Andra-Roxana Trandafir


Informații de contact
andra.trandafir@drept.unibuc.ro

Experiență
2021-prezent: conferențiar universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, titular de curs la disciplinele Răspunderea penală a persoanei juridice și Criminologie și titular de seminare la disciplinele Drept penal. Partea specială și Răspunderea penală a persoanei juridice
2017-2021: lector universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti
2016-prezent: prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București
2014-prezent: co-director al Grupului de lucru pentru Criminologie în Balcani din cadrul Societății Europene de Criminologie și al Newsletter-ului Grupului partener al Institutului Max Planck pentru Criminologia în Balcani
2013-2022: secretar general, Asociația „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze – România
2013-2020: secretar de redacție, Analele Universității din București – Seria Drept și Director editorial al revistei și al AUBD – Forum Juridic (2020 – prezent)
2012-2017: asistent universitar, Departamentul de drept penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti
2011: lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-prezent: avocat, Baroul București; Kuglay & Trandafir – Societate Civilă de Avocați
2008-2012: colaborator la Catedra de drept penal a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti

Educație și formare
2014-2015: studii postdoctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, proiect de cercetare cu tema „Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului”
2012: licenţă, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, lucrare de licență privind „Leasing vs. credit bancar
2008-2011: studii doctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, teză privind „Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”; doctor în drept din septembrie 2011
2010: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
2009-2010: stagiu doctoral la Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, în calitate de bursier
2007-2008: master în specializarea Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I, în calitate de bursier al Guvernului francez
2003-2007: licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Limbi străine
engleză (foarte bine), franceză (foarte bine), spaniolă (bine)

Lucrări publicate
– autoare a lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice”, CH Beck, București, 2020
– autoare a monografiei „Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența CEDO”, CH Beck, București, 2015
– autoare a lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudență rezumată și comentată”, CH Beck, București, 2013
– autoare a monografiei “Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice”, CH Beck, Bucureşti, 2011
– coautoare a lucrării „Drept penal. Partea specială II. Curs tematic” (împreună cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu și prof. univ. dr. Valerian Cioclei), edițiile 1-5
– coautoare a lucrării „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole” (coord. M. Udroiu), CH Beck, București, 2015 (ed. 1), 2017 (ed. 2) și 2021 (ed. 3)

Listă completă de publicații

Alte activități
– Organizatoare a Şuetelor culturale la Facultatea de Drept (2013-prezent)
– Reprezentant al României în cadrul Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică, stabilit cu Universitatea din Zagreb (2013-prezent)
– membru al Societății Europene de Criminologie (2013-prezent) și membru în Board (2019 – prezent)


:: Andra-Roxana Trandafir este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Andra-Roxana Trandafir, Lucian Bojin: [”De-a dreptul vorbind” este despre comunicarea verbală în diferite contexte profesionale]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 martie 2023