Andra-Roxana TRANDAFIR

Andra-Roxana Trandafir

Informații de contact
andra.trandafir@drept.unibuc.ro

Experiență
2021-prezent: conferențiar universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti
2017-2021: lector universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de curs la disciplina Criminologie și titular de seminare la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială
2016-prezent: prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București
2014-prezent: co-director al Grupului de lucru pentru Criminologie în Balcani din cadrul Societății Europene de Criminologie și al Newsletter-ului Grupului partener al Institutului Max Planck pentru Criminologia în Balcani
2013-prezent: secretar general, Asociația „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze – România
2013-prezent: secretar de redacție, Analele Universității din București – Seria Drept
2012-2017: asistent universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de seminare la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială
2011: lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-2017: membru al Baroului Bucureşti, avocat Managing Associate în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi Stoica & Asociaţii
2008-2012: colaborator la Catedra de drept penal a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de seminare la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială

Educație și formare
2014-2015: studii postdoctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, proiect de cercetare cu tema „Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului”
2012: licenţă, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, lucrare de licență privind „Leasing vs. credit bancar”
2008-2011: studii doctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, teză privind „Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”; doctor în drept din septembrie 2011
2010: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-2010: stagiu doctoral la Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, în calitate de bursier
2007-2008: master în specializarea Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, în calitate de bursier al Guvernului francez
2003-2007: licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Limbi străine
engleză (foarte bine), franceză (foarte bine), spaniolă (bine)

Lucrări publicate
– autoare a monografiei „Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența CEDO”, CH Beck, București, 2015
– autoare a lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumată și comentată”, CH Beck, București, 2013
– autoare a monografiei “Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”, CH Beck, Bucureşti, 2011
– coautoare a lucrării „Drept penal. Partea specială II. Curs tematic” (împreună cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu și prof. univ. dr. Valerian Cioclei)
– coautoare a lucrării „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole” (coord. M. Udroiu), CH Beck, București, 2015 (ed. 1) și 2017 (ed. 2)

Lista completă de publicații

Alte activități
– Organizatoare a Şuetelor culturale la Facultatea de Drept (2013-prezent)
– Reprezentant al României în cadrul Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică, stabilit cu Universitatea din Zagreb (2013-prezent)
– membru al Societății Europene de Criminologie (2013-prezent)