Avocați, CEDO


Angela Mîță-Baciu

Angela Mîță Baciu

Informații de contact
tel: 02 32 217 355
e-mail: angelabaciu@hotmail.com

Domeniu ocupațional
– conf. univ. dr. la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
– avocat, Baroul Iași
– arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– lector INPPA – Iași

Limbi străine
Engleză, Franceză, Germană, Italiană

Studii liceale
Liceul de matematică-fizică “C. Negruzzi” din Iaşi

Studii universitare
– Facultatea de Drept a Universității ”Al. I. Cuza” din Iași
– teza de licență: Mijloacele și modalităţile de plată în relaţiile comerciale internaţionale, 1982, Facultatea de Drept a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi
– teza de doctorat: Conflictele de legi în materia vînzării de bunuri mobile corporale în reglementrea uniformă europeană, Facultatea de Drept a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi

Activitate profesională
2010-prezent: conf. univ. dr. la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
2008-prezent: lector, INPPA-Iași
2006-prezent: mediator
2001-2010: lector univ. dr.
2001: susținere publică a tezei de doctorat
1997-prezent: cadrul didactic la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
1989-prezent: avocat, Baroul Iași

Membru în asociații profesionale
– U.I.A. Union Internationale des Avocats
– Membru al Baroului IAȘI
– Societatea de Științe Juridice București
– Membru ASOCIAȚIA MEDIATORILOR DIN BAROUL IAȘI
– Membru fondator Pro Democrația Clubul IAȘI
– AEA-EAL Asociația Avocaților din Europa (Association Europeenne des Avocats
– A.P.A.D.O. (Asociaţia avocaţilor pentru apărarea drepturilor omului)
– Association for International Arbitration Brussels
– Arbitral women
– AFRJ Asociaţia Franco-Română de Jurişti
– AFIA Australasian Forum for International Arbitration (AFIA)

