Andreea Ana-Maria Stănciulescu


Informații de contact
andreea_alexe@yahoo.com

Educație și formare
– Doctor în drept constituțional din 2018 – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, sub coordonarea prof.univ. dr. Cristian Ionescu;
– Licenţiată a Facultăţii de Litere, specializare Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Germană, Universitatea din Bucureşti
– Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” – 2009
– Absolventă a cursurilor de master – specializarea „Dreptul afacerilor”, Universitatea „Nicolae Titulescu” – 2009

Experiență relevantă
Redactor-șef la Editura C.H. Beck din 2016

Publicații
– Originea şi fundamentele teoretice ale sistemului constituţional american în Revista de Drept Public nr. 3/2014;
– Repere teoretice în analiza conceptului de putere constituantă, în Revista de Drept Public nr. 1/2015;
– Fundamentarea constituţională a conceptului de cetățenie, in Univers Strategic, anul VI, nr. 2/2015;
– The relation between constituent power and national sovereignty some theoretical considerations, in Law Review, vol V, issue 1, ian-jun 2015; –
– Controlul parlamentar. Fundamente teoretice, in  Univers Strategic nr. 3, septembrie 2015;
– The beginnings of modern constitutionalism in the Romanian Principalities (I), in Fiat Iustitia nr. 2/2015;
– The fundamental features and the political will of the 1866 Constituent Assembly (II), in Fiat Iustitia nr.1/2016; Polemica: Hans Kelsen si Carl Schmitt despre garantul Constitutiei, în Noua Revistă a Drepturilor Omului nr. 1/2016;
– Antonin Scalia, Bryan Garner, Reading law. The interpretation of legal texts, Thomson West Publishing House, 2012, recenzie publicată în Revista de Drept Public nr. 1/2016;
– Concepția materială și formală privind noțiunea de putere constituantă, în Pandectele Române nr. 9/2016;
– Rolul și funcțiile Adunării constituante în statul de drept, înG. Gîrleșteanu (coord.), Administrația publica și statul de drept, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
– Repere privind conceptul de Constituţie şi procesul istoric de apariție a acesteia, în Dreptul nr. 3/2017;
– Înţelegerea conceptului de putere constituantă ca urmare a teoriei contractului social şi a teoriilor privind legitimitatea puterii, în Revista de Drept Public nr. 1/2019;
– Cutuma constituţională şi tradițiile democratice ale poporului român consacrate în Constituţie, în Revista de Drept Public nr. upliment/2014 – revista indexata BDI;
– O încercare de caracterizare a regimului politic din România, din perspectiva propunerii legislative de revizuire a Constituţiei – în coautorat, cu prof. univ. dr. Cristian Ionescu, revista Fiat Iustitia nr. 1/2014;