Andreea Cristea


Poetă și prozatoare, Andreea Cristea s-a născut în București, la 5 iunie 1978.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, cu examen de licență susținut în anul 2000 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Debut literar: cu poezii în săptămânalul „Jurnal de București” (director Sorin Holban), în perioada 1999 – 2001.

Debut editorial: în anul 2019, când îi apare volumul de versuri Rezervația de vise, Editura Astralis (director Camelia Pantazi Tudor), cu o prefață semnată de Victor Gh. Stan.

Alte volume publicate: Roua de pe aripi de cer, (poezie), 2020, Editura Amurg Sentimental (cu o generoasă prefață a directorului editorial Ion Machidon).

În curs de apariție: la Editura Beta (director Nicolae Roșu), romanul Iernile bunicilor, cu prefață de Laurian Stănchescu,  iar la Editura Destine (director Victor Gh. Stan), volumul de versuri Iubiri de porțelan.

Are în lucru numeroase proiecte literare, dar aproape de finalizare romanul Nopți de jăratic și volumul de poezie Cea mai bătrână zi.

Publică permanent în reviste literare și de cultură precum „Clipe Albastre”, „Independența Română”, „Destine”, „Astralis”, „Amurg Sentimental”, „Clubul Artelor Giurgiu XXI” și altele. Îi întâlnim numele în Antologiile „Eminescu este România” (Editura Amurg Sentimental, 2020, coordonator Ion Machidon) și „Vis cu Nichita”, ediție îngrijită de George Călin, Editura Apollon, 2020.

În calitate de avocată pledantă a Baroului București semnează rubrica juridică în publicația națională „Tribuna pensionarului”. Este membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, căsătorită, mamă a trei copii cu reale înclinații spre artă, cultură, sport și informatică.

Alte nume consacrate, în afara celor amintite mai sus, care au apreciat opera Andreei Cristea: Ana Dobre, Gabriela Banu, Elena Armenescu, Luminița Zaharia, Aureliu Goci, Geo Călugăru, Ion C. Ștefan, Marius Albert Neguț, Silvan G. Escu, George Vlaicu, redactorul cărților ei de până acum, și multe altele.