora Ciucă, Euthanasia- An Human Rights Approach, Journal of IMISE, Lo Straniero, International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement nr. 39/2004, www.geocites.com/lostraniero85ISSN: 1123-8542
44. Aurora Ciucă, Standarde internaţionale privind protecţia împotriva torturii, Revista Română de Bioetică, Vol. 2, nr.3, iulie-sept.2004, www.bioetica.ro
45. Aurora Ciucă, G. Scripcaru, Ştiinţă, tehnologie biomedicală şi biodrept, Revista Română de Bioetică, vol. 1,nr.1/2003, ISSN:1583-5170, www.bioetica.ro
46. Aurora Ciucă, De la ştiinţă la bioetică şi biodrept, Revista Română de Bioetică, Vol. 1, nr.1, ianuarie-martie 2003, ISSN:1583-5170, www.bioetica.ro
47. Aurora Ciucă, Contracepţia, avortul, sterilitatea, utilizarea embrionilor, adopţia prenatală şi biodreptul, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 12/2003, pp.28-39, www.umk.ro ISSN 1221-4876
48. Aurora Ciucă, The Right to Sexual Identity, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 12/2003, pp.121-132, www.umk.ro , ISSN 1221-4876
49. Aurora Ciucă, The New European Framework of Refugee’s Protection, Journal of IMISE, International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement, nr. 37/2003, p. 27-29, Napoli, ISSN:1123-8542, www.geocites.com/lostraniero85
50. Aurora Ciucă, Afterword, in The Theory and the Practice of Linguistic Policies in the World, Proceedings of the Eighth International Conference of the International Academy of Linguistic Law, Editura Cugetarea, Iasi, 2003, pp. 300-301, ISBN 973-8492-07-6 (m=0,5)
51. Aurora Ciucă, Rules regarding the Extradition of States’ Citizens, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 11/2002, www.umk.ro , ISSN 1221-487630
52. Aurora Ciucă, Răspunsuri europene la problema violenţei domestice, Revista de Securitate Comunitară, 2002, nr.5, pp.7-11, Revistă finanţată prin Programul Phare Europa, ISSN 094992788, www.ansf.ro/centru_de_mediere.html
53. A.Ciucă, Ghe. Scripcaru, C. Scripcaru, Metaopenings Regarding the Relationship Between Ethics and Law, Journal de médicine légale, droit médical, victimologie, dommage corporel, France, Juillet-Septembre 2002, no. 4-5, vol 45, p. 137, Editions ESKA, ISSN:0249-6208, www.eska.fr/liona/revues.ml.php
54. C. Scripcaru, A.Ciucă, Ghe. Scripcaru, Ethology and Anomy in the Onthogenesis of Deviant Behaviour, Journal de médicine légale, droit médical, victimologie, dommage corporel, Juillet-Septembre, 2002, no. 4-5, vol. 45, p.796-800, Editions ESKA, ISSN:0249-6208, www.eska.fr/liona/revues.ml.php
55. Aurora Ciucă, Subcomisia pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 10/2001, pp. 135-139, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
56. .Aurora Ciucă, Consideraţii asupra conceptului de cetăţenie europeană, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 9/2000, pp.160-164, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
57. Aurora Ciucă, Violence against Women (International, American and Romanian Approach), Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 9/2000, pp.160-164, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
58. Aurora Ciucă, Intervenţii colective în conflicte interne, Buletinul Ştiinţific al UMK nr. 9/1999, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
59. Aurora Ciucă, The Role of Nationality in International Criminal Law, Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei Moldova, nr. 8/1999, pp.176-181, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
60. Aurora Ciucă, On Baby Selling, Surogate Motherhood and Adoption, Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei Moldova, nr. 8/1999, pp.223-229, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
61. Aurora Ciucă, Reguli de drept internaţional referitoare la statut personal, Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei Moldova, nr. 7/1998, pp.138-147, www.umk.ro, ISSN 1221-4876
62. Aurora Ciucă, Aspecte ale drepturilor omului referitoare la extrădare, Revista Dreptul nr. 10/1999, recunoscută CNCS, ISSN: 1018-0435, www.ujr.revistadreptul.ro

Participare la conferinţe
Conferinţe naţionale şi conferinţe cu participare internaţională organizate în România
1. 1993, Congresul “Takis”, organizat de Academia Română, Filiala Iaşi (cu lucrarea “Importanţa schemei logice în dreptul comparat”)
2. 1995, Simpozionul “Transformările dreptului în perioada de tranziţie” organizat de Universitatea de Vest, Timişoara
3. 1995, Simpozionul “Puncte de confluenţă între sistemul judiciar american şi cel românesc”organizat de Asociaţia Magistraţilor din România în colaborare cu Ambasada S.U.A., (cu lucrarea “Noua lege de organizare a avocaturii în România”)
4. 1995, TVR Iaşi, Invitat, Grupaj de şase emisiuni pe teme de legislaţia familiei (la rubrica juridică, în perioada ianuarie-martie).
5. 2000, Conferinţa cu tema „Integrare legislativă europeană,”Universitatea”M.Kogălniceanu Iaşi (moderator la Secţiunea Drept Public), cu lucrarea „Dreptul de legaţie în U.E.”
