Andrei Zarafiu


Informații de contact
andrei.zarafiu@drept.unibuc.ro

Grad didactic
Conferenţiar universitar (Departamentul de Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti).

Studii
Licenţiat în drept, Universitatea din Bucureşti (2000);
Doctor în drept magna cum laudae Universitatea din Bucureşti (2010);
Curs postuniversitar de pregătire psiho-pedagogică şi metodică, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (2004).

Activitate profesională
Partener MICU, ZARAFIU SI ASOCIATII

Activitate didactică si academică
Titular de curs, din anul 2010, şi de seminar, din anul 2001, la disciplinele Drept procesual penal I (Partea generală), Drept procesual penal II (Partea specială), Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
Titular de curs şi de seminar la disciplinele de Drept procesual penal aprofundat din cadrul cursurilor de Master Ştiinţe Penale organizate de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, din anul 2010;
Din 2001-prezent, colaborator extern, preparator(2002-2004), asistent (2004-2012), lector (2012-2015) şi conferenţiar universitar (din 2015), titularizat prin concurs la disciplinele Drept procesual penal I şi Drept procesual II, Drept procesual penal aprofundat (studii de master) Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Lector la disciplina Drept Procesual Penal in cadrul Institutului Naţional pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2004-2007);

Activitate ştiinţifică şi de cercetare
Membru în Comisia de elaborare a subiectelor – Disciplina Drept procesual penal, pentru examenele de admitere și de definitivat în profesia de avocat, organizate de Baroul București şi ulterior de UNBR/INPPA începând cu anul 2005 până în prezent;
Membru în Comisia de elaborare a subiectelor la proba scrisă pentru concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală (2017, 2016, 2015); Membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în funcţia de judecator la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală (2014, 2012);
Membru în Comisia de examinare la susţinerea interviului pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în magistratură (2017, 2016, 2015);
Membru în Comisiile de concurs pentru examenele de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2006-2007);
Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului Burse DOC-POSTDOC, ID 133255 (2014-2015);
Membru în Consiliul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (din 2015);
Membru în Consiliul Departamentului de Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (din 2015);
Participare Seminar de Didactică Universitară a Dreptului organizat de Institutul Juridic francofon doctoral şi postdoctoral din cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2017, 2013);
Avocat în cadrul Baroului Bucureşti începând cu 01.01.2001, în prezent partener al SCA”MICU, ZARAFIU şi Asociaţii”;
Membru fondator al Centrului de cercetare în domeniul ştiinţelor penale din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Membru în Asociaţia Internatională de Drept Penal.

Limbi străine
engleza, franceza.