Ariadna MarianData privacy expert la KPMG în România

Experience
Februarie 2020 – prezent: Data privacy expert, KPMG în România
Mai 2018 – Februarie 2020: Associate Lawyer, Popovici Nitu Stoica & Asociatii

Studies
2013 – 2017: Faculty of Law, University of Bucharest