6. 2001 Campania Nationala de Conştientizarea Problemei Violentei in Familie, Organizata de Gender and Development Committee (GAD) la Ploiesti, Romania (cu lucrarea Violenta domestică- încălcare a drepturilor omului)
7. 2001, Conferinţa “Integrare europeană”, Univ.”M.Kogălniceanu” (moderator la Atelierul II, Drept Public (cu lucrarea “Protecţia împotriva torturii”
8. 2001Conferinţa East-East,National and International Law Perspectives regarding the fight against Domestic Violence, Organizator, ca decan al Universităţii “M.Kogălniceanu” în colaborare cu CMSC Iaşi (cu lucrarea “Răspunsuri europene la problema violenţei domestice)”
9. 2001, Violenţa domestică, încălcare a drepturilor omului, Zilele Academice Ieşene, Ediţia a XVI-a, 2000, Comisia de Bioetică (cu lucrarea “Violenţa domestică, încălcare a drepturilor omului”
10. 2002, Conferinţa Internaţională de Drept Lingvistic, a VIII-a ediţie, Organizată de UMK în colaborare cu Asociaţia Internaţională de Drept Lingvistic din Canada, Institutul A.D.Xenopol Iaşi şi Centrul Cultural Francez Iaşi (membru în Comitetul de organizare)
11. 2003, Conferinţă ELSA (European Law Students Association), Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, (cu lucrarea “Statutul femeii în România”)
12. 2004, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice (a XII-a ediţie) ”Adaptarea legislaţiei României la standaredele europene”, Facultatea de Drept, Universitatea “M.Kogălniceanu”(cu lucrarea “Noul cadru European privind protecţia drepturilor refugiaţilor”)
13. 2005, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Drept, Universitatea „M.Kogălniceanu” (cu lucrarea „Discuţii pe marginea Protocolului nr. 14 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”)
14. 2006, Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, Conferinţa „Strategia instituţională şi pregătirea în domeniul juridic în România”
15. 2009, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea “M.Kogălniceanu” Iasi (cu lucrarea “Cooperarea statelor în domeniul justiţiei şi afacerilor interne”)
16. 2009, Simpozion internaţional “Disponibilităţi creative în lume”, Asociaţia cultural-ştiinţifică Vasile Pogor, Iaşi (cu lucrarea “Reforma Consiliului de Securitate al O.N.U.: deocamdată o utopie?”)
17. 2010, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi, cu tema „Provocările societăţii post-comuniste. Dimensiuni politico-juridice, instituţionale şi culturale” (comunicare în plen „Cetăţenia, între naţional şi internaţional”). Moderatorul secţiunii de Drept public.
18. 2010, Conferinţa Proiectului privind integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate (Community leadership) Fundaţia Şanse Egale pentru Femei, Iaşi
19. 2011, Conferinţa ştiinţifică internaţională Logos, Universalitate, Mentalitate, Educaţie, Noutate, organizată de Asociaţia Lumen Iaşi (comunicare în plen, „International and Internationalize Criminal Jurisdictions”), keynote speaker.
20. 2011, Simpozion cu participare internaţională, Universitatea Apollonia Iaşi şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, secţiunea „Comunicare şi Globalizare” ( cu lucrarea „ Drepturile omului în era globalizării”)
21. 2011, Masa rotundă, Centrul de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor (CeFAIR), Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică (în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane-Fondul Social European)
22. 2011, Seminar „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului, Iaşi, 28 martie
23. 2011,Conferinţa“Filosofia drepturilor omului”, Lector la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, în cadrul cursului de formare pentru profesori „Holocaust, combaterea rasismului şi antisemitismul”, Iaşi
24. 2011, Conferinţa „Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate”(în cadrul proiectului Plan Regional Anticorupţie, finanţat de Fondul Social European), Iaşi, 7 aprilie
25. 2011, Seminar Regional pe tema „Cultura Calităţii – încotro” organizat de ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior), Iaşi, 15 aprilie
26. 2011, Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şiSociale „Gh. Zane”, Simpozionul cu tema „Perspective în metodologia juridică” (cu lucrarea „Jurisprudenţa CEDO- Via regis spre dreptul comun European”)
27. 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală,a UMK, a XVIII-a ediţie. Provocările societăţii post-comuniste. Dimensiuni politico-juridice, instituţionale şi culturale, Susţinerea în sesiune plenară a lucrării ‘ Paradoxuri ale naţionalităţii”. Moderator Secţiunea Drept.
28. 2012, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională LUMEN, cu lucrarea „On the Temporality of Law”
29. 2012, Al XI-lea Seminar Ortodox de Medicină şi Teologie, cu tema „Implicaţii etice, medico-legale şi juridice în tortură şi moartea martirică”, organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Facultatea de Teologie a UBB Cluj, Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa” Iaşi (cu lucrarea” Tortura din perspectiva dreptului internaţional al drepturilor omului”)
30. 2012, Conferinţa Internaţională anuală, a XX-a ediţie, „Universality, Multidisciplinarity, Knowledge”, Universitatea „M.Kogălniceanu”, moderator, secţiunea Drepturile omului
31. 2012, A VIII-a Conferinţă naţională de Bioetică, Cluj-Napoca, 13-16 septembrie 2012, Organizată de Societatea Română de Bioetică, Colegiul Medicilor din România, Comisia Naţională de Bioetică UNESCO România, cu lucrarea „Initium vitae. Dileme etice şi juridice.
