Andreea Claudia Păun (Agapie)


Andreea Claudia Agapie

Experiență profesională
2011-2013: Junimea Craiova – Platformă online Gazeta de Sud – program de voluntariat
2013-2014: Birou Executor Judecatoresc Moraru & Asociatii – Program de voluntariat
2015: Cabinet Avocat Narcisa Ciobanu – Stagiu de practică
2016: Birou Executor Judecatoresc Toader Anelin Dan – Stagiu de practică
2016: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj- Stagiu de practică
2016: Cabinet Avocat Mihăloiu Bogdan – Stagiu de practică urmat la selecția Baroului Dolj în colaborare cu Asociația ELSA Craiova
2017: Colaborare platformă online JURIDICE.ro
2020: Participare proiect “Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise” – Premiul III

Educație și formare
2008-2012: Colegiul Național Elena Cuza, Craiova
2012-2016: Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea din Craiova, Specializarea Drept
– absolvit modul LICENȚĂ, specializarea Drept, forma de învățământ: învățământ cu frecvență, buget
2016-2017: absolvit modul MASTER, specializarea Dreptul Afacerilor: învățământ cu frecvență, buget
2017-prezent: Facultatea de Drept – Studii doctorale, domeniul Drept

Publicaţii
2016-2017: Publicare articole în reviste de specialitate – REVISTA BAROULUI DOLJ IUSTITIA nr. 1/2017
Împrejurări abuzive în exercitarea dreptului de petiţionare şi necesitatea instituirii unui Corp
de Control şi Evidenţă privind petiţionarea
2017-2018: Participare și susținere articol – Conferința Internațională Bienală, Facultatea de Drept a Universității din Craiova: Consolidarea statului de drept prin apartenența Curții Constituționale a României la Comisia de la Veneția;
Participare prelegere José Manuel Sobrino-Heredia – Droits de l’homme et droit humanitaire en situations de crise și Gabriela A. Oanta – Contentieux internationaux des droits de l’homme;
Participare Conferința Națională a Doctoranzilor în Drept – Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, cu articolul Protecția drepturilor și a libertăților în România, între propriile convingeri ale părinților și drepturile copiilor;
Protecția drepturilor și a libertăților în România – între convingerile părinților și drepturile copiilor – Drd. Andreea-Claudia AGAPIE (PĂUN), Sistemul juridic și drepturile fundamentale – Studii doctorale vol. I, Editura Simbol, Craiova, 2018;
Dificultăți asupra conceptului de egalitate a sexelor în secolul XXI, Studii și cercetări juridice europene, Ediția 10, publicat la Editura Universul Juridic, Timișoara, 2018, p.721.
2019-2020: Prevalența „cauzelor justificative speciale” asupra protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în cazul infracțiunii de violare a secretului corespondenței, Studii și cercetări juridice europene, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Conferința Internaținală a doctoranzilor în drept, Ediția a 11-a, 2019, pp. 512-519;
Demnitatea umană și dreptul la replică în sistemul constituțional român, articol publicat în Revista de Drept public Nr. 1/2019, Editura Universul Juridic, București;
Omisiunile unui legiuitor prudent: înfăptuirea actului de justiție în România, Revista de Științe Juridice nr. 1/2019, Vol. 34, Editura Universul Juridic, București, pp. 86-104;
Protecţia informaţiilor clasificate şi prioritatea dreptului la informare, Revista de Drept public nr. 1/2020, Editura Universul Juridic, București, August 2020, pp. 212-219.

Varia
Limbi străine: engleza, franceza, spaniola