Angelica Elisabeta Jurca


Experiență profesională
2003 – prezent: Avocat în cadrul Baroului Alba
2006 – prezent: Mediator
2018 – prezent: Formator autorizat de M.M.J.S. și M.E.N. în lobby și advocacy
2005 – 2013: Membră a Uniunii Centrelor de Mediere
2010 – 2012 Vicepreședinte al Uniunii Centrelor de Mediere din România
2011 – prezent: Formator principal în mediere
2012 – prezent: Preşedinte al „ Asociaţiei Mediere Apulum” , Școală de Formare în domeniul medierii, autorizată de Consiliul de Mediere din Consiliul de Mediere România prin Hotărârea Nr.1046/ 27. 10 . 2012
2013 – prezent: Examinator şi evaluator al programelor şi cursurilor de formare în domeniul medierii
2011 – 2013: Membră a Consiliului de Mediere din România şi a Comisiei permanente din cadrul Consiliului de Consiliului Mediere din România
2011 – 2015: Membră a Consiliului de Mediere din România
2009: Managerul proiectului finanţat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii ” Medierea – metodă eficientă de rezolvare a conflictelor”
2007 – 2008: Manager în cadrul proiectului de finanţare europeană Phare 2004, Programul Societatea Civilă, Componenta 3- Democraţie, Drepturile Omului, Statul de drept şi independenţa justiţiei – Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba – instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor din judeţul Alba
1996 – 2003: Învăţătoare în cadrul Şcolii Generale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
2000 – 2001: Învăţătoare în cadrul Asociaţiei „ Sprijiniţi Copiii ” Alba

Educație și formare
– Formator în lobby și advocacy autorizat de M.M.J.S. și M.E.N. – 2018
– Absolventă a Seminarului International „ World Mediation Summit „ – Madrid , 1- 4 iulie 2014 ; Organizator : Universidad Politehnica de Madrid ( ETSII)
– Absolventă a Seminarului Internațional ” Negociere, Mediere, Comunicare , NLP” susținut de William Ury, organizat de Legal Eventi Forum, Roma, martie 2014
– Evaluator şi examinator al programelor de formare în domeniul medierii organizate în conformitate cu Standardul de formare a mediatorului şi a hotărârilor Consiliului de Mediere din România; 2013 – prezent
– Formator principal în mediere, conform Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 1046/27.10.2012 – prezent
– Absolventă a studiilor de master „Managementul relaţiilor internaţionale şi al politicilor europene” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai – Cluj Napoca, iunie 2010
– Absolventă a studiilor de master din cadrul Universităţii „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Disciplina: „Instituţii de drept privat”, iunie 2007
– Absolventă a studiilor de master din cadrul Şcolii de Studii Academice Postuniversitare “ Ovidiu Şincai” Bucureşti, Disciplina “ Management politic”, iunie 2007
– Absolventă a Cursului de pregătire ca mediator, din cadrul Programului de asistenţă, organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi Ministerul Justiţiei din România , în cadrul Centrului Pilot de Mediere , Craiova, iunie 2005
– Absolventă a Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, promoţia 2005, din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti
– Absolventă a Facultăţii de Drept, profilul Ştiinţe Juridice, Specializarea – Drept, din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, Cluj Napoca, promoţia 2002, licenţiată cu lucrarea: „ Libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţia de interes public”
– Absolventă a Colegiului Pedagogic „ Gh. Şincai”, Blaj, specializarea învăţătoare – educatoare, promoţia 1995