32. 2012, Zilele Academice Ieşene, octombrie 2012, Academia Română- Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, moderator, Sesiunea Ştiinţifică „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, Secţiunea Sociologie şi Ştiinţe Juridice, prezentarea lucrării „Interesul copilului nenăscut vs. dreptul la identitate al persoanei”
33. 2012, Academia Română, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Ghe. Zane” Iaşi, Simpozion ştiinţific cu tema „ Incapacitatea sistemului de drept românesc de a se elibera de ideologia comunistă”, prezentarea lucrării „Drepturile omului în România- un panoptic al CEDO”
34. 2013, Conferinţa LUMEN, Current Paradigms in Social Sciences, 10-13 April 2013, Iaşi, cu lucrarea „Dreptul la propria imagine între oglinda publică şi privată”
35. 2013, Al XII-lea Seminar Ortodox de Medicină şi Teologie cu tema „Imaginea morţii şi finalul vieţii în societatea contemporană”, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB Cluj-Napoca, Societatea Română de Bioetică, Uniunea Medicală Balcanică din România, Asociaţia Medicală Română Filiala Bistriţa, 13-14 mai 2013, Bistriţa, cu lucrarea „Quo vadis, homine? Moartea în piaţa publică”
36. 2013, Sesiunea de cercetări ştiinţifice „Libertatea religioasă, de la particular la general. O abordare în contextul mondializării”, organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a Parlamentului României și Asociația ”Conștiință și Libertate”, 17 iunie 2013, București, Palatul Parlamentului, cu lucrarea „ Despre conversia religioasă”
37. 2013, Conferința ”Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept ale Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept”, Academia Română, București, 19 iulie 2013
38. 2013, Conferinţa „Drepturile cetăţenilor europeni”, Liceul Ecomomic de Turism Iaşi , partener în proiectul de campanie „Drepturile noastre în Uniunea Europeană” (împreună cu Glogster EDU şi Primăria Iaşi),23-27 sept.2013
39. 2013, Zilele Academice Ieşene, Ediţia a XXVIII-a, Secţiunea Sociologie şi Ştiinţe Juridice, cu lucrarea „Pedeapsa aşteptării execuţiei”, 18-31 oct.2013
40. 2013, Simpozion ştiinţific „Noi reglementări în Codul de procedură civilă”, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”,cu lucrarea „Intersecţii juridice: accesul la justiţie şi medierea”, 7 dec. 2013
41. 2014, Conferinţa LUMEN – Membru Comitet ştiinţific, lucrare Starngers and Estrangement- a Human Rights View, 10-12aprilie 2014
42. 2014 Conferinţa „Exploration, Education and Progress in the Third Millenium”, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galaţi, 9-11 mai 2014, cu lucrarea Metamorphosis of the Individual in International Law
43. 2014, Seminar internaţional Medicină şi Teologie, Ediţia a XIII-a, Bistriţa, 12-13 mai 2014, cu lucrare Homoparentalitate şi postgenderism prin prisma drepturilor omului
44. 2014, Scoala de vara de gastroenterologie, organizata de UMF Iaşi, Academia Romana, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, in cadrul Cursului intensiv : Comunicarea in cadrul relatiei dintre medic si pacient- semnificatii etice, lingvistice, juriice, spirituale, cu prelegerea Dileme juridice privind relaţia dintre medic şi pacient, 10-12 iulie 2014
45. 2014, Sesiunea de cercetări ştiinţifice Legislaţie, religie şi libertate. O abordare în contextul globalizării, organizată de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, Palatul Parlamentului, 22 octombrie 2014.
46. 2014, Conferinţa LUMEN Transdisciplinarity and Communicative Action,Organizată de Universitatea din Târgovişte, 21-22 nov. ( cu lucrarea The Death Row: An Argument For Capital Punishment Abolition?)
47. 2015, LUMEN International Conference: Rethinking Social Action. Core Values (lucrarea Same Sex Marriage and Human Rights, Plenary speaker, 16-19 aprilie)
48. 2015, Zilele academice ieşene, Cercetări sociale şi umaniste : perspective teoretice şi aplicative, Secţiunea Sociologie şi Ştiinte juridice (cu lucrarea „Interesul superior al copilului. Noi sensuri ale unei „formule magice”
49. 2015, European Culture International Conference, 13th edition, organized by the Faculty of European Studies, University Babes-Bolyai, Cluj Napoca (cu lucrarea”Family Picture in Human Rights Framework”)
50. 2015, Conferinţa Internaţională „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al U.E” organizată de Societatea Română de Drept European, Bucureşti (cu lucrarea „European Citizenship-Case Law Evolutions”)
51. 2015, Conferinţa internaţională “Jurisdicţie constituţională”, Universitatea „Stefan cel Mare”, organizată de USV şi Curtea Constituţională a României,21 aprilie
52. 2015, Seminar de Medicină şiTeologie, Ediţia a XIV-a, Bistrita (cu lucrarea Educaţia religioasă în şcoli. Panoptic european -12 mai
53. 2015, Simpozion ştiinţific “Accesul la justiţie al cetăţeanului român”, Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane”, 4 decembrie, 2015 ( cu lucrarea “Amicus Curiae la CEDO. Organizațiile neguvernamentale și accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități mentale”)
54. 2016, Simpozion Ştiinţific, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane”Iaşi (cu lucrarea „Drepturile omului in România post-decembristă.O lecţie învăţată?”) 25 martie 2016
55. 2016, The 2nd edition of the Medical Malpractice Conference: Responsibility and Medical Liability, Asociaţia Română de Drept Medical şi Asociaţia Lumen Congres Mondial Lumen) (cu lucrarea Demnitatea- principiu bioetic si drept al pacientului), 12 aprilie
56. 2016, Al XV-lea Seminar International de Medicină şi Teologie cu tema „Tendinţe şi politici demografice ale României într-o Europă unită” (cu lucrarea Robinsonada omului augmentat) Bistriţa, 11 mai
57. 2016 -Zilele Academice ieşene- Comisia de Bioetica Conştiinţa profesională –arta şi drama medicului (cu lucrarea Obiecţiunea de conştiinţă-un drept al medicului?)10 oct.
58. 2016, Zilele Academice Ieşene- Comisia Ştiinţe juridice (cu lucrarea Repere lingvistice în dreptul internaţional), 14 oct.2016
59. 2016, Conferinţa internaţională “Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, SRDE- (cu lucrarea Reunificarea familiei- perspectiva CJUE şi a CEDO/ Family reunification- ECJ and ECHR approach)
60. 2016, Conferinta internaţionala Lumen MEPDEV, (cu lucrarea „Romanian Contributions to the Development of International Law- V.V.Pella”) Târgovişte, 18 nov.