Perfecționarea pregătirii profesionale, cursuri, programe, stagii de cercetare internaționale
– CURSUL “DREPTURILE OMULUI. TEORIE ŞI PRACTICĂ” cu referinţă în mod special la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Anglia, Universitatea. din Birmingham, Facultatea de Drept, septembrie-noiembrie 1993)
– CURSURILE DE VARĂ ALE ACADEMIEI DE DREPT INTERNAŢIONALE DE LA HAGA, IULIE 1997
Programul cursurilor:
– Curs general de drept internaţional privat (un studiu critic comparativ al evoluţiei practicii contemporane)
– Teoria regulilor de conflict facultative
– Organizaţia Nord Americană a Liberului Schimb
– Legea garanţiilor bancare
– Arbitrajul şi convenţiile internaţionale
– Proprietatea mobiliară în dreptul internaţional privat
– Cetăţenia în U.E., naţionalitatea şi condiţia străinilor
– CURSUL International Protection of Human Rights, INSTITUTE OF LEGAL STUDIES – POLISH ACADEMY OF SCIENCES – Poznan, septembrie 1997
– CURSUL DE VARA – SPATIU VIRTUAL – RELATII CONTRACTUALE PE INTERNET la INSTITUT UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL LUXEMBOURG – Iulie, 1998
– CURSUL “Protecţia internaţională a drepturilor omului şi sistemele naţionale” cu participarea celor implicaţi: parlamentari, magistraţi, procurori, avocaţi – CURTEA INTERNATIONALA DE JUSTIIE, HAGA, PALATUL PACII, OLANDA, octombrie-noiembrie 1994
si Excursie de studii prezentare cazuri practice la CONSILIUL EUROPEI – CEDO Strasbourg
– CURS de pregatire ca MEDIATOR, Centru Pilot de Mediere Craiova – Ambasada S.U.A. si MINISTERUL JUSTITIEI – Craiova 15.05.2006-19.05.2006 si 30.05.2006-03.06.2006
– PUBLIC INTERNATIONAL TRADE LAW COURSE (PITLC-11E) in cadrul International Development Law Rome (IDLO), Institutul Bancar Roman, Bucuresti iunie-iulie 2005, Bucuresti
– Cursul intitulat CONSTRUCTIE ECONOMICA EUROPEANA in perioada anului academic 2007/2008 in cadrul programul Erasmus modul european Jean MONET
– TRAINING, MONEY LOUNDERING Seminar destinat profesiilor juridice independente in domeniul prevenirii si comnaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului in cadrul proiectului de infratire intre Oficiul National de Prevenire si combatere a spalarii banilor din Romania si Inspectoratul General pentru informatii financiare din Republica Polona, Iasi, 12-13 mai 2010
– TRAINING “EU Law on equality between women and men”, participation on selection, PROGRESS programme, Seminar for university professors and law lecturers, training sessions are commissioned under the European Union’s Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013), Septembrie 2010 – ERA ACADEMY of EUROPEAN LAW’S, TRIER, Germany
– TRAINING “The Anti-Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78 in practice”, participation on selection, PROGRESS programme, Seminar, training sessions are commissioned under the European Union’s Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013), Februarie 2011 – ERA ACADEMY of EUROPEAN LAW’S, TRIER, Germany
– CONSILIUL EUROPEI, CENTRE DE FORMATION DES AVOCATS D’ALSACE – LA PROTECTION DES DROITD DE L’HOMME, Sesiunea pentru formarea tinerilor avocati din Europe Centrale şi de Orientală”, Strasbourg, septembrie 1997
– Training in Washington D.C., Chicago IL, Champagne IL, USAID Programul „ROMANIA CHILD WELFARE ADMINISTRATION PROGRAM” Parkland College, Champagne Illinois, S.U.A. iunie-iulie 1999
– Cursul de pregatire psihopedagogica – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic Universitatea “Petre Andrei” din IASI (Modulul III 2006/2007)
– Stagiu practic la Societatea Civilă de Avocatură “Smith & Graham”, Hartlepool, Cleveland; United Kingdom, octombrie-noiembrie 1993
– STAGIU DE CERCETARE: “INSTITUTUL ELVEŢIAN DE DREPT COMPARAT” Laussane, Elveţia in perioada ianuarie-martie 1998 si octombrie-decembrie 1998, Cercetare si articole pe tema contractelor internationale si sustinerea comunicarii “Franchising in Romania”
– INSTITUTUL DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT “MAX PLANCK” DE LA HAMBURG, GERMANIA, 1999
– Stagiu de documentare şi cercetare la studii pe tema dreptului internaţional privat german cu referire în special la contractele internaţionale
– Documentare pentru lucrarea “Convenţia de la Haga din anul 1986 cu privire la legea aplicabilă contractelor internaţionale”
– STAGIU DE CERCETARE: “INSTITUTUL DE DREPT INTERNAŢIONAL, DREPT COMUNITAR SI ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL, T.M.C. ASSER INSTITUTE, HAGA, 1996-1997
– Documentare şi elaborarea lucrării: “Articolul 4 din Convenţia de la Roma referitoare la legea aplicabilă relaţiilor contractuale”, parte din Capitolul II al tezei de doctorat
– STAGIU DE CERCETARE: UNIDROIT “INSTITUTUL PENTRU UNIFICAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL”, Roma, iulie-august 2001, Tema cercetarii: contractul de franchising

