Andreea Uzlău

Andreea Uzlau

Informații personale
data nașterii: 4 decembrie 1976

Informații de contact
stoicaandreea76@yahoo.com

Experienţa profesională
2008-prezent: director adjunct Direcţia Legislaţie, documentare şi contencios, formator Drept penal, Cooperare judiciară în materie penală, formator în domeniul noilor coduri penal şi de procedură penală, organizate în cadrul Proiectului româno – elveţian “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, formator în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare”, lector univ. dr. Drept penal general, conferenţiar univ. dr. Drept procesual penal aprofundat, Drept penal general
2006-2008: judecător delegat, formator Drept penal, Metodologia actului de justiție, Cooperare judiciară în materie penală
2006: judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator Drept penal, Metodologia actului de justiție, Cooperare judiciară în materie penală, Institutul Național al Magistraturii
2004-2006: judecător, Tribunalul Bucureşti, formator Drept penal, Metodologia actului de justiție, Cooperare judiciară în materie penală, Institutul Național al Magistraturii
2002-2004: judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
2000-2002: procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 Bucureşti

Educaţie şi formare
2013: doctor în drept; Tema: “Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală”; Conducător doctorat: Prof. univ. dr. Nicolae Volonciu; susţinere publică a tezei la 25 iunie 2013, Drept procesual penal, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
2004-2005: cursuri postuniversitare, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
1999-2000, procuror – şef de promoţie, Institutul Naţional al Magistraturii
1995-1999, licență, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
1991-1995: diplomă de bacalaureat – Analist programator, Liceul de Informatică Bucureşti

Competenţe şi aptitudini organizatorice
– experienţă managerială în calitate de conducător al unui compartiment din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii
– experienţă didactică, în calitate de formator al Institutului Naţional al Magistraturii în domeniile Drept penal, Drept comunitar, CEDO, metodologia actului de justiţie şi lector univ. dr., titular de curs Drept penal general, în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
– experienţă profesională ca judecător şi procuror în materie penală şi procesual penală.
– experienţă în procesul legislativ, ca membru al Comisiei de elaborare a Codului penal, al Comisiei de elaborare a Codului de procedură penală, organizate în cadrul Ministerului Justiţiei, al Comisiei de elaborare a Legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală
– interes deosebit pentru dreptul comparat, ca rezultat al activităţii desfăşurate în cadrul Ministerului Justiţiei, ca membru al Comisiei de elaborare a Codului de procedură penală.
– abilităţi de judecată, administrare a cauzelor în cadrul activităţii din instanţă.
– participarea, în calitate de formator, la numeroase seminarii de pregătire continuă a judecătorilor şi procurorilor, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţe la nivel descentralizat.
– participarea la numeroase manifestări internaţionale în domeniu, de exemplu Sesiunea de procese simulate de la Haga, Noiembrie 2007, în calitate de membru al echipei române, activitate pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a acordat Medalia de merit.

Informaţii suplimentare
Lucrări publicate
– Codul penal şi infracţiuni în legi speciale, Editura All Beck, 2003, îngrijire ediţie
– Infracţiuni contra patrimoniului, Editura Hamangiu, 2006
– Codul penal adnotat şi infracţiuni în legi speciale, Editura Hamangiu, 2006, sub coordonarea prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecător la Curtea Constituţională
– Drept penal. Partea Generală, ediţia a III-a, Ioan Pascu, Andreea Uzlău, Editura Hamangiu, 2013
– Noul Cod penal şi codul anterior, ediţie îngrijită şi adnotată de Andreea Uzlău şi Corina Voicu, Editura Hamangiu, 2014
– Noul Cod de procedură penală şi codul anterior, ediţie îngrijită şi adnotată de Andreea Uzlău şi Corina Voicu, Editura Hamangiu, 2014
– Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Andreea Uzlău, Corina Voicu, Raluca Moroşanu, Cristinel Ghigheci, Editura Hamangiu, 2014
– Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni, Andreea Uzlău, Corina Voicu, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Editura Hamangiu, 2014
– Teste grilă pentru licenţă, Andreea Uzlău (coautor), Editura ProUniversitaria, 2014
– Noul Cod de procedură penală comentat, Nicolae Volonciu, Andreea Uzlău (coordonatori), Corina Voicu, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Raluca Moroşanu, Daniel Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin Mihai Chiriţă, Editura Hamangiu, 2014 – Lucrare distinsă cu premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România – 2014
– Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, Andreea Uzlău, Editura Hamangiu, 2015
– Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a 2-a, Nicolae Volonciu, Andreea Uzlău (coordonatori), Corina Voicu, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Raluca Moroşanu, Daniel Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin Mihai Chiriţă, Editura Hamangiu, 2015
– Drept penal. Partea Generală, ediţia a IV-a, Ioan Pascu, Andreea Uzlău, Gheorghe Muscalu, Editura Hamangiu, 2016