61. 2016, Simposion „Funcţia şi demnitatea publică-statut social sau responsabilitate?”, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi, 9 decembrie 2016 (cu lucrarea „Avatarurile demnităţii publice”)
62. 2017, 8th International Scientific Conference, Rethinking Social Action. Core Values in Practice, Ethical &Social Dimensions in Public Administration &Law (cu lucrarea Dreptul la obiecțiunea de conștiință) 7 aprilie, Suceava
63. 2017, Conferința Malpraxis -ediția a III-a, Definiția legală a malpraxisului medical – termeni noi în lexiconul juridic European- 21 sept.
64. 2017, Zilele Academice Ieșene, Sesiunea Colectivului de Științe Juridice- Demnitatea persoanei în viziunea CEDO -13 octombrie ora 10.
65. 2017, Zilele Academice ieșene- Comisia Științe juridice- În căutarea unei definiții a agresiunii internaționale: de la V.V.Pella la Kampala- 13 oct.2017-ora 12
66. 2017, Conferința SRDE, Probleme ale spațiului politico-juridic al UE, București, 26 octombrie 2017.
67. 2017, Zilele Academice ieșene- Comisia de Bioetică –Drepturile omului și drepturile pacientului din perspectivă europeană și internațională. 3 noiembrie 2017
68. 2017, Conferința națională de bioetică- Convenția de la Oviedo, 20 de ani în serviciul drepturilor omului, Iași 9-11 noiembrie 2017
69. 2017, Simposion științific ”Aspecte ale reprezentativității parlamentare”, Academia Română, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Ghe. Zane” Iași, (cu lucrarea Parlamentul European și viitorul democrației reprezentative în U.E.), 24 noiembrie 2017
70. 2017, Conferinta internationala Dezvoltare internatională si democratizare, Editia a V-a, Universitatea Al. I. Cuza, 8 decembrie 2017 (cu lucrarea Drepturile omului în Europa: provocări și perspective)
71. 2017,Conferinta internatională “Respectarea drepturilor omului și libertăților constituționale- garanție a statului de drept”, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere, Iași, 8 dec.2017.
72. 2018, Chișinău, „Revenirea Basarabiei în Spațiul Juridic Românesc” cu tema Despre Vespasian V. Pella și idealul păcii prin drept, 22-23 martie
73. 2018, Simpozion Reformarea instituțiilor juridice după Marea Unire din 1918, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice Şi Sociale Gh. Zane” Iaşi (Lucrarea: Scurtă istorie a divorțului din perspectiva drepturilor femeii- moderator)
74. 2018, Simpozion Tehno-științele și provocările lumii contemporane, Bistrița, 14-15 mai, (cu lucrarea Implantarea cu chip-uri și noua paradigmă identitară).
75. 2018, Conferința Ziua Justiției Penale Internaționale. Statutul de la ROMA după 20 de ani, Organizator Asociația V.V.Pella în parteneriat cu Muzeul UAIC, 17 iulie (lucrarea Curtea Penală Internațională: sinuosul drum de la idee la realitate)
76. 2019 Conferința Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law, ESDPAL 2019, 17 mai 2019 (lucrarea A Bridge between Human Rights and Bioethics: The Oviedo Convention after 20 Years)
77. 2019, Conferința Stiintifică internatională LUMEN Rethinking Social Action, Core Values in Practice (RSACVP), Iasi, 15 mai 2019, invited speaker, presentation Lumen Book Series in Juridical Sciences
78. 2019 Conferința Stiintifică internatională LUMEN Rethinking Social Action, Core Values in Practice (RSACVP), invited speaker, Book Release „Competența judecatorului de Camera preliminara”, May 15, 2019
79. 2019, Zilele Academice Ieșene, ICES, 18 oct. 2019 (lucrarea Habeas Data)
80. 2019, Conferința internațională ”Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE” Ediția a V-a, SRDE, 18 oct., Dreptul la reputație în jurisprudența CEDO/ The Right to Reputation in the ECHR case-law, Facultatea de Drept, Universitatea București, 18 oct.2019
81. 2020, Biennial International Conferene, Family Institution. Tradition, Reform, Standardization and Perspectives, organizată de ICES Iasi, Academia Română Filiala Iași, Asociația Internațională de Drept șiȘtiințe Conexe, Asociația „Vespasian V. Pella” Iași, Michigan State University College of Law, Centrul de Cercetări în Științe Sociale și Umaniste, Lumen, Iași Interesul superior al copilului și recunoașterea legăturii de filiație în cazul maternității de substituție gestațională din perspectiva CEDO/ The best interest of the child and the recognition of the filiation link in the case of gestational substitution arrangement from the ECHR perspective
82. 2020, Seminar internațional ”Provocări medicale, teologice, sociale și culturale, întâlnite în contextul marilor epidemii”(organizat de UBB Cluj, Societatea Română de Bioetică, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului), ediția a IXX-a, cu lucrarea Drepturile omului în timpul pandemiei. Derogări, acțiuni și inacțiuni, 25-26 mai
83. 2020, (17 oct.)sesiunea științifică ”Probleme ale științelor juridice” în cadrul Zilelor Academice Ieșene, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași,cu lucrarea Sapere aude, un imperativ (bioetic) al consimțământului informat?
