Anca Costina Gherghe


Informații personale
data nașterii: 5 februarie 1985
locul nașterii: Drobeta Turnu Severin

Experiență relevantă
octombrie 2009-prezent: Asist. univ. dr. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova, Catedra de drept privat
octombrie 2008-iunie 2009: Asist. univ. dr. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, disciplina Dreptul Afacerilor.

Educație și formare
2009: Convenţie de cotutelă la doctorat, semnată cu Universitatea din Dijon, Franţa
2004 – 2008: Studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova
1 octombrie 2009

Studii şi articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară
1. Ordonanţa preşedinţială în materie locativă şi în raporturile de familie, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 4/2009, ANCA COSTINA GEHRGHE, BĂLAN OANA MARIA
2. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale – ianuarie – februarie 2010 (rezumat și notă) – Decizia nr. 76 din 21 ianuarie 2010, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2010, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN – 1844-6450, pg. 50-52, ANCA COSTINA GHERGHE
3. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale – ianuarie – februarie 2010 (rezumat şi note) – Decizia nr. 104 din 4 februarie 2010, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2010, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN – 1844-6450, pg. 52-53, ANCA COSTINA GHERGHE
4. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale – iulie-noiembrie 2010 (rezumat şi note) – Decizia nr. 1.041 din 14 septembrie 2010, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2010, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN – 1844-6450, p. 26-28, ANCA COSTINA GHERGHE
5. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale –iulie-noiembrie 2010 (rezumat şi note) – Decizia nr. 1.087 din 21 septembrie 2010, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2010, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN – 1844-6450, p. 29-31, ANCA COSTINA GHERGHE
6. Libertatea subiectului de drept în concepţia lui Hegel’, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2010, Bucureşti, ISSN – 1454-3699, ANCA COSTINA GEHRGHE, BĂLAN OANA MARIA
7. Tendinţele reinterpretǎrii articolului 90 din Constituţia României, referitor la referendumul privind probleme de interes naţioanl, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2011. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISSN – 1454-3699, p. 131-144, ANCA COSTINA GHERGHE