Anca Cristina ButaInformații personale
n. la 10 iunie 1971, Timişoara
căsătorită, un copil

Studii
Facultatea de Drept, Universitatea Banatul din Timişoara (1991-1995); Doctor în drept, domeniul Drept privat, Universitatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Timişoara (2011).

Activitate
judecător la Judecătoria Deta, jud. Timiş (1997-2000); judecător la Judecătoria Timişoara (2000-2002); judecător la Tribunalul Timiş (2002-2004); judecător la Curtea de Apel Timişoara (2004-prezent); preparator universitar la Facultatea de Drept, Universitatea Banatul din Timişoara (Dreptul muncii, Managementul instituţiilor judiciare, 2001-2002); asistent universitar colaborator la Facultatea de Jurnalistică, Universitatea Banatul din Timişoara, (Elemente de drept, 2001-2002)

Specializări şi documentări 
Participantă la diverse cursuri şi seminarii, între care: 27 noiembrie–2 decembrie 2011 program de schimb la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,  EJTN Exchange Programme, mai 2010, Congresul INSOL Europe, Timişoara, octombrie 2009, Curs Internaţional, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în baza regulamentelor Uniunii Europene, finanţat de UE în baza Grantului JLS/CJ/2007 – 1/10 – CE / 02225250084, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, 31 ianuarie–1 februarie 2008, Investiţii străine directe, organizator INM şi Phare, Sovata 14 – 15 noiembrie 2007, Conferinţă bilaterală cu Autoritatea de Concurenţă din Ungaria, organizator Consiliul Concurenţei şi Phare, Timişoara, 3-7 aprilie 2006, Seminarul cu tema Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment, organizat de PHARE, INM, Ministerul Justiţiei şi PriceWaterhouseCoopers Management, Poiana Braşov, aprilie 2005 – Seminarul privind Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Universitatea de Vest, Timişoara, 22 martie 2005, Introducerea Medierii în Sistemul Legislativ din România, Timişoara, Seminar organizat de INM şi MJ, noiembrie 2004 –Seminarul privind Codul fiscal şi de procedură fiscală, organizat de Ministerul Finanţelor, Predeal, 25-26 martie 2004, Seminarul internaţional Procedura insolvenţei – privire comparativă asupra dreptului românesc şi german (I), Institutul Naţional al Magistraturii şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Internaţională (IRZ), Timişoara, 1995 – curs – Instituţii politice europene şi Cooperare europeană, organizate în cadrul Universităţii Banatul, Timişoara.

Publicaţii
Anularea actelor frauduloase în procedura insolvenţei, Editura C.H.Beck, Praxis, Bucureşti, aprilie 2012
– autoare a numeroase lucrări publicate/prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice: Buna credinţă în administrarea societăţilor comerciale, iulie 2009, Conferinţa Internaţională Anuală a Doctoranzilor în iulie 2009, Timişoara, Din nou despre întreprinderile în dificultate, în Revista de note şi studii juridice, www.juridice.ro, 9 martie 2010, Unele consideraţii privind aplicarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 coautor, Curierul Judiciar, nr. 3/2010, Discuţii în legătură cu normele legale aplicabile la executarea hotărârii de antrenare a răspunderii în baza art. 138 din Legea insolvenţei în situaţia existenţei creanţelor fiscale, coautor, RDC nr. 6/2010, Formalităţi de opozabilitate a deschiderii procedurii, autor, Phoenix, nr. 33, iulie-septembrie 2010, Cât de exclusiv este rolul judecătorului sindic de a sesiza organele de cercetare penală, autor, Revista de Note de Studii Juridice, 25 ianuarie 2011, Părţile în cadrul acţiunilor privind anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, în perioada suspectă. Notă la Decizia nr. 480/14 martie 2011 a Curţii de Apel Timişoara, autor, Curierul judiciar nr. 5/2011, Anularea actelor frauduloase perfectate în perioada suspectă. Interpretarea dispoziţiilor art. 79 coroborat cu art. 85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cadru procesual. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor privind calitatea procesuală, autor, Revista Phoenix, nr. 37, iulie-septembrie, 2011, Importanţa stabilirii datei încetării plăţilor în procedura insolvenţei, Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, Timişoara (octombrie 2010), Interpretarea dispoziţiilor art. 79 coroborat cu art. 85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cadru procesual. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor privind calitatea procesuală, în revista Phoenix, nr. 37/iulie-septembrie 2011, Înscrierea directă a creanţelor, în revista Phoenix, nr. 44/aprilie-iunie