84. 2020, (23 octombrie), Journée dʹétude, Un secol de drept și relații internaționale. De la Societatea Națiunilor la O.N.U. (1919/20-1945-2020), organizat de Institutul de Cercetări Juridice ” Acad. Andrei Rădulescu” aș Acedemiei Române în parteneriat cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați- Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, cu susținerea Ambasadei României din Republica Franceză (cu lucrarea Evoluția ideii de justiție penală internațională)
85. 2019, Colocviul științific „Drept internațional. Drept UE. Drept național – Noi interacțiuni normative și conceptuale”, Galați, 27 noiembrie 2019, organizat de Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” prin Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române și de Societatea Română de Drept European.
86. 2019, Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Simpozionul Criterii de evaluare a realității în științele juridice, 29 nov. 2019, Realități juridice românești oglindite în jurisprudența CEDO- Moderator
87. 2019, 10 decembrie, ELSA Suceava, Ziua internțională a Drepturilor Omului- o sărbătoare a umanității (Aula Corp E, 40 de participanți).
88. 2020, 27 februarie, Avocați în agora. Repere în istoria baroului Iași, organizată de Asociația V.V. Pella în parteneriat cu Baroul Iași și BCU Iași. Lucrarea V.V. Pella, o pledoarie de o viață pentru justiția penală internațională.
89. 2020, 25-26 mai, Seminar internațional ” Provocări medicale, teologice, sociale și culturale, întâlnite în contextul marilor epidemii”(organizat de UBB Cluj, Societatea Română de Bioetică, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului), ediția a IXX-a, cu lucrarea Drepturile omului în timpul pandemiei. Derogări, acțiuni și inacțiuni.
90. 2020, 17 oct. sesiunea științifică ”Probleme ale științelor juridice” în cadrul Zilelor Academice Ieșene, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași,cu lucrarea Sapere aude, un imperativ (bioetic) al consimțământului informat?
91. 2020, 23 oct. Journée dʹétude, Un secol de drept și relații internaționale. De la Societatea Națiunilor la O.N.U. (1919/20-1945-2020), organizat de Institutul de Cercetări Juridice ” Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în parteneriat cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați- Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, cu susținerea Ambasadei României din Republica Franceză (cu intervenția Evoluția ideii de justiție penală internațională)
92. 2020, 27. nov. simpozion național Cazul excepțional ca instrument de guvernare, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași (cu lucrarea Drepturile (non)derogabile la intersecția dintre libertate și securitate) Moderator
93. 2020, 26-27 noiembrie, Conferința internațională Dreptul și administrația publică în societatea virtuală. Provocări și perspective (USV)/ Ethical and Social Dimensions in Public Adminsitration and Law – Lucrarea Justiția viitorului între drepturile omului și drepturile roboților- membru în Comitetul științific, keynote speaker
94. 2020, 27 nov.Lansare carte, Parchetul European, Vasile Păvăleanu, Editura Lumen
95. 2021 Conferința Familia si patrimoniul familial. Provocări și perspective legislativenaționale, europene și internaționale, Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept, București, 13-14 mai 2021 (cu lucrarea ”Violența domestică împotriva femeii. Cifrele pandemiei și măsuri legislative românești”)
96. 2021, 17-18 mai, Seminar Bistrița Terapii medicale și spirituale la începutul mileniului III- lucrarea Cronicile izolării și terapia prin scris.
97. 2021, 26-30 mai, Congres Lumen, To be or not to be a Cyborg
98. 2021, 17-18 iunie Conferința USV Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law, 6th ed.. Future Law and Public Administration in the Digital Era – The Right to Personal Identity in ECHR View. Challengs and Opportunities membru în comitetul științific
99. 2021, Conferința ICES – Drepturile omului și drepturile roboților. Noi paradigme juridice, 22 oct. 2021
100. 2021, Conferința „Actualitatea și perspectivele interdependențelor dreptului Uniunii Europene cu dreptul intern al statelor membre”, Uniunea Juriștilor, 150 de ani de la înființarea Revistei Dreptul București, 25 oct.2021, titlul: Dreptul: Revista Junimii juridice românești
101. 8th CEE LUMEN International Scientific Conference, New Approaches in Social and Humanistic Sciences,LUMEN CEE NASHS 2021, November 26th, 2021 | Bucharest & Targoviste, plenary speaker. About surrogacy in ECHR case-law
102. 2021, Conferința”FAMILY INSTITUTION. TRADITION, REFORM, STANDARDIZATION AND PERSPECTIVES, 8-11 December 2021. Iași-Galați-Târgoviște Co-director, membru în Comitetul de organizare. Membru în Comitetul științific, Keynote-speake
103. 2021, Conferința USV, 10-11 decembrie,
104. 2022, Al XXI-lea Seminar Internațional de Medicină şi Teologie, Adevărul creștin în practica medicală, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB Cluj-Napoca, Asociația Medicală Română, filiala Bistrița-Năsăud, Centrul de Bioetică UBB Cluj-Napoca, Societatea Română de Bioetică, Societatea Română de Istorie a Medicinii, Societatea Națională de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică (cu lucrarea Dreptul pacientului de a nu ști…adevărul)
105. 26-28 mai International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 7th edition”, The 21st Century in motion. New legal challenges in humanitarian crises, cu lucrarea From Pro Archia Poeta to… Citizenship by Investment, Speaker and member of conference committee
106. 28 aug.-4 sept. 2022, International Summer Law School, 15th edition, Patrimoniul cultural național material și imaterial, Keynote-speaker, workshop-ul Valorile patrimoniului național. De la ia românească la brand-ul de țară
107. 20 octombrie 2022, Sesiune omagială de Drepturile Omului, Av.dr. Traian Popovici, speaker, partener Asociația „V.V. Pella”, universitatea Ștefan cel Mare, Suceava
108. Simposion „Probleme ale stiintelor juridice” Colectivul de sociologie si drept, I.C.E.S. „Gh. Zane”, în cadrul Zilelor Academice Iesene, editia a XXXVII-a, 21 oct. 2022, cu lucrarea O pagină din istoria Dreptului internațional: Convenția din 1937 privind prevenirea și reprimarea terorismului.