Participări la sesiuni, congrese, seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări științifice internaționale
– Conferinta Barourilor infratite CCBE Bruxelles, decembrie 1998 The Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE), Conseil des barreaux européens
– Conference International Clinical Legal Education&Law Street, organizata de Constitutional and Legal Policy (COLPI), Budapest iunie 1998
– COLOCVIUL CU TEMA: Impérialisme et chauvinisme juridiques
Imperialism and Chauvinism in the Law la SWISS INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW, Lausanne, 3-4 octobre 200
– Workshop-ul “Dezvoltarea cadrului legal pentru comertul international in România” organizat de Camera Internationala de Comert, Organizatia Mondiala a Comertului, UNIDROIT si Ministerul Economeii Si Comertului, decembrie 2006, Bucuresti
– Seminar, TRIBUNALUL IASI Fundatia pentrut protectia victimelor, Raspunderea in cazul accidentele de circulatie, Iasi, iunie 2007; cu prezentarea lucrarii Raspunderea pentru accidente de circulatie intre iniuria si Roma II
– Conferinţa internaţionala POLITICI EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI, Centrul de Studii Europene -Univ.Al.I.Cuza Iasi, 27 -28 octombrie 2009 cu participare si prezentarea lucrarilor:
„New regulation on the applicable law for contracts in Europe and EU Member States” si „Politici europene pentru dezvoltarea IMM-urilor. Optimizarea acţiunilor pentru stimularea antreprenoriatului şi dezvoltarea IMM la nivelul Uniunii Europene”
– Conferinţa «Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale conform Regulamentului (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 (Regulamentul ROMA I)»- Academia Româna, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice, 30 octombrie 2009, cu prelegerea Noua reglementare în domeniul legii aplicabile contractelor în Europa şi în statele membre ale UE [New regulation on the applicable law for contracts in Europe and EU Member States]
Congresul international Contract Law & International Commercial Arbitration Universitatea La Rioja SPANIA, 4-5 November 2009. cu prezentarea lucrarii: HARMONISATION OF CONFLICTS LAW RULES IN ROMANIA. NEW REGULATION ON THE LAW CONTRACTS
– Conference Contemporary trends in the development of arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and in certain countries in Asia. 15 – 16 of September 2010. Odessa National Academy of Law, organised by: The Arbitration Court at Nowy Tomyśl Chamber of Commerce in Nowy Tomyśl, Polish Society of Arbitration and Mediation in Poznań, Odessa Mediation Group in Odessa, Odessa National Academy of Law in Odessa
– Conferinţă Naţională „Sistemul european de protecţie a drepturilor omului – reformă şi perspective” organizata de Ministerul Afacerilor Externe şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, Sala Bălcescu, Palatul Parlamentului, Bucureşti, octombrie 2010
– Universidad Complutense de Madrid “Trends in the evolution of private international law” 23-25 martie 2011
– SIMPOZIONUL INTERNATIONANL DE ARBITRAJ, In aceeasi perioada, sâmbătă 09 aprilie 2011 la sediul firmei de avocatura Baker & McKenzie, Hong Kong eveniment organizat în comun de către: Camera Internaţională de Comerţ de la Paris, Young Arbitrators Forum (ICC-YAF) şi Australasian Forum for International Arbitration (AFIA). Forumul Australia – Asia pentru Arbitraj International (AFIA)
– ACADEMIA ROMANA, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) Institutuluil Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova Conferinţa internaţională «Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi Republicii Moldova. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile în perioada 1994-2010. Evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv şi alte posibile disfuncţionalităţi sistemice» Bucuresti, 10 mai 2011
– „The International Court of Arbitration of the ICC and ICC Hellas conferinta “MODERN TRENDS IN INTERNATIONAL ARBITRATION”, Atena 7 octombrie 2011
– A XVIII – a Sesiune anuala de comunicari stiintifice „Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii. Fundalul romanesc al sincronizarii europene” Iasi 4-5 iunie 2010
– THIRD ANNUAL DAMAGES IN INTERNATIONAL ARBITRATION CONFERENCE – OCTOBER 6, 2014, NEW YORK, NY 6 OCTOBER 2014 – to be held at The University Club, NYC The University Club in New York City
– Conferinţa „Codul Insolvenţei”, a doua ediţie 31 martie 2015, organizată de ziarul BURSA în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (INPPI), Bucureşti,World

Publicații monografice
LEGEA APLICABILA VÂNZARII INTERNAŢIONALE DE MĂRFURII – o retrospectivă a Convenţiei de la Roma din 1980 referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi a Convenţiei de la Haga din 1986 privitoare la vânzarea internaţională de bunuri mobile, 342 pagini format A5, la Editura Junimea, Iaşi, 2001

Cursuri unviersitare
1. autor, DREPT INTERNATIONAL PRIVAT note curs, la Editura “PrincepsEdit” format academic, 272 pag., Iaşi 2005; 978-7730-38-0
2. autor, DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL note curs, Editura “PrincepsEdit” format academic, pag. 273, Iaşi 2005; editura acreditata CNCSIS
3. autor, DREPT INTERNATIONAL PRIVAT note curs, la Editura “ Casa Venus” format academic, 350 pag., Iaşi 2007, ISBN 978-973-756-066-7
4. autor, DREPT INTERNATIONAL PRIVAT, la Editura “ STEF” format academic, 350 pag., Iaşi 2008 acreditata CNCSIS
5. autor, DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL, Editura “STEF” format academic, 347 pag., Iaşi 2008 editura recunoscuta CNCSIS
6. autor, DREPT INTERNATIONAL PRIVAT, la Editura “ PIM ” editura recunoscuta CNCSIS format academic, Iaşi 2009 ISBN 978-606-520-708-0
7. autor, DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL, Editura “PIM ” format academic, pag., Iaşi 2009, editura acreditata CNCSIS, ISBN 978 – 606-520-710-3

