Andreea Ivanov

Informații de contact
E-mail: andreea.ivanov@drept.unibuc.ro

Educație și formare
2021 – prezent – Facultatea de Drept, Universitatea din București
2021 – prezent – Colegiul juridic franco-român de studii europene
2021 – prezent – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice, București
2009 – 2021 – Liceul Teoretic ,,Jean Monnet”, București

Varia
2018 – Voluntar Asociația „Șansa Ta”
2018 – Reprezentant al elevilor în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității
2018 – Membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, corupției, și a discriminării în mediul școlar, și pentru promovarea interculturalității
2017 – 2019 – Membru în Biroul Executiv al Clubului European Jean Monnet

Limbi cunoscute: Română, Engleză (C2), Franceză (B2)