Participarea la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
1. 1994, Congresul “Cultura Europeea” organizat de Universitatea din Navarra, Spania (cu lucrarea “Necesitatea unui doctorat european”)
2. 1994, Congresul SIGEF, organizat de International Association for Fuzzy St Management and Economics, Universitatea “Rovira I Virgili”,Reus, Spania (noiembrie 1994, cu lucrarea “Complex and Confused in Contemporary Juridical Life”
3. 1995, Congresul “ Cultura Europea”, University of Navarra, Spania (cu lucrarea “ Une paradigme juridique pour les minorités réligieuses en Roumanie, oeuve d’une acculturation européenne”
4. 2000, Colocviul internaţional al Clinicilor Legale, Organizat de PILI (USA) şi COLPI la Sofia, Bulgaria
5. 2000, Second Annual Refugee Law Clinics European Seminar, Organizat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi la Budapesta, Ungaria
6. 2001, International Conference of Leadership Experts,”Women Leaders for the 21st Century: Building Successful Local, Regional & International Partnership for Democracy”, Organizata de Southeast Europe Leadership Initiative: A Dialogue for Action (SEELIDA), Atena, Grecia
7. Conferinţa Consumption and the Post-Industrial City, organizată de Universitatea Bauhaus, Weimar, Germania, Organizată de Universitatea Bauhaus, Weimar, Germania (cu lucrarea “Social-Juridical Aspects of Romania’s Urbanization at the Dawn of the Milennium”)
8. 2002, Al XVI-lea Congres al International Association of Forensic Sciences, Montpellier, France, (2-7 iulie 2002) cu lucrările Metaopenings Regarding the Relationship Between Ethics and Law, şi Ethology and Anomy in the Onthogenesis of Deviant Behaviour, (coautori Călin Scripcaru, Ghe. Scripcaru).
9. 2003, Teacher’s Training in Refugee Law (Curs de pregătire pentru profesori universitari specializaţi în Drepturile Omului), organizat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, şi Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI), Praga.
10. 2005, 29th IMISE Conference, Challenges of Estrangement in a United Europe confronting the World, The American University of Paris (cu lucrarea “On Terrorism and Anti-Terrorism”)
11. 2007, Conferinta “Les implications juridiques en matière jurisdictionnelle dues à l’integratin de la Roumanie en l’Union Européenne”, University of Gent
12. 2007, Conferinta “Les sources du droit dans l’activité du TPI”, Université du Littoral, St. Omer, Franta
13. 2007, 31St IMISE Conference, Napoli, Italia (cu lucrarea “Alienation of Individual through the Internet. A face of Globalization”)
14. 2007, Congresul International al Societăţii Fernand de Vischer, University of Catania, Italy (cu lucrarea „ Jus naturae et jus gentium fondements romains du droit international public”)
15. 2009, The Contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to International Law, Austrian Embassy and European Commission, Luxembourg
16. 2009, The development of European civil law from the perspective of The European Court of Justice-What does it offer for the citizen?, Reprezentanţa Bavariei pe lângă UE, Bruxelles
17. 2009, 33st IMISE Conference, University of Napoli (cu lucrarea “The Human Dignity concept in Law”)
18. 2010, Ordre et transgression. Les leviers juridiques du progrès, Conférence du droit et de l’économie à l’UNESCO, Paris.
19. 2011, XIth Conference „European Culture”, Charlemagne Institute for European
20. Studies, International University of Barcelona (cu lucrarea „European Law and International Law: Toward a Common Legal Culture”)
21. 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, cu tema „Administraţia statului Moldova la 20 de ani de independenţă”, 29-30 oct, Lucrarea „Aderarea Uniunii Europene la CEDO – o pagină de istorie”
22. 2012, Conférence Scientifique Internationale „La mission perpêtuelle de l’administration publique d’être au service de la société, Chişinău, 12-13 octobre 2012, Institutul de Ştiinţe Administrative al Moldovei, moderator Secţiunea III, Actul de justiţie prin prisma procesului integraţionist, cu lucrarea „Dreptul internaţional în cheie europeană”
23. 2012, 13th International Academy of Linguistic Law International Conference Language Rights, Inclusion and the Prevention of Ethnic Conflicts, Chiang Mai, Thailand, 13-17 December 2012, lucrarea „Tower of Babel in International Law”
24. 2013, XII Conference „European Culture”, Institut Carlemany d’Estudis Europeus, International University of Catalunya, 24-26 October 2013, cu lucrarea „ The Faces of Self in the Public Mirror”
25. 2014, Grandes pages de la doctrine de droit international public. Les sujets du droit international, Institut de hautes études internationales, Université Panthéon-Assas, Paris, 17 ian. 2014
26. 2014, 12th IUCNAEL Colloquium, Energy for a Fair Society in a Safe Planet, Centre for Environmental Law Studies Tarragonna, Spain, cu lucrarea How Making Justice for the Environment. An European Regard, 30 iunie-6 iulie 2014
27. 2014, Célébrations des 25 ans du Tribunal de L’Union Européenne, Table ronde „Trouver l’equilibre entre qualité et célérité: les nouveau défis organisationnels et structurels du Tribunal” et Table ronde „Les grandes arrêts du Tribunal depuis 1989”,Curia, Luxembourg, 21 novembre 2014.
