Andy Pusca

Andy PușcăInformaţii personale
data nașterii: 1 mai 1976
locul nașterii: București

Informaţii de contact
+40372361102
andypusca@univ-danubius.ro

Experiență profesională
2000 – 2002: Preparator universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administrație Publică
– conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II şi Drept comunitar;
– coordonarea activităţii de practică a studenţilor
2000 – 2002: avocat, Baroul București
2002 – 2004: asistent univeritar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administrație Publică
– conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II, Drept comunitar;
– coordonarea activităţii de practică a studenţilor.
– orientarea studen ilor în carieră
2002 – 2004: lector universitar, Academia de Poliție „Al. I. Cuza” , Facultatea de Drept
– conducere activități de curs și seminar la disciplina Drept civil;
– îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil;
– orientarea studenților în carieră.
2002 – 2004: Lector (asimilat magistratului), Institutul Național al Magistraturii (INM)
– conducere seminarii la disciplina Drept comunitar
2004 – 2008: lector universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
– conducere activități de curs și seminar la disciplinele Drept civil I, Drept civil II și Drept procesual civil;
– îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil I , Drept civil II și Drept procesual civil;
– coordonarea activităţii de practică a studenţilor anului II de studii;
– participare în comisii de admitere, licenţă, disertaţie şi verificare a activităţii de practică;
– coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
– orientarea studenţilor în carieră;
2008 – 2012: Prorector / Conferențiar universitar, Universitatea Danubius din Galați
– coordonarea activității didactice din cadrul Universităţii;
– coordonarea activității Centrului de consiliere si orientare profesională;
– coordonarea Departamentului pentru asigurarea calităţii;
– activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
– îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
– participare în comisii de admitere, licenţă și disertaţie;
– coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
– orientarea studenţilor în carieră;
2012 – prezent: Rector / Conferenţiar universitar, Universitatea Danubius din Galaţi
– realizează conducerea executivă a universităţii și reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii;
– coordonează activitatea de elaborare a criteriilor şi standardelor pentru evaluarea periodică a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar din cadrul universităţii;
– avizează înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor din structura facultăţilor;
– realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management;
– coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţii ale personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar;
– coordonează activităţile care vizează evaluarea periodică a universităţii şi a programelor de studii;
– coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a examenelor de finalizare a studiilor;
– prin declaraţia sa privind calitatea stabileşte liniile directoare pentru fundamentarea şi documentarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii;
– analizează periodic funcţionarea SMC şi aprobă/dispune măsuri de îmbunătăţire;
– activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
– îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman.
2012 – prezent: Coordonator al Comisiei pentru probleme sociale şi relaţia cu sindicatele, Consiliul National al Rectorilor, Bucuresti (România)
2013 – prezent: Presedinte, Asociatia HECSI (HIGHER EDUCATION CONSORTIUM FOR SOCIAL INNOVATION) (România)
2013 – prezent: Vicepresedinte, AGAUC – The Association for the Global Advancement of Universities and Colleges (Statele Unite ale
Americii)
2014 – prezent: Vicepreședinte, Danubius Academic Consortium, Galați (România)
2014 – prezent: Membru al Comitetului Director AUAP – Asociatia Universitatilor din Asia si Pacific (Thailanda)
2014 – 2015: Manager de proiect in cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141248 „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învățământul superior din filiera turism-mediu-cultură”, Universitatea „Danubius” din Galati
20111 – 2013: Manager de proiect in cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale” POSDRU/86/1.2/S/63252, Universitatea „Danubius” din Galati
2013 – 2014: Manager de proiect in cadrul proiectului “Orientare digitala : software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale” 2013-1-RO1-LEO05-28768 finantat prin programul LLP Leonardo da Vinci, Universitatea „Danubius” din Galati
2014 – prezent: Reprezentant oficial si manager diseminare in cadrul proiectului “SI-DRIVE-Social Innovation: Driving Force of Social Change” proiect finantat in cadrul EU’s 7th Framework Programme (FP 7), Universitatea „Danubius” din Galati
2014 – 2015: Expert consiliere in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136860 “ALATURI DE CARIERA TA”, Universitatea „Danubius” din Galati
2008: Asistent manager de proiect in cadrul proiectului „Managenemt performant in mediul de afaceri galatean” finantat in cadrul programului Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” finantat
prin programul PHARE 2005/017-553.04.02 Ref. 01, Universitatea „Danubius” din Galati
– Suport acordat managerului de proiect in implementarea proiectului.
– Asistarea managerului de proiect în coordonarea activităţilor proiectului; activităţi de promovare a proiectului; derularea unor cursuri de instruire; editarea publicaţiei rezultate în urma desfăşurării activităţilor proiectului.
2006 – 2008: Director de contract, Proiectul CONSEUR, Universitatea Danubius, Galati (România)
Management de proiect (CONSEUR – Consulting in Commercial Exchanges between EU Countries and EU Pre-Accession Countries, proiect finanţat prin Programul Leonardo da Vinci II – Young graduates’ mobility)
2008 – 2011: Consultant privind utilizarea asigurărilor în IMM in proiectul STUD_COMP_IMM (Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici si mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale si regionale prin politici economico-financiare), proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe prin PNCDI 2, Universitatea Danubius, Galati (România)
– Oferire consultanţă juridică privind utilizarea asigurărilor în IMM
2006 – 2008: Membru al echipei proiectului VirInCreate (Virtual Business Incubator for the Creative Industries), Proiect Pilot finanţat prin Programul Leonardo da Vinci, Universitatea Danubius, Galati (ro)
– Cercetare, raportare, diseminare
2007 – 2008: Lector in proiectul „Să gestionăm mai bine fondurile publice”, Grant PHARE CBC-2005 – Programul de vecinătate România-Moldova 2004, Universitatea Danubius, Galati (România)
Activităţi de predare – cursuri de instruire şi sesiuni de dezbateri cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene din Galaţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Raionul Cahul
2001 – 2003: Membru al echipei proiectului EUQuaSIT (European Qualifications Strategies in Information and Communication Technologies), Programul Leonardo da Vinci II, Universitatea Danubius, Galati (România)
– Cercetare, raportare, diseminare
1999 – 20001: Membru al echipei proiectului „Adaptarea administraţiei publice la acquis-ul comunitar”, Programul TEMPUS, Centrul de pregătire pentru administraţia publică, Bucuresti (România)

Educație și formare
1990 – 1994: Diplomă de bacalaureat, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Galati, profil real (matematică – fizică)
1994 – 1999: Diplomă de licență în științe juridice – șef de promoție, Universitatea Danubius
1995 – 1999: Diplomă de licență în științe administrative – șef de promoție, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Administrative
1999 – 2000: Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
2000 – 2001: Diplomă de master în drepturile omului, democrație, pace și toleranță, Universitatea de Nord din Baia Mare (Catedra UNESCO)
2001 – 2006: Diplomă de doctor în drept, Academia Română, Institutul de Științe Juridice

Competențe personale
Limbi straine: engleza, franceza
Competenţe de comunicare: Lucru în echipă, comunicare, adaptabilitate la situații noi, abilități de relaționare, sociabilitate, aptitudini oratorice
Competenţe organizaţionale/manageriale: Am coordonat diverse activităţi legate de organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, mese rotunde, cercetare, practică studenţească ori grupuri de lucru
Competenţă digitală: Word, Excel, Power Point, Internet, etc

Varia
lectura, teatrul, filmul, călătoriile, muzica Pian (8 ani de studiu în cadrul Liceului de muzică „Dimitrie Cuchlin” din Galaţi)
permis de conducere categoria B