Articole şi comunicări ştiinţifice
– Andreea Uzlău, Consideraţii asupra rolului judecătorului în faza de urmărire penală, Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir. Seria Drept, nr. 2, 2010
– Andreea Uzlău, Consideraţii asupra separaţiei funcţiilor judiciare de garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi de judecată în reglementarea actuală procesual penală şi în noul Cod de procedură penală, Sesiunea ştiinţifică în participare internaţională: „Uniunea Europeană, spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, Bucureşti, 24 noiembrie 2011, volumul I, editura Sitech Craiova, 2011, Academia de Poliţie Al. I. Cuza
– Andreea Uzlău, Carmen Uzlău, Instituţia plângerii împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror în noul Cod de procedură penală. Perspective ale unei noi reglementări, Conferinţa internaţională „Tradiţie şi reformă în societatea românească. Repere Europene”, Iaşi, 25 martie 2012, Centrul de Cercetari Socio-Umane Lumen, Editura Lumen şi Asociaţia Lumen în parteneriat cu: Asociaţia de Drept Civil Quebec-Romania, Higher Education Research and Consulting Company, USA, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinte Social-Politice, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Drept, Centrul de Cercetări Juridice, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Chişinău, Baze de date: Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), volum de abstracte, Jurnalul de Studii Juridice Suplimentar, Anul VII, nr. 1-2, iunie 2012.
– Carmen Uzlău, Andreea Uzlău, Immigrants’ integration models, Conferinţa internaţională “Provocările societăţii cunoaşterii”, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea “Complutense” din Madrid, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 12-12 mai 2012, volumul conferinţei on line, indexat baza de date EBSCO
– Andreea Uzlău, Considerations on the legal regulation of wiretapping and recording of calls or communications, Conferinţa internaţională “Social problems generated by family institution”, Bucureşti, 9-10 martie 2012, Universitatea Athenaeum Bucureşti, Supplement to the Internal Auditing & Risk Management journal, Year VII, no. 1 (25), martie 2012, , indexată RePeC, DOAJ, ULRICH, EBSCO
– Nicoleta Buzatu, Andreea Uzlău, Novelties in Security Measures – the Extended Seizure, susţinută la Conferinţa Internaţională anuală a Departamentului, ediţia a VI-a, cu tema: ”Perspective şi provocări în dreptul secolului XXI”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Departamentul de Ştiinţe Sociale – Domeniul Drept, în colaborare cu Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere şi Centrul de Informare Europeană Europe Direct Universitatea AGORA, Oradea, Nord-Vest, 18-19 octombrie 2012, Oradea.
Revista Agora IJJS nr. 3/2013, AGORA University Editing House, Oradea, Revistă indexată: Stanford University Libraries, Copernicus, EBSCO, ULRICHS, HEINONLINE, VLEX NETWORKS, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
– Andreea Uzlău, Viewpoints on the admissibility of the complaint against acts and measures of criminal investigation addressed to the Court, Conferinţa internaţională „LUMEN 2013 – Current paradigms in social sciences”, 10-13 aprilie 2013, Asociaţia Lumen Iaşi, Procedia – Social and Behavioral Sciences (2013), pp. 973-980
DOI information: 10.1016/j.sbspro.2013.08.786, indexată Scopus Science Direct.
– Andreea Uzlău, Plea bargaining – a new criminal procedure institution, Agora International Journal of Juridical Sciences No. 4/2013 ISSN 1843-570X, p. 239-249, Revistă indexată: Stanford University Libraries, Copernicus, EBSCO, ULRICHS, HEINONLINE, VLEX NETWORKS, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