28. 2015, Premier Congres Mondial des Droits Linguistiques, XIVe Conférence internationale de l’Academie Internationale de Droit Linguistiques, IXes Journées de Droits Linguistiques, TERAMO, Italia, International Academy of Linguistic Law, 19-23 mai 2015 (lucrarea Human Rights Language: New Meanings of Human Dignity Concept)
29. 2017, Congres Law and Language- (lucrarea Towards a Common Language in European Human Rights Law), China, 16-18 mai 2017
30. 2017, International Conference ”Legal and Administrative Challenges in Cross-Border Cooperation”, Law School, Yuri Fedkovych National University, Cernivtsi, Ukraine, Plenary Speaker (cu lucrarea The Future of HumanRights in Europe),8 aprilie
31. 2018, Conférence Scientifique Internationale „Les Droits de l’homme – 70 ans depuis l’adoption de la Déclaration Universelle Des Droits De L’homme“, Sofia, Le 10 Décembre 2018, Université De Sofia ”St. Kliment Ohridski” (lucrarea The Universal Declaration of Human Rights in Its 70s. Remembering the history and people behind the document)
32. 2019, Colloque, 30 ème Anniversaire de l’Installation du tribunal de l’Union Européenne, „Le tribunal de l’Union Européenne á l’ère du numérique”, 29 sept. 2019, Cour de Justice de l’UE, Luxembourg
33. 2021, La huitième journée d’études de l’IHEI, Grandes pages du droit international, „Les rapports de systèmes”, Université Panthéon-Assas, Paris, 15 avril (lucrarea Le ”nouveau droit de la paix” et la relation entre le droit interne et le droit international dans la vision de Vespasian V. Pella)
34. 2022, L’efficacité des instruments internationaux, organizată de OCDE și Institute de Hautes Etudes Internationales, Université Panthéon Assas, 11 martie 2022.
35. 17-19 octobre, La 17ème conférence internationale de l’Académie internationale de droit linguistique, DROITS. LANGUES, TRADUCTION, CULTURES et IDENTITÉS, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie – lucrarea: Elegantia juris, yesterday and today. „The case” Pella.

Coordonator/membru în jurii la competiţii studențești naționale și internaţionale
1. 2003, Third Annual International Asylum Law Moot Court Competition, Brno, Cehia, Organizat de LARC (Legal Assistance Through Refugee Clinics) pe tema protecţiei internaţionale a refugiaţilor. Profesor coordonator al echipei Facultăţii de Drept a UMK.
2. 2004, Fourth Annual International Asylum Law Moot Court Competition, Liubliana, Slovenia, Organizat de LARC (Legal Assistance Through Refugee Clinics) pe tema protecţiei internaţionale a refugiaţilor. Profesor coordonator al echipei Facultăţii de Drept a UMK
3. 2019, Membru in juriul „National Moot- Court Competition René Cassin”, Editia a II-a, pe tema Drepturilor Omului, organizat de ELSA Iasi (18-21 aprilie 2019)
4. 2019, Membru in juriul „National Moot- Court Competition René Cassin, 12-15 decembrie 2019 UAIC
5. 2020, Membru juriu National Moot Court Competition – organizat de ELSA Iași, Universitatea Al. I. Cuza, (noiembrie- decembrie 2020)
6. 2021, Member of the jury, Moot-Court in International Law, University of Bucharest (17 aprilie)

Organizare de manifestări ştiinţifice
1. 2001, Conferinţa internaţională East-East,National and International Law Perspectives regarding the fight against Domestic Violence, Organizator, ca decan al Universităţii “M.Kogălniceanu” şi Director al Clinicii Legale, în colaborare cu Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi (peste 40 participanţi)
2. 2002, Conferinţa Internaţională de Drept Lingvistic, a VIII-a ediţie, organizată de UMK în colaborare cu Asociaţia Internaţională de Drept Lingvistic din Canada, Institutul “A..D.Xenopol Iaşi şi Centrul Cultural Francez Iaşi (membru în Comitetul de organizare)
3. 2010, Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, în cadrul Zilelor UKM 1999-2010, la data de 9 decembrie 2010, în Amfiteatrul N. Titulescu, la sediul UMK Iaşi, (peste 50 participanţi, organizator şi preşedinte al comitetului de jurizare)
4. 2011,Conferinţa internaţională a UMK cu tema „Globalizare şi identitate naţională. Dimensiuni cultural-juridice”, Iaşi, 3-4 iunie 2011 (peste 70 de participanţi, preşedintele comitetului de organizare)
5. 2011, Conferinţa cu tema „Noutăţi în domeniul dreptului familiei conform Codului civil actual, Organizată în parteneriat cu Asociaţia de Drept Civil Quebec-România, 3 octombrie 2011, la sediul UMK (30 de participanţi, preşedinte al comitetului de organizare)
6. 2011, Conferinţa „Noul Cod Civil între tradiţie şi europenizarea dreptului privat”, Facultatea de Drept şi Centrul de Conferinţe UMK în parteneriat cu Asociaţia Română pentru studiul Dreptului comparat şi al Dreptului internaţional privat, la 20 oct. 2011, Iaşi (60 de participanţi, preşedinte al comitetului de organizare).
7. 2013, Colocvii juridice cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor omului, Departamentul Drept şi Cercul de Drept internaţional public „V.V. Pella”, 9 decembrie 2013, Amfiteatrul „Dimitrie Leonida”, Universitatea „Stefan cel Mare” (organizator, moderator, coordonator lucrari ştiinţifice)
8. 2016, Masa Rotundă „V.V.Pella- Reper românesc în dreptul internaţional penal”, Cercul de Drept internaţional public, 17 ian.2016, Universitatea „Stefan cel Mare” (organizator, moderator, coordonator lucrari ştiinţifice)
9. 2017, Conferința 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella. Evoluții ale dreptului penal național și internațional, organizată în cadrul Zilelor Academice Ieșene de Asociația Vespasian V. Pella în parteneriat cu Institutul de cercetări juridice ”Ghe. Zane” Iași, 13 octombrie 2017
10. 2018 Conferința Ziua Justiției Penale Internaționale. Statutul de la ROMA după 20 de ani, Organizator Asociația V.V.Pella în parteneriat cu Muzeul UAIC, 17 iulie 2018.
