Andreea Deli-Diaconescu


Andreea Deli Diaconescu

Cu o experienţă în calitate de avocat de 13 ani, Andreea Deli-Diaconescu este specializată în domeniul insolvenţei şi litigiilor. Se bucură de o bună reputaţie profesională, ca urmare a implicării în proiecte privind insolvenţa, reorganizarea judiciară şi recuperarea de creanţe.

Experienţa Andreei include implicarea în litigii şi în arbitraje interne şi internaţionale. Andreea a făcut parte din echipa care a reprezentat Statul Român în cadrul unei intens mediatizate proceduri arbitrale internaţionale. A fost implicată, de asemenea, în proiecte privind dreptul societar, bancar, fiscal şi real estate.

Insolvenţă. Andreea este unul dintre cei mai apreciaţi practicieni în insolvenţă. A fost coordonatorul echipei de avocaţi care a reprezentat Autoritatea pentru Recuperarea Activelor Statului, diverse fonduri de investiţii, investitori străini în România şi instituţii financiare, în cadrul procedurilor de insolvenţă. De asemenea, Andreea este unul dintre membrii echipei de elaborare a Codului Insolvenţei.

Reorganizarea judiciară. Ca urmare a implementării unor planuri de reorganizare eficiente, Andreea a reuşit să salveze activitatea debitorilor, chiar şi atunci când şansele de succes ale unui asemenea demers păreau a fi minime. Deviza Andreei este că planul de reorganizare trebuie privit întotdeauna ca o alternativă viabilă, ce urmează a fi preferată falimentului. Astfel, într-o perioadă în care reorganizările judiciare de succes erau foarte puţin numeroase, Andreea a finalizat cu succes câteva reorganizări.

Drept societar. Andreea a gestionat tranzacţii importante în materia dreptului societar, fiind implicată inclusiv în litigii societare. A reprezentat importante societăţi în soluţionarea unor majore dispute societare.

Mergers & Acquisitions. A gestionat cu succes importante tranzacţii în domeniu, acestea incluzând redactarea documentelor în vederea selectării ofertanţilor, coordonarea întregului proces de due-diligence, negocierea şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Andreea are o bogată experienţă inclusiv în ceea ce priveşte procesul de privatizare, gestionând cu succes importante proiecte privind post-privatizarea, atât a entităţilor private, cât şi a societăţilor în care Statul Român deţinea o participaţie.

Arbitraj internaţional. Andreea a făcut parte din echipa care a reprezentat Ministerul de Finanţe, în cadrul unui arbitraj guvernat de regulile ICSID.