Ana Zaporojan


CONTACT
E-mail: office@zaporojan.eu
Mobil: 0758451441

PROFIL
Avocat titular în cadrul cabinetului individual de avocatură Ana Zaporojan Cabinet de Avocat

ACTIVITĂȚI ȘI RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE
Acordarea de consultanță juridică la constituirea societăților cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, asistarea clienților în privința aspectelor ce țin de administrarea curentă a societății precum și a altor operațiuni corporative cu efecte substanțiale asupra structurii societății, precum fuziuni, inclusiv o fuziune transfrontalieră, divizări, transferuri de părți sociale/ acțiuni;  majorări de capital social atât prin metodele comune prevăzute de lege, cât și prin încorporarea rezervelor, beneficiilor, primelor de emisiune și compensarea unor creanțe, etc.

Acordarea de asistență juridică clienților pentru conformarea cu reglementările legale privind protecția datelor cu caracter personal, constând în auditul juridic al procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurat de către companie; analiza temeiurilor legale de prelucrarea; definirea procesului de notificare a persoanelor vizate; întocmirea și revizuirea politicilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal; redactarea și revizuirea acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în funcție de raportul dintre contractanți, i.e. operator și persoana împuternicită sau operatori asociați.

Acordarea de consultanță juridică în domeniile de reglementare și supraveghere ale Autorității de Supraveghere Financiară; asistarea participanților la piața de capital (i.e, societăți de servicii de investiții financiare, operatori de piață și contrapărți centrale, etc.) piața asigurărilor (i.e., societăți de asigurare și intermediari în asigurări, precum și persoanele asigurate) și a pensiilor private (i.e., administratori de fonduri de pensii administrate privat) în legătură cu diverse aspecte juridice legate de obținerea aprobărilor Autorității de Supraveghere Financiară pentru diverse operațiuni corporative,  conformarea cu noile reglementări legale aduse în ultimii ani de directivele europene IDD și MIFID2, etc. Asistarea persoanele asigurate la efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea indemnizației de asigurare de la asigurător.

Asistarea clienților la încheierea contractelor individuale de muncă și negocierea contractelor colective de muncă, la desfășurarea concedierilor individuale și colective, pentru motive ce țin de persoană salariatului, precum și pentru motive ce țin de reorganizarea activității angajatorului. Acordarea de consultanță juridică angajatorilor privind îndeplinirea obligațiilor legale ale acestora legate de securitatea și sănătatea în muncă, medicina muncii, protecția datelor cu caracter personal ale salariaților, completarea și ținerea registrului electronic al salariaților (REVISAL), întocmirea regulamentului de ordine interioara, inclusiv a politicilor de evaluare a salariaților și de cercetare disciplinară a acestora.

Reprezentarea și asistarea clienților în litigii de dreptul muncii, malpraxis medical, dreptul mediului, proprietate intelectuală, contencios administrativ si fiscal, precum și în litigii arbitrale.

EDUCAȚIE
Martie 2013: Membră a Baroului București
2018: Absolventă a studiilor de master în sisteme și instituții de drept internațional și comunitar, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Brașov
2