– Andreea Uzlău, Plângerea împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror în noul Cod de procedură penală, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept – supliment 2014, revistă indexată BDI, EBSCO, HEIN ONLINE
– Andreea Uzlău, Carmen Uzlău, Considerations regarding the compliance of Romanian legislation with the directive (EU) no. 42/2014 regarding the freezing and confiscation of the instruments and products of crimes committed in the European Union, Agora International Journal of Juridical Sciences, Vol. 8, No. 4(2014), ISSN 1843-570X; E-ISSN 2067-7677, Revistă indexată: Stanford University Libraries, Copernicus, EBSCO, ULRICHS, HEINONLINE, VLEX NETWORKS, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
– Andreea Uzlău, Aspecte practice privind noua măsură preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volum 3. Issue 2/2014, ISSN 2285-0171, ISSN-L 2285-0171, Revistă indexată SCIPIO, C.E.E.O.L., ProQuest, EBSCO
– Andreea Uzlău, Considerations on the relationship between the secrecy of deliberation and the witness quality of the judge in a criminal case regarding corruption offences committed in ruling a decision, Revista de Drept penal nr. 2/2014 (Criminal Law Review – issue 2/2014), ediția online, revistă indexată EBSCO și SSRN;
– Andreea Uzlău, Consideraţii privind garanţiile procesual penale în materia respectării confidenţialităţii relaţiei avocat – client, în raport de unele procedee probatorii, Revista de Drept penal nr. 3/2014, revistă indexată Index Copernicus International;
– Andreea Uzlău, Consideraţii privind existenţa unei situaţii de incompatibilitate în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere de către procurori, Revista de Drept penal nr. 4/2014, revistă indexată Index Copernicus International.
– Andreea Uzlău, Carmen Uzlău, Considerations regarding the measure of obtaining data generated or processed by providers of publicly available electronic communications networks, detained by them, in the context of Decision no. 440/2014 of the Constitutional Court, Agora International Journal of Juridical Sciences, No. 2(2015), ISSN 1843-570X; E-ISSN 2067-7677, Revistă indexată: Stanford University Libraries, Copernicus, EBSCO, ULRICHS, HEINONLINE, VLEX NETWORKS, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Conferinţe
– Căile extraordinare de atac – Conferinţa Noul Cod de procedură penală, Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 12 februarie 2014
– Moderator al Conferinței interactive Noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală la început de drum, 21-22 martie 2014, Universitatea Titu Maiorescu, Baroul Bucureşti, Editura Hamangiu
– Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului – Conferinţa Reglementări fundamentale în noul Cod penal şi în noul Cod de procedură penală, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept, 3-4 aprilie 2014, în curs de publicare în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept
– Moderator al Conferinței „Aspecte teoretice și practice în legătură cu cele mai noi instituții din Codul penal și Codul de procedură penală”, organizatori INPPA – centrul teritorial Cluj, INPPA București, 15 noiembrie 2014, Cluj
– Conferința „Probleme practice în aplicarea noilor Coduri penale”, organizatori Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Alba, Baroul Hunedoara, Editura Hamangiu, 22 noiembrie 2014, Alba Iulia
– Conferința ”Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apararea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din Romania”, organizator Uniunea Națională a Barourilor din România, 11 decembrie 2014, București

