Andreea Szabo


Andreea Szabo

Avocat în cadrul Baroul Harghita, începând cu anul 2000.
Activitatea profesională desfășurată în cadrul propriului cabinet de avocat a permis dobîndirea unor experiențe practice riguroase și sistematice în activități de asistență juridică și reprezentare a clienților (litigii, consultanță juridică).
Asistența juridică și reprezentarea unor diverse categorii de justițiabili, autorități publice centrale și locale, societăți comerciale, un număr important de organizații neguvernamentale au însemnat provocări la care, cu tenacitate și onestitate a răspuns
Activitatea profesională în provincie a reprezentat un stimul real pentru deschiderea către noi arii de practică. Astfel, dacă tema protecției minorităților în legislația națională a marcat, cumva, începuturile, implicarea activă în dezbateri importante chiar și la nivel național cum ar fi proiectul de la Roșia Montana, ori atașamentul profesional manifestat față de activitățile organizațiilor neguvernamentale în domeniul monitorizarii instituțiilor anticorupție sau a protecției persoanelor cu dizabilități și în domeniul protecției mediului, reprezintă tot atîtea puncte de reper ale carierei profesionale.
Participant și speaker la conferințe naționale pe tema drepturilor omului în general (accesul la justiție, dreptul la un mediu sănătos), a publicat în calitate de coautor Implementarea Convenției de la Aarhus – Un ghid pentru autorități, Regional Environmental Center, Ungaria, 2004, contribuind prin materialele sale la publicarea broșurii Performanța instituțiilor anticorupție, Eduitura Cornelius 2006, dar și autor al articolului publicat în mediile online de profil sub titlul Interferenţele libertăţii de exprimare a avocatului cu secretul profesional în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului.