Andrei-Cosmin Mitrache


Educaţie şi formare
2002-2004: Institutul Naţional al Magistraturii, promoţia “VINTILĂ DONGOROZ”
1998-2002: Universitatea “LUCIAN BLAGA” – Sibiu, Facultatea de Drept “SIMION BARNŢIU”, Profilul Ştiinţe juridice, Specializarea – Drept
1994-1998: Liceul Teoretic “GIB MIHAESCU”, Drăgăşani

Experienţă profesională
01.08.2004 – 15.07.2009: Judecător la Judecătoria Slatina, purtător de cuvânt al acestei instanţe din anul 2005
01.11.2007 – 01.02.2008:  Delegat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Slatina
01.01.2009 – 15.07.2009: Preşedinte al Judecătoriei Slatina (numit prin concurs, Hot. CSM nr. 536 din 17.12.2008)
15.07.2009 – 01.07.2011: Judecător la Tribunalul Olt (promovat prin Hot. CSM nr. 561 din 09.07.2009 ) şi purtător de cuvânt al acestei instanţe
19.11.2009 – 15.07.2010: Delegat în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt (Hot. CSM 976/19.11.2009)
15.07.2010 – 01.07.2011: Vicepreşedinte al Tribunalului Olt (numit prin concurs, Hot. CSM 804/8.07.2010)
01.07.2011 – prezent Judecător la Curtea de Apel Craiova (promovat prin Hot. CSM nr. 388/15.06.2011), purtător de cuvânt al acestei instanţe până în luna mai 2014
01.01.2020 – prezent: Vicepreşedinte al Curţii de Apel Craiova (numit prin concurs, Hot. CSM nr. 2066/19.12.2019), purtător de cuvânt al acestei instanţe începând cu data de 01.07.2021

Alte date privind experienţa profesională
2017: Membru în grupul de lucru pentru implementarea proiectului Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din U.E pe parcursul procedurilor penale, derulat de Curtea de Apel Craiova
2016: Doctorand la Facultatea de Drept si Stiințe Sociale din Craiova, specializare Drept
2012: Coordonator proiect cu finanţare europeană nerambursabilă “Dual training programme for judges on criminal matters and legal language”

Varia
Aptitudini şi competenţe personale 
Capacitate de analiză şi sinteză, spirit organizatoric, minuţiozitate, disponibilitate pentru program prelungit, spirit voluntar, exigenţă faţă de sine, tenacitate şi perseverenţă

Aptitudini şi competenţe sociale
Abilităţi pentru munca în echipă, comunicativitate, onestitate, respect faţă de semeni

Alte aptitudini şi competenţe 
Cunoaşterea limbilor străine engleza – nivel avansat, franceza – nivel mediu, cunoştinţe bune operare calculator