Arina Dragodan


Arina Dragodan

Informații personale
domiciliu: Bucureşti
starea civilă: necasătorită
cetățenie: română

Informații de contact
e-mail: arina_dragodan@yahoo.com

Experiență
2008-prezent: consilier juridic, administraţia publică centrală
2009-2010: activitate didactică neremunerată şi de cercetare, în calitate de doctorand Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Facultatea de Administraţie Publică (efectuarea seminariilor la disciplinele de studii masterale „Drept administrativ al bunurilor”, „Procedură administrativă”, „Institutii de drept financiar” – titular de curs prof. univ. dr. Emil Bălan)
2004–2008: consilier juridic, Primăria Municipiului Bucureşti
2002-2004: consilier de publicitate şi de asigurari de viaţă la companii de publicitate si de asigurari (colaborare)

Studii
prezent: doctorand în ştiinţe administrative la SNSPA-Şcoala Doctorală de Ştiinţe Administrative, coordonator ştiintific prof. univ. dr. Emil Bălan
2010: stagiu de cercetare în cadrul Universităţii Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Franţa (activităţi de cercetare efectuate în domeniile: dreptul Uniunii Europene, dreptul administrativ şi dreptului financiar-fiscal român şi francez, drepturile omului, management public, politici publice şi economie)
2007-2009: masterand, SNSPA – Master zi – 2 ani „Studii  Administrative Europene”, promoţia 2009, examen de dizertaţie obţinut cu nota 10, absolvent pe poziţia 1 din 28 absolvenţi, cu media generală 9,40
2002-2003: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, studii postuniversitare de specializare drept privat
2002-2003: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, studii postuniversitare în cadrul departamentului pentru pregatirea personalului didactic
2000-2003: student, SNSPA –Ştiinţe Administrative, specializarea Administraţie publică, absolvent în ştiinţe administrative, media generală de absolvire 9
1998-2002: student, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultarea de Drept, lucrare de licenţă cu nota 10, media generală de absolvire 8,96

Formare profesională
2011: Cycle international spécialisé d’administration publique „Les politiques publiques: de la conception à l’évaluation” (specializare de scurtă durată-1 lună), École Nationale d’Administration (ENA), Paris, Franţa
06.2010-07.2010:”Séminaire de formation au Recouvrement”, organizat de ENI – Ministère de Budget des Comptes Publics et de la Reforme de l’Etat, Paris, Franţa
2009-2011: cursuri de limba franceză organizate de Institutul Francez, București
2007: programul de perfecţionare”Fonduri structurale – Fondul social european”, organizat de INA-CRFC Bucureşti, 24-29 iunie 2007, Mamaia
2006: participare la sesiunea de instruire în domeniul „Managementul Ciclului de Proiect”, organizat de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti în perioada 11-12 mai 2006
2005: programul de perfecţionare „Codul de procedură fiscală şi executarea silită”, organizat de INA-CRFC Bucureşti, 24-30 iulie 2005, Neptun
2004: programul de perfecţionare „Formarea funcţionarilor publici – funcţionarul public şi funcţia publică”, organizat de INA–CRFC Bucureşti, 12-18 septembrie 2004, Buşteni
2001: cursuri operator PC: MS-DOS, WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER

Participare în organisme profesionale din domeniul juridic şi al administraţiei publice
– membru în Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România – Colegiul consilierilor juridici Bucureşti (2004)
– membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”(2009)

Activitate de cercetare
– participare la lucrările şi dezbaterile conferinţelor internaţionale, colocvii şi seminarii desfăşurate în cadrul Universităţii Paris 1 şi a altor institute de cercetare din Paris pe perioada stagiului de mobilitate doctorală (2010)
– participare la dezbaterile mai multor conferinţe şi colocvii, seminarii desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare din România.
– participare în echipa proiect CSDE în Seria Consultari Europene: „Modernizarea pietei europene a achizitiilor publice” (CSDE-SCE-22) al Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în parteneriat cu Societatea de Stiinte Juridice pentru realizarea unui punct de vedere documentat  la consultarea publică lansată de Comisia Europeană (IP/11/88, Bruxelles, 27 ianuarie 2011) pe tema modernizării pieţei europene a achiziţiilor publice şi a lansării „GREEN PAPER on the modernisation of EU public procurement policy Towards a more efficient European Procurement Market” -COM(2011) 15 final, 27 ianuarie 2011, proiect  condus de dl. prof. univ. dr. Mihai  Șandru – CSDE

Lucrări publicate
Articole şi comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, colocvii, sesiuni ştiinţifice, publicate în volumele acestora şi în reviste recunoscute CNCSIS