Aurel Jean Andrei este un jurist și universitar român.
A absolvit Colegiul Național „Traian Doda” in anul 1986, ca șef de promoție și apoi Facultatea de Drept a Universității din București in anul 1991, cu media generala 9,95. A sustinut in acelasi an lucrarea de licenta cu titlul : Răspunderea internaţională a statelor pentru prejudiciile cauzate prin activităţi licite, obtinand nota 10. Între 1991 și 1995 a fost procuror în cadrul Ministerului Public, iar între 1991 și 1992 a urmat cursurile Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor sustinand lucrarea de diplomă cu titlul Aspecte teoretice legate de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 32/ 1990, privind liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar, obtinand nota10.
În prezent este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept Public și titular al disciplinelor Istoria statului și a dreptului românesc, Introducere în dreptul roman și Teoria obligațiilor în dreptul roman atat la învățământul cu frecvență cat si la cel de la distanta. A indeplinit în trecut funcțiile de membru în Consiliul profesoral al Facultății de Drept, secretar și apoi adjunct al directorului Catedrei de Drept Public. In prezent este membru in Consiliul departamentului de drept public.
Pe plan editorial, este autorul lucrărilor : Particularitățile sistemului juridic roman (2015) -variantă pentru tipar a tezei de doctorat susținute în 2007, sub conducerea prof. univ. dr. Nicolae Popa , obtinand calificativul magna cum laude), Istoria statului și a dreptului românesc).De la prestatalitatea tracă la formarea Legii Țării (2020) și Istoria statului și a dreptului românesc. Legea Țării. Dreptul medieval scris (2021), apărute la Editura Universul Juridic. Este și membru în Senatul Revistei Manifest Românește.
A participat, de-a lungul timpului, la numeroase conferințe științifice, precum Colocviul anual International al Romaniştilor din Europa Central-Orientală şi Asia organizat de Universitatea „La Sapienza” din Roma şi de Grupul de Difuzare a Dreptului Roman (Craiova, 2007 – lucrarea Actualité des procedes juridiques romains – și București, 2002 – lucrarea Locul şi rolul dreptului roman în procesul de formare şi evoluţie a dreptului românesc) ș. a.