Artur Țînțari


Artur Tintari

Artur Țîntari, are o experiență de peste 11 ani în litigii fiscale, corporative, administrative și civile, dobândind de asemenea o experiență aparte în procedurile de restructurare și insolvență, dar și în cele privitoare la executarea silită și alte proceduri judiciare conexe. Artur are o capacitate deosebită de a găsi soluții inovative asupra problemelor de natură legală cu care se confruntă societățile, atât în cadrul disputelor cât și a activității curente.