Anca Sorina Popescu-Cruceru


Anca Cruceru

Informații personale
locul nașterii: Bucureşti

Informații de contact
+40722529370
ancacruceru@yahoo.com

Experienţă profesională
1995-prezent: Avocat, Baroul Bucureşti – U.N.B.R. (Drept civil, drept comercial şi ramuri conexe)
2008-prezent: Conferenţiar universitar, Universitatea Artifex Bucureşti, Facultatea de Management-Marketing
2001-2008: Lector, Universitatea Artifex Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
1997-2001: Asistent, Universitatea Artifex Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate,
1995-1997: Preparator, Universitatea Artifex Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
2000-2002: Consultant, IRIS CENTER ROMANIA – The center for the Institutional Reform and the Informal Sector, affiliated with the University of Maryland at College Park
1998: S.C.P.A. SĂVESCU & STOICA Law Firm Partner (Specialty: Civil and Commercial Law; Corporation Law)
1997: Altheimer & Gray Law Firm (U.S.A) – Romanian Representative Barrister of Law (Specialty: Commercial Law; Corporation Law; Competition Law)
1994 – 1995: Petru Buzescu S.R.L., Para-legal assistant, Legal Councilor
1993-1994: Barrister Bogdan Ionescu, Para-legal assistant
1988-1990: ICPMFS Bucureşti, Computer operator

Educaţie
2016: Doctor în drept, domeniul Drept, la Academia de Studii Economice Bucureşti, cu tema „Regimul juridic al societăţilor”, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Cornelia Lefter
2008: Master – domeniul Management financiar-bancar şi de asigurări, la Universitatea Artifex din Bucureşti
2006: Doctor în economie, domeniul Economie, la Academia de Studii Economice Bucureşti, cu tema „Interacţiunea economic-juridic în economia concurenţială în România”, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Coralia Angelescu
2000: Diplomă de absolvire a cursurilor psihopedagogice ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Universitatea Bucureşti
1995: Licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea Drept, la Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, licenţă susţinută în cadrul Universităţii Bucureşti cu tema „Hotărârea arbitrală în comerţul internaţional, cu specială privire asupra celor pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de la Bucureşti”, conducător ştiinţific: conf. univ. dr. Alexandru Sitaru
1988: Diplomă de bacalaureat, profilul matematică-fizică, la Liceul de matematică-fizică „Gheorghe Lazăr” , Bucureşti

Distincţii, diplome
2014: Diplomă de excelenţă pentru rezultate de excepţie în cercetarea economică şi activitatea didactică – Societatea Română de Statistică
2011: Diplomă de onoare pentru rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică aplicată în domeniul statistic – Societatea Română de Statistică
2010: Diplomă de onoare pentru rezultate în cercetarea ştiinţifică şi diseminarea datelor statistice – Societatea Română de Statistică

Consultanţă
2003-2004: Fundaţia “Artifex” – Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională (AFPP), Prelegeri pe teme de drept comercial şi drept comercial internaţional
2002: Cooperare pe proiect referitor la reforma în justiţie cu Universitatea din Maryland, Departamentul de economie, Tydings Hall
1997: Consultanţă şi coordonare de proiect pe teme de drept al concurenţei comerciale, Altheimer & Gray Law Firm, U.S.A.

Aptitudini şi competenţe personale şi profesionale (cărţi, articole, sesiuni de comunicări publicate naţionale şi internaţionale)
2016-prezent: Vicepreşedinte al Senatului Universităţii Artifex Bucureşti
2011-prezent: Preşedinte al Comisiei de Cooperare Academică Internaţională al Universităţii Artifex Bucureşti
1998-prezent: Membru în Senatul Universităţii Artifex Bucureşti
2011-prezent: Membru CRID – Universitatea Artifex Bucureşti
2009-prezent: Membru al Penalnet Project of DG Justice of the European Comission
2009-prezent: Membru al Societăţii Române de Statistică
Membru în 9 proiecte de cercetare naţionale şi 1 proiect de cercetare cu mediul de afaceri câştigate prin competiţie în ultimii 5 ani
4 cărţi publicate: lucrări de specialitate şi manuale universitare, publicate în edituri cu recunoaştere CNCSIS, în ultimii 5 ani
Peste 50 articole publicate, în Economie Teoretică şi Aplicată, revistă cotată în bazele de date internaţionale RePEc (IDEAS, EconPApers) şi DOAJ recunoscute ISI, Revista Română de Statistică, revistă monitorizată ISI Thomson Philadelphia, Economics, Management and Financial Markets, revistă indexată în bazele de date Cabell’s Economics and Finance Directory, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service, Gale, International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science Association Databases, publicate în ultimii 5 ani
9 sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale şi naţionale, lucrări publicate în ultimii 5 ani
Participări la vizite de studiu in tara si strainatate, conferinţe interne şi internaţionale organizate de UNBR, Baroul Bucureşti, Institutul European Român, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (POSDRU/2/1.2/S/6 ¨Informare corecta – cheia recunoasterii studiilor), Societatea Romana de Criminologie si Criminalistica si Stiinte Penitenciare
Participare la al XXX-lea Congres General al Avocatilor Europeni, Alba Iulia, 2016 „Provocarile cu care se confrunta avocatul in Europa secolului XXI)
Participare la Congresul avocatilor din Romania, 2016, 2017 (delegat)

Varia
Limbi cunoscute: Engleză, Franceză