Aurora CiucăExperiență profesională
2016: Profesor Erasmus (Teaching Staff) University of Parma, Italia
2014: Profesor invitat, Université Panthéon- Assas, Paris II, France
2008-2012: Profesor univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi
1999-2005; 2005-2007; 2009-2011: Decan Facultatea de Drept , Universitatea „M.Kogălniceanu” Iaşi
1995-2000, 2000-2008: Lector / conferenţiar universitarUniversitatea „M.Kogălniceanu” Iași
1992-1995: Asistent universitar asociat, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
1989-2019: Avocat, Baroul Iaşi
1986-1988: Avocat stagiar, Baroul de Avocaţi Suceava

Educație și formare
1982-1986: Diplomă de licenţă, Profilul Ştiinţe juridice, Specializarea Drept, Facultatea de Drept, „Universitatea Al.I. Cuza” Iaşi
1989-1990: Diplomă Cursuri postuniversitare, Specializarea Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
1992: Certificat, Conférence des Bâtonniers, Rennes, Franţa Stagiu practic de trei luni pe probleme de organizare a profesiei de avocat, etica şi deontologia profesiei
1993: Certificate Law Faculty Training Institute in Joint Venture and Real Property Law, Program al American Bar Association, Central and East European Law Initiative (CEELI) ŞI Jagiellonian University, Cracovia, Polonia
1994 (May-June): Certificate PHARE for Democracy Program Stagiu de perfecţionare organizat de Comisia Europeană pentru tările est-europene, în scopul însuşirii valorilor democratice.Bruxelles, Belgia
1995-1996: Diplomă, „Cum laude” Master in International and Human Rights Law Însuşirea cunoştinţelor privind organizaţiile internaţionale, susţinerea de examene pe parcursul a doua semestre şi a tezei de disertaţie „ Analysis of Domestic Violence in the U.S. and its Applicability to the International Arena”, Notre Dame University, Indiana, U.S.A. (professor Theresa Phelps)
1996 (May-August): Certificate Summer internship, Minnesota Advocates for Human Rights, Minneapolis, SUA, Stagiu de practică într-o organizaţie internaţională, elaborarea de studii de ţară privind drepturile omului, participare la workshop-uri, conferinţe etc.
1999: Diplomă, Doctor în drept Specializarea Drept internaţional privat, cu teza „Statut personal şi naţionalitate în dreptul internaţional privat”, Universitatea „AL.I. Cuza” Iaşi, coordonator profesor univ. emerit Mihail Vasile Jakota
2000: Study Certificate International Institute for Human Rights, Strasbourg Curs intensiv pe tema impactului Globalizării asupra drepturilor omului şi a dezvoltării comerţului internaţional
2000: Study Certificate International Center for Human Rights Teaching, International Institute of Human Rights, Strasbourg,
Franţa Însuşirea cunoştinţelor de predare a drepturilor omului după modelul european, studii de caz, participare la worksops etc.
2001: Certificat of Attendance The Fourth Annual COLPI-PILI Colloquim on Clinical Legal Education Conoştinţe privind organizarea şi funcţionarea clinicilor juridice de pe lângă facultăţile de drept, Riga
2002: Diplomă, 24 credits Advance Course on the International Protection of HumanRights Aspecte ale drepturilor protejate de Convenţia europeană şi noile strategii privind protecţia drepturilor economice şisociale, ABO Academy, Turku/Abo,Finland
2003: Certificat of attendance Constitutional and Legal Policy Institute(COLPI), USA Teacher’s Trening in Refugee Law Curs pentru profesorii de Drept internaţional şi drepturile omului privind noile probleme cu care se confruntă statele, Praga