Antoanela Costea

Informaţii personale
data nașterii: 26 septembrie 1978
locul naşterii: Blaj, jud. Alba

Informaţii de contact
+40720760819
antoanela.costea@gmail.com

Experienţa
2011-prezent: Asistenţă tehnică protecţia mediului (arii naturale protejate, păduri, ape): acte normative şi de reglementare, proceduri de mediu
2013-2016: Co-management şi coordonare (achiziţii şi responsabilitate de mediu şi socială) proiect ENPI FLEG II
2008-2010: Consultanţă sisteme de management ISO
2004-2008: Vânzări

Educaţie şi formare
2013-2017: Facultatea de Drept – nivel licenţă – Universitatea Transilvania Braşov
2001-2003: Environment – nivel master – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
1997-2001: Ştiinţa mediului – nivel licenţă – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
octombrie 2016: Practică de specialitate – Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului
august 2015: Practică de specialitate – Judecătoria Braşov
august 2014: Practică de specialitate – Tribunal Braşov
2012: Curs acreditat – Management de proiect
2012: Curs acreditat – Formator
2008: Curs TUV Rheinland (ISO 14001, ISO 19011) – Auditor de mediu

Materiale
Regimul juridic al ariilor naturale protejate – aspecte practice” – lucrare de licenţă (2017)
„Stadiul implementării Directivelor NATURA 2000 în România”, colab. (2016)
„Pădurea în contextul dezvoltării durabile”, coord. (Rep. Moldova, 2015)
„7 mituri despre hidroenergie – Adevărul despre impactul hidrocentralelor asupra naturii și comunităţilor locale”, colab. (2013)
„Evaluarea impactului de mediu şi a poluării din bazinul Târnavei” – lucrare de disertaţie (2003)
„Legislaţia de mediu – studiu comparativ între România şi UE” – lucrare de licenţă (2001)