11. 2018 Conferința Diplomația românească interbelică, parteneriat Asociația V.V. Pella, Societatea Română de Drept European (SRDE) București și Muzeul UAIC,18 oct.2018.
12. 2019 Conferința Statutul femeii și mișcarea de emancipare din România, Asociația V.V. Pella, Muzeul Universității”Al. I. Cuza”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”G. Zane” Iași, 23 oct.2019
13. 2020, Conferința Avocați în agora, organizată de Baroul Iași, Asociația Vespasian V. Pella și Biblioteca Centrală Universitară ”M. Eminescu” Iași (27 febr. 2020)
14. 2021, Conferința Avocați în Agora (II)- 23 septembrie 2021, organizată de Asociația Vespasian V. Pella, Baroul Iași și Biblioteca Centrală Universitară ”M. Eminescu” Iași .
15. 2021, Co-organizator, Dublă lansare de carte, Galați, 20oct.2021-Mari juriști, mari diplomați din România interbelică
16. 2021, Co-organizator Conferința „Family Institution. Tradition, Reform, Standardization and Perspectives, 8-11 December 2021. Iași-Galați-Târgoviște

Membru fondator
– 2000, Membru fondator, Cercul ştiinţific de Drept internaţional „Vespasian V.Pella”, coordonarea şi susţinerea publică a peste 20 de lucări
– 2015, Membru fondator Asociația academică ”Vespasian V. Pella” din Iași. Organizare și participare la peste 10 proiecte publice, lansări de carte, traducerea lucrărilor lui V.V.Pella
(site: http://asociatiapella.ro )

Membru în consilii/comitete ştiinţifice şi recenzor reviste
1.Membru în Consiliul ştiinţific , Noua Revistă de Drepturile Omului, publicaţie trimestrială a Centrului de Studii Internaţionale, Editura C.H. Beck
2. Membru în Consiliul ştiinţific -Journal of Law and Social Sciences
3. Membru în Consiliul redacţional, Revista de Etică Aplicată şi Drept Medical, Iaşi
4. Membru, Consiliul ştiinţific, European Journal of Law and Public Administration- indexată în CEEOL
5.Membru Consiliul Redacţional Revista Moldoveneacă de Drept internaţional şi Relaţii internaţionale, Chişinău (Cotată ISI)
6. Membru în comitetul ştiinţific, Conferinţa internaţională Logos Universality Mentality Education Novelty LUMEN, 2012
7. Membru în comitetul ştiinţific, Conferinţa internaţională Current Paradigms in Social Sciences LUMEN, 2013
8. Membru în Comitetul ştiinţific,Conferinţa internaţională Logos Universality Mentality Education Novelty LUMEN, 2014
9. Membru în Comitetul ştiinţific, Conferinţa internaţională Logos Universality Mentality Education Novelty LUMEN, 2015
10. Recenzor (Peer Reviewer) Revista Română de Bioetică (indexată ISI) în perioada 2013-2015
11.Membru în Comitetul ştiinţific, The 2nd edition of the Medical Malpractice Conference: Responsibility and Medical Liability, Asociaţia Română de Drept Medical şi Asociaţia Lumen), 2016
12.Referent ştiinţific, Editura LUMEN, Iaşi (domeniul Drept)
13.Membru în Consiliul Ştiinţific, Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere (CESMINT)
14. Membru în editorial board – International Journal of European Studies, New York, ISSN Print: 2578-9554, ISSN Online: 2578-9562, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijes
15.Membru în Consiliul Director, Societatea Română de Drept European

Coordonare de proiecte ştiinţifice în străinătate
– Coordonator în co-tutelă cu prof. Eva Maria Belser în programul Sciex Fellowships, Proiect post-doctoral de cercetare R.-M. Prisacariu ”Perspectives for effective participation of national minorities in Romanian public life”, Insitute du Féderalisme, Université de Fribourg, Elveţia (2012-1013)

Consultant/coordonator/expert/membru în proiecte naţionale/internaționale
1.2011-2012 Coordonator de domeniu în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării din univesrităţi desfăşurat în proiectul Doctoratul în Şcoli de Excelenţă- Evaluarea calităţii în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicarea ştiinţifică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011-2012.
2.2013 Euroscola, Proiect de campanie Drepturile noastre în Uniunea Europeană, derulat de Glogster EDU, prof. univ. dr. Aurora Ciucă şi Primăria Iaşi, Liceul Economic de Turism, Iaşi, 2013
3. 2013-2014, Consultant, Cadrul legislativ al cercetării pe fiinţe umane, Training şi resurse în evaluarea etică a cercetării (Proiect TRREE), Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi (www.elearnig.trree.org/view.phd , Introduction to National Supplements), 2013-2014.
4.2015, Expert pe termen scurt, Responsabil de curriculă în Proiectul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP), POSDRU, 2015.
5. 2020, Membru, Proiect „Iași, oraș juridic” (co-autor volumul colectiv ”Codul Penal pe înțelesul copiilor”) organizat de Asociația Dialog în Justiție în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Baroul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Agenția Națională Antidrog Iași, Direcția Generală Anticorupție (structura centrală București), Primăria Municipiului Iași.
6. 2015-2022, Expert, World Justice Project, Rule of Law Report, New York, 2015-2022.