Andreea Ciurea


Andreea Ciurea este avocat în Baroul Brașov, din 1998 și conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității TRANSILVANIA din Brașov. Absolventă a Universității AL.I.CUZA din Iași, a obținut doctoratul în domeniul Drept Procesual Civil la Universitatea L.BLAGA din Sibiu, cu tema ”Excepțiile procesuale în materie civilă”, în anul 2007. A fost bursier al Institutului Elvețian de Drept Comparat, obținând o bursă de cercetare ”van Calker” , în anul 2005.

Pe lângă exercitarea curentă a profesiei de avocat, Andreea Ciurea este implicată în activități de coordonare și formare a avocaților, făcând parte din organele de conducere a profesiei și având calitatea de lector titular în cadrul I.N.P.P.A.

Ca urmare a acestei experiențe profesionale, a făcut parte din echipa de experți în cadrul proiectului ”TAEJ-Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, care a avut ca obiectiv, printre altele, elaborarea ”Ghidului de bune practice privind
relația sistemului judiciar cu celalate profesii juridice, în special avocați”.

Listă selectivă de publicații:
– ”Fise de Procedura Civila”- ediția a VIII-a revizuită și completată, Ed. Universul juridic, 2021, București;
– ”Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice” – ediția a V-a revăzută și adăugită, în coautorat cu A.A.Chiș și R.Dan, Ed. Universul juridic, 2019;
– „Excepţiile procesuale în materie civilă”, 2009, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti;
– ”Defenses in the civil lawsuit: a short comparison of regulations from Romania and France”, Jurnal BDI:Law Review vol. VII issue 2/2017 link:http://www.internationallawreview.eu/
– „Despre teoria estoppel sau noi instrumente de filtrare a acţiunilor în justiţie”, Revista română de drept privat nr.4/2012, Ed. Universul Juridic, p.53.
– ”Considerations About The Civil Action In The New Civil Procedure Code”, Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov – Series VII: Social Sciences And Law, vol.6 (55), No.1/2013; 2066-7701, 2066-771x(Cd);
– ”Priority Rules in Solving Legal Procedural Exceptions from the same Category, According to the New Civil Procedure Code”  Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov, vol.8 (57), Series VII-  Social Sciences • Law, No.1-2015, ISSN 2066-7701 (Print), ISSN 2066-771X (CD-ROM)