Articole/Studii
1. autor, ASCERTAINING THE APPLICABLE LAW IN THE CASE OF CONTRACTS (Stabilirea legii care guverneaza contractul international) în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul V 1995, pag.53 -57, ISBN 973-9306-06-3
2. autor, THE LAW APPLICABLE IN THE CASE OF CONTRACTS. SOLUTIONS ADOPTED IN ROMANIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW (Legea aplicabilă raporturilor contractuale cu elemente de extraneitate. Soluţii adoptate de legea română de drept internaţional privat), în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul V, 1995, pag.79-83, ISBN 973-9306-06-3
3. autor, GENERAL ASPECTS IN THE ROME CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS (Aspecte generale ale convenţiei de la Roma privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale) în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul VI, pag.46 -57, 1996; ISBN 973-9306-30-6
4. autor, FINDING THE BALANCE BETWEEN ARTICLE 4(2) AND 4(5) OF THE ROME CONVENTION FROM 1980 (Aplicarea articolului 4, paragrafele (2) şi (5) din Convenţia de la Roma privind legea aplicabilă relaţiilor contractuale în jurisprudenţa statelor semnatare), în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul VI, 1996; ISBN 973-9306-30-6
5. autor, LIBERTATEA DE EXPRESIE ÎN CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI, lucrare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii “Petre Andrei”, iunie 2000
6. coautor, CONTRACTUL DE LEASING in colaborare cu Alexandru Moise, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, pag.45-56, Tomul IX,1999-2000; ISSN 1454 -56-83
7. autor, CONVENŢIA EUROPEANA A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ŞI ACTIVITĂŢILE COMITETULUI MINIŞTRILOR, în Anuarul Fundaţiei Academice << Petre Andrei>>, 2001 tomul X; ISSN
8. coautor, CONTRACTUL DE IMPORT DE BUNURI MOBILE CORPORALE CU REFERIRE SPECIALĂ LA MATERIALELE PENTRU PICTURĂ, in colaborare cu Blanaru Cristina, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul IX, 1999-2000, pag. 56-63, ISSN 1454 -56-83
9. autor, ACTIVITĂŢILE COMITETULUI MINIŞTRILOR ÎN CADRUL CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI în revista “Baroul”, nr.1/2003, Iaşi
10. autor, DOMENIUL DE APLICARE A LEGII CONTRACTULUI, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul XI, 2003-2005, pag.42-67
11. autor, ACTIVITĂŢILE COMITETULUI MINIŞTRILOR ÎN CADRU CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILORFUNDAMENTALE ALE OMULUI, în Anuarul Fundaţiei Academice „Petre Andrei”, tomul X 2001-2003, pag.122-117, ISSN 1454 -5683
12. autor, DOMENIUL DE APLICARE A LEGII CONTRACTULUI, în Anuarul Fundaţiei Academice << Petre Andrei>>, tomul XI, 2005, ISSN 1454 -5683
13. autor, GRUPURILE EUROPENE DE INTERES ECONOMIC (EEIG) în « Economia XXI » revista stiintifica a Facultatii de economie –Centrul de cercetari economice-Universitatea « Petre Andrei », nr.1(10) Trim I /2006, ISSN 1584-1170
14. autor, NORMELE DE APLICARE NECESARĂ ÎN CONVENŢIA DE LA ROMA 1980, în Jurnalul de studii juridice nr.1-2/2006, Anul I Editura Casa de editura “Venus” Iasi 2006, ISSN: 1841-6195
15. autor, REFLECTII PE MARGINEA REGLEMENTARII ROMANE PRIVIND GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC (GIE) în Anuarul Universitatii “Petre Andrei” tomul vol XII Drept– Colectii, si volumul Sesiunii anuale de comunicari stiintifice cu participare internationala “ ARMONIZARE, CONVERGENTE SI INCONSECVENTE IN DREPTUL ROMANESC” 2006, ISSN: 1454-5683
