Aurel Ciobanu


Informații de contact
aurel.ciobanu@drept.unibuc.ro
aurel.ciobanu@baroul-bucuresti.ro
www.aurelciobanu.ro

Experienţa profesională
2023-prezent: Decanul Baroului București
2015-prezent: Consilier în cadrul Consiliului Baroului București, Consilier în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România
2009-prezent: Lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-2013: Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procedural penale, Ministerul Justiţiei
1998-2000: Expert în cadrul unui program de colaborare cu Ministerul Justiţiei
1998-prezent: Cadru didactic, Catedra de drept penal din cadrul Facultății de Drept, Universitatea Bucureşti
1996-prezent: Avocat, Cabinet de avocat „Ciobanu Aurel”

Educaţie şi formare
1999-2008: Diplomă de doctor – Teza de doctorat „Aspecte teoretice, legislative şi de practică judiciară privind nulităţile ca sancţiuni procedurale penale”, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
1996-1997: Curs postuniversitar – Ştiinţe penale / Diplomă de studii postuniversitare aprofundate, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
1991-1995: Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
1986 -1990: Diplomă de Bacalaureat, Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, Piteşti

Informaţii suplimentare
– Autorul a publicat mai multe articole de specialitate;
– Conducătorul unor conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul dreptului procesual penal;
– Sustinere de seminarii internationale de pregatire profesionala a avocatilor din Uniunea Europeana în materia Dreptului penal si Cooperarii internationale in materie penala (Bruxelles, Barcelona, Roma, Atena)
– Cărţi publicate:
• Ion Neagu, Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu, Andrei Zarafiu, Drept procesual penal Curs selectiv pentru licenţă, ed.2, Bucureşti, Ed. All Beck, 376 pg.;
• Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu, Andrei Zarafiu, Drept procesual penal Curs selectiv pentru licenţă Teste grilă, 2008, Bucureşti, Ed.Hamangiu, 405 pg.;
• Aurel Ciobanu, Petruţ Ciobanu, Drept penal şi procesual penal-teste grilă, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2009, 224 pg.;
• Aurel Ciobanu, Petruț Ciobanu, Codul penal și Codul de procedură penală. Teste-grilă, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2014, 284 pg;
• Aurel Ciobanu, Petruț Ciobanu, Teodor Manea, Noul Cod de procedură penală adnotat, Ed. Rosetti International, București, 201,458 pg.;
• Aurel Ciobanu, Teodor Manea, Elena Lazăr, Dragoș Pârgaru, Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comentată și adnotata, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2017, 555 pg.

Varia
Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM)
Limbi străine: Engleză, Franceză