Andreea CiucăExperiență profesională
Începând cu 21 august 2020: Preşedinte al Curţii de Apel Târgu-Mureş;
începând cu 16 ianuarie 2020: Expert în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti”, derulat de Consiliul Superior al Magistraturii şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020;
Începând cu 17 iulie 2017: Purtător de cuvânt al Curții de Apel Târgu-Mureș;
Începând cu 15 iulie 2017: Președinta Curții de Apel Târgu-Mureș;
Începând cu 19 decembrie 2016: Președinta Asociației Magistraților din România;
Începând cu 30 septembrie 2014: Membră a Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială;
24 aprilie 2013– 14 iulie 2017: Președinta Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal – Curtea de Apel Tg.-Mureș
31 martie 2010 – 30 iunie 2010; începând cu 1 iulie 2010: Judecător detaşat la Curtea de Apel Târgu-Mureş; judecător la Curtea de Apel Târgu-Mureş; în anul 2011 – judecător desemnat cu atribuţii privind unificarea practicii judiciare;
5 iunie 2003 – 30 iunie 2010: Judecător la Tribunalul Mureş, cu grad de Curte de Apel
1 ianuarie 1999 – 4 iunie 2003: Judecător la Curtea de Apel Tg.-Mureş, detaşat la Tribunalul Mureş
15 octombrie 1997 – 31 mai 2003: Preşedintele Tribunalului Mureş, judecător la Curtea de Apel Tg.-Mureş, detaşat la Tribunalul Mureş
1998-1999: Formator la Institutul Naţional al Magistraturii
15 iulie 1995 – 14 octombrie 1997: Judecător la Tribunalul Mureş
1 octombrie 1993 – 31 iulie 1996: Cadru didactic asociat la Universitatea „Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept din Târgu-Mureş;
15 noiembrie 1990 – 14 iulie 1995: Judecător la Judecătoria Târgu-Mureş
1 septembrie 1988 – 14 noiembrie 1990: Avocat, Baroul Sibiu – Biroul Mediaş

Educație și formare
2010 – 2022: Seminare, conferinţe, workshop-uri, dezbateri, sesiuni, reuniuni naţionale şi internaţionale, în calitate de organizator, moderator, expert, participant; implicarea directă în organizare, prin concepţie, măsuri, decizii, acţiuni; redactarea și prezentarea de lucrări, teme, puncte de dezbatere, conducerea dezbaterilor, în limba română, în limba engleză sau în limba franceză; membru al Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială, în perioada 2000-2003 și din anul 2014
1998 – 2003: Ministerul Justiţiei – Direcţia Programe Internaţionale, numeroase seminarii şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, atât în calitate de expert, cât şi în calitate de organizator sau participant
Octombrie 2001: Corespondent comunitar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
2001 – 2002: Doctor în Drept, Institutul Naţional al Magistraturii, în colaborare cu Ministerul Justiţie
1999: Tribunalul Mureş – instanţă pilot în Programul PHARE 98 pentru crearea, în justiţie, a condiţiilor instituţionale de pre-aderare la U.E.; coordonarea Programului la nivelul instanţei
1997 – 1999: Formator I.N.M, Institutul Naţional al Magistraturii
1992 – 1993: Auditor E.N.M. Paris; diploma cu calificativul final „EXCELENT, Ecole Nationale de la Magistrature – Paris
noiembrie 1991: Ministerul Justiţiei;
1984 – 1988: Facultatea de Drept – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Publicaţii
• Articole publicate în revistele „Studia Universitatis Napocensis”, în domeniul drepturilor subiective şi abuzului de drept – în calitate de autor şi coautor, alături de prof. univ. dr. I. Deleanu (1988, 1989) şi „Dreptul” (1990) – comentariu de speţă, în coautorat cu B. Diamant;
• Articolul „Câteva probleme de teorie şi practică judiciară legate de aplicarea legii nr. 18/1991”, publicat în revista Pro Iure a Facultăţii de Drept a Universităţii ecologice „Dimitrie Cantemir”, nr. 1/1995;
• Articolul „Repere ale independenței judecătorului din perspectiva independenței sistemului judiciar”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 9/2015;
• Coautoare a lucrării „Justiţia pentru minori” (2003);
• Monografia „Apelul” (Universul Juridic, 2008);
• Coautoare a lucrărilor:
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2013”,
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2014”,
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2015”,
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2016”;
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2020”;
• Coautoare-coordonatoare a Revistei Române de Jurisprudenţă nr. 4/2019 – cuprinzând speţe comentate din jurisprudenţa Curţii de Apel Târgu-Mureş şi articole ale judecătorilor;
• Coordonatoare a lucrărilor:
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2017”,
„Buletinul jurisprudenței Curţii de Apel Târgu-Mureş – repertoriu anual 2018”;
• Coautoare a lucrărilor:
„Buletinul Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială – 2015”, „Buletinul Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială – 2016”, „Buletinul Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială – 2018”;
• Coautoare-coordonatoare a lucrării „Ajutorul de stat – Handbook 2019”, elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de stat”, finanțat de Comisia Europeană – Direcția Generală Concurență, derulat de Transparency International România (TI-RO) şi Asociaţia Magistraţilor din România (AMR);
• Articolul „Consideraţii cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială – atribuţii, dificultăţi, soluţii. Jurisprudenţă comentată”, publicat în Revista Română de Jurisprudenţa nr. 4/2019;
• Autoarea unor lucrări publicate pe site-ul Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor (IAJ-UIM), în cadrul temelor abordate de Comisiile de studiu şi/sau de conducerea Asociaţiei:
„Strategii pentru gestionarea eficientă a cauzelor” (2018);
„Protecţia martorilor, inclusiv copii și a victimelor abuzate sexual; proceduri judiciare; sancţiuni” (2018);
„Hărțuirea, în sens larg – moral și sexual – și consecințele acesteia asupra relațiilor de muncă” (2018);
„Dificultăţi, grave şi mai puţin grave, în finanțarea litigiilor” (2019);
„Mass-media şi cauzele penale: protejarea integrității procedurilor; comunicarea cu mass-media” (2019);
„ Impactul pandemiei de COVID-19 asupra statului de drept și asupra activității judiciare” (2020);
„Accesul la justiţie în perioada pandemiei de COVID-19” (2021);
„Impactul măsurilor de protecţie a datelor personale asupra litigiilor civile” (2021);
„Comunicarea în procedurile penale” (coautoare) (2021);
„Corupţia la locul de muncă: cum afectează personalul angajat?” (2021).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet, sistem de operare Windows 10

Limbi străine cunoscute: engleza(foarte bun), franceză(foarte bun), maghiară(bun).