Seminarii susţinute în calitate de formator (selecţie)
– „Traficul de persoane în reglementările naţionale şi internaţionale” – Timişoara, 15-16 iunie 2006
– „Lupta împotriva corupţiei” – Bucureşti, 14-15 septembrie 2006
– „Lupta împotriva corupţiei” – Eforie Sud, 17-18 septembrie 2006
– „ Criminalitate economico-financiară” – Timişoara, 27-29 septembrie 2006
– „Criminalitate economico-financiară” – Bucureşti, 9-10 octombrie 2006
– „Lupta împotriva corupţiei” – Eforie Sud, 12-13 octombrie 2006
– „Criminalitate economico-financiară” – Timişoara, 27-19 novembrie 2006
– „Criminalitate economico-financiară” – Bârlad, 6-8 decembrie 2006
– „Criminalitate economico-financiară” – Bârlad, 26-27 februarie 2007
– „ Practică neunitară. Aspecte penale” – Sovata, 5-7 martie 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Bârlad, 19-21 martie 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Bucureşti, 12-13 aprilie 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Timişoara, 23-25 aprilie 2007
– „Practică neunitară. Aspecte penale. Propuneri de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală” – Bârlad, 7-8 mai 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Bucureşti, 9-11 mai 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Timişoara, 21-22 mai 2007
– „Practică neunitară. Aspecte penale. Evaziunea fiscală” – Alba Iulia, 1-2 June 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Bucureşti, 14-15 iunie 2007
– „ CEDO. Aspecte penale” – Constanţa, 22 iunie 2007
– „Criminalitate economico-financiară” – Bucureşti, 25-27 iunie 2007
– „CEDO. Aspecte penale” – Bucureşti, 6-7 septembrie 2007
– „Practică neunitară. Aspecte penale. Propuneri de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală” – Bucureşti, 10-11 septembrie 2007
– „Practică neunitară. Aspecte penale” – Bucureşti, 5 octombrie 2007
– „Practică neunitară. Aspecte penale” – Amara, 29-31 ianuarie 2008
– „Practică neunitară. Aspecte penale” – Timişoara, 3-5 martie 2008
– „Modificări aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010” – Bucureşti, 13-14 septembrie 2010
– Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală – Constanţa, 29-30 iunie 2011
– Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală – Târgu Mureş, 19-21 octombrie 2011
– Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală – Galaţi, 7-9 decembrie 2011
– Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală – Craiova, 14-16 decembrie 2011
– Noul Cod de procedură penală – Timişoara, 21-22 mai 2012
– Noul Cod de procedură penală – Bucureşti, 25 mai 2012
– Noul Cod de procedură penală – Bucureşti, 15 iunie 2012
– Noul Cod de procedură penală – Bucureşti, 15 iunie 2012
– Exexutarea pedepselor – Bucureşti, 16-17 septembrie 2013
– Exexutarea pedepselor – Bucureşti, 18-19 noiembrie 2013
– Executarea pedepselor – Timişoara, 9-10 decembrie 2013.
– Noul Cod de procedură penală – Craiova, 19-20 septembrie 2014
– Noul Cod de procedură penală – Bucureşti, 26-27 septembrie 2014
– Noul Cod de procedură penală – Suceava, 11-12 noiembrie 2014
– Noul Cod de procedură penală – Timişoara, 21-22 noiembrie 2014
– Noul Cod de procedură penală – Braşov, 5-6 decembrie 2014
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 27-28 februarie 2014, Bucureşti
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 17-18 martie 2014, Ploieşti
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 31 martie -1 aprilie 2014, Alba Iulia
– Noul Cod de procedură penală – Braşov, 14-15 aprilie 2014, Braşov
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 16-17 iunie 2014, Galați
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 29-30 septembrie 2014, Piteşti
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 24-25 noiembrie 2014, Timişoara
– Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare, 4-5 decembrie 2014, Bucureşti

Varia
Permis de conducere auto categoria B
Limbi străine: engleză