16. autor, NOUA REGLEMENTARE A SOCIETATILOR COMERCIALE, în Anuarul Fundaţiei Academice „Petre Andrei”, tomul XIII Drept, Evolutia si perspective dreptului romanesc in context european, Editura “Casa de editura Venus”, Iasi 2006, ISSN: 1454-5683
17. autor, PRINCIPII GENERALE ALE SISTEMULUI AUTONOMIEI DE VOINŢĂ, in Anuarul Universitatii “Petre Andrei” tomul vol XIV – Colectii, si a – XVIII- a Conferinta stiintifica anuala cu participare internationala “TRADITIE SI REFORMA IN DREPTUL ROMANESC” 2007, ISSN: 1454-5683
18. coautor, RASPUNDEREA PENTRU ACCIDENTE DE CIRCULATIE INTRE INIURIA SI ROMA II. in Jurnalul de studii juridice- Eseuri de hermeneutica juridica, nr.1-2/2008, Anul III Editura Casa de editura “Venus” Iasi 2008, ISSN: 1841-6195
19. autor, NEW REGULATION ON THE APPLICABLE LAW FOR CONTRACTS IN EUROPE AND EU MEMBER STATES în volumul conferintei internationale POLITICI EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI, Universiattea Al.I.Cuza Iasi, Centrul de Studii Europene, Editura Universitatii Iasi 2009, la pag. 255-265, ISSN 978-973-703-512-7
20. autor, POLITICI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR. OPTIMIZAREA ACTIUNILOR PENTRU STIMULAREA ANTREPRENORIATULUI SI DEZVOLTAREA IMM LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE, în volumul conferintei internationale Politici europene privind dezvoltarea mediului de afaceri, Univ.Al.I.Cuza Iasi, Centrul de Studii Europene; Editura Universitatii Iasi 2009, la pag. 266-274, ISSN 978-973-703-512-7
21. autor, NOUA REGLEMENTARE (ROMA I) ÎN DOMENIUL LEGII APLICABILE CONTRACTELOR ÎN EUROPA ŞI ÎN STATELE MEMBRE ALE UE, în volumul conferintei Legea aplicabila obligatiilor contractuale conform Regulamentului (CE) nr.593/2008 din 17 iunie 2008 (Regulamnetul Roma I) in/pe http://www.infolegal.ro/eveniment-csde-legea-aplicabila-obligatiilor-contractuale si http://eubusinesslaw.wordpress.com/2009/10/19/csde-«normele-obligatorii-in-regulamentul-ce-nr-5932008
22. autor, PRINCIPIILE UNIDROIT APLICABILE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE IN PERSPECTIVA CELEI DE A TREIA EDITII in Revista de Note si Studii Juridice la adresa https://www.juridice.ro/rnsj
23. autor, HARMONISATION OF CONFLICTS LAW RULES IN ROMANIA. NEW REGULATION ON THE LAW CONTRACTS. In volumul Congresului international „Contract Law & International Commercial Arbitration„ Universitatea La Rioja, Spania, 5- 6 Noiembrie 2009
24. coautor, IMPLICATII MEDICO-LEGALE ALE TULBURARILOR RESPIRATORII DIN TIMPUL SOMNULUI in Revista Romana de Medicina Legala no. 2/2010, publicatie cotată ISI de către THOMSON REUTERS Science Citation Index Expanded (SciSearch ®) Journal Citation Reports ® / Science Edition,, editata de Romanian Society of Legal Medicine, ISSN 1221-8618; MEDICO-LEGAL IMPLICATIONS OF RESPIRATORY DISORDERS DURING SLEEP, D. Boisteanu, A. Mita-Baciu,R.Vasiluta, Rom J Leg Med18(1)37-42(2010), In Vol 18, Issue 1, March 2010. A se vedea si varianta electronica la adresa http://www.rjlm.ro/
25. coautor, DISPUTE RESOLUTION, in CorporateINTL, Corporate International Magazine, June 2010, pag.40-48, editat de Corporate INTL, JRS Corporate Ltd,Charles House,148/149 Great Charles Street Birmingham B3 3HT, United Kingdom; a se vedea si varianta electronica la adresa http://www.emag.corp-intl.com/

În curs de publicare
1. autor, ARTICOLUL/ STUDIU CONVENTIA NATIUNILOR UNITE (VIENA 1980) ASUPRA CONTRACTELOR DE VINZARE INTERNATIONALA DE MARFURI SI PRACTICA INSTANTELOR DIN ROMANIA in Anuarul Centrului de Studii de Drept European, editori Daniel-Mihail Sandru si Constantin Mihai Banu (ed.), Editura Universitara, 2009. ISBN
2. autor, Cursul – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) – ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL Editura acreditata CNCSIS
3. autor, Monografia – AUTONOMIA DE VOINTA IN RELATIILE CONTRACTUALE INTERNATIONALE la Editura Polirom Iasi
4. autor, Articolul „DISPOZITIILE IMPERATIVE PREVĂZUTE DE LEGEA ROMÂNĂ PENTRU REGLEMENTAREA UNUI RAPORT JURIDIC CU ELEMENT DE EXTRANEITATE” in Revista Dreptul
5. autor, studiul LEX MERCATORIA SI ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL in Revista Romana de Arbitraj

Cercerate științifică
– DIRECTOR – CLINICA LEGALA Componenta 2 Democratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei, linia de buget PHARE 2005/017-553.01.021 in PROIECTUL „Promovarea şi protejarea drepturilor omului în relaţiile de muncă” finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 Consolidarea democraţiei în România – Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Fundaţia Pro WOMEN în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, 2007-2008
– Consultant/Reprezentatnt in Comisia de etica profesionala in PROGRAMUL DE CERCETARE DE EXCELENTA CEEX – PROIECT de cercetare dezvoltare complex P-CD ”Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlata de principii active anti HIV si antimicotice” Academia Romana – Institutul Petru Poni Iasi, 2006-2007-2008
– Membru in echipa de lucru in PROIECTUL nr.88/COD SMIS-CSNR 2213 intitulat ”Centru de cercetari avansate bionanoconjugate si biopolimeri (IntelCentru) POS – CCE, Academia Romana – Institutul Petru Poni Iasi, 2009-2012
– Membru in echipa de lucru a PROIECTULUI nr. 571/ 2007 intitulat ”Tehnologii ecologice moderne pentru monitorizarea si decontaminarea sistemelor antropice din Regiunea de Nord-Est” admis la finantare
– Responsabil proiect in proiectul Consiliului Ordinului de avocati Termini Imerese Italia (Sicilia) proiect de formare profesionala finantat, pe baza de competitie, de Guvernul Italiei, Regiunea Provincia Palermo Sicilia. Acordul de colaborare s-a incheiat intre Consiliul Ordinului de avocati Termini Imerese si Baroul Iasi ca „provincii de frontiera”. Parteneri: Ministerul Comertului si Industriei Italia, Regiunea Sicilia – Camera de Comert si Industrie, Centrul de formare, Provincia Regiunii Palermo, Circumscriptia Tribunalului Termini Imerese, A.S.I. Palermo, ARCA – Consortiul pentru aplicarea cercetarii, creativitatii si inovatiei, Universitatea Palermo. Durata acestui proiect este de 2 ani, 2009-2010
– DIRECTOR in proiectul Autonomous Network website CISG Romania, editor si producator WEB SITE ROMANIA in Programul Queen Mary Case Translation Programme (United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) University of London cu titlul Autonomous Network website CISG Romania in parteneriat cu Institute of International Commercial Law, Pace University School of Law, New York, S.U.A.

Participări la concursuri internaționale
– CONCURSUL INTERNATIONAL DE PLEDOARII “RENÉ CASSIN”, Consiliul Europei, Palatul Drepturilor Omului, Strasbourg, ediţiileXVI-a, 2000 şi ediţiile a XVII-a, a XVIII-a 2001, a XX-a 2003, a XXII- a 2005 in calitate de indrumator al echipei de studenti de la Universiattea « Petre Andrei » din Iasi
– UNIVERSITATEA Hong Kong, Institutul de Arbitraj Hong Kong, ARBITRU in complet de arbitri, cea de a VI a sesiune a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, Martie 2009
– UNIVERSITATEA Hong Kong, Institutul de Arbitraj Hong Kong, ARBITRU in complet de arbitri, cea de a VIII a editie a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, 4-10 aprilie 2011, Hong Kong SAR, presedinte complet/supraarbitru, chair
– UNIVERSITATEA Hong Kong, Institutul de Arbitraj Hong Kong, ARBITRU in complet de arbitri, cea de a IX a sesiune a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, 19 – 25 Martie 2012, presedinte complet/supraarbitru, chair
– CITY UNIVERSITY Hong Kong, CIArb Asia branch, PRESEDINTE (chair) /ARBITRU in complet de arbitri, cea de a X a sesiune a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, 11 – 17 Martie 2013
– CITY UNIVERSITY Hong Kong, ARBITRU in complet de arbitri, cea de a XI a sesiune a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, 31 martie – 06 aprilie 2014