Andreea Macașoi


Andreea Macașoi

Andreea Macaşoi este specializată în litigii comerciale şi civile, activitatea sa profesională fiind orientată, cu precădere, pe disputele de insolventă, dreptul contractelor, real estate, exproprieri, drept cambial și dreptul familiei. Andreea oferă servicii de asistență juridică unor jucători importanți pe piața naționala și internaționala cum sunt instituții financiare bancare sau societăți de leasing, în domenii privind energia regenerabilă, industria auto sau construcții.

Andreea este implicată în proiecte legate de recuperarea creditelor neperformante în procedurile de insolvență, dar și în procedurile execuaționale, inclusiv cele cu elemente de extraneitate sau care vizează executarea de părți sociale deținute de persoane fizice sau juridice. În domeniul insolvenței, Andreea gestionează dosare privind insolvența societăților de grup, oferind consultanță și în ce privește legalitatea planului de reorganizare sau identificarea metodelor optime de recuperare a creanțelor garantate.