Andreea-Maria MaximInformații personale
Data nașterii: 28.02.1986

Informații de contact
E-mail: andreea_maria_maxim@yahoo.com

Educație și formare
– Februarie 2018 – Noiembrie 2018: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
– Septembrie 2009 – iunie 2010: Master, specializarea Drept privat comparat (Droit privé comparé), cu predare în limba franceză Universitatea «Babeş-Bolyai» Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
– Octombrie 2005 – iunie 2009: Universitatea «Babeş-Bolyai» Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Diplomă de studii universitare

Experiență relevantă
– Ianuarie 2021 – prezent: practician în insolvență Cabinet individual de insolvență Maxim Andreea-Maria
– Aprilie 2015 – decembrie 2020: practician în insolvenţă CITR Filiala Cluj SPRL
– Ianuarie 2019 – prezent: evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea Evaluarea proprietății imobiliare
– Octombrie 2013 – aprilie 2015: practician în insolvenţă RTZ & Partners SPRL Cluj-Napoca (departamentul juridic)
– Decembrie 2010 – septembrie 2013: consilier juridic la Biroul Notarilor Publici Asociati Jakab şi Teleky și BNP Vancea Diana din Cluj-Napoca

Varia

Limbi cunoscute: Limba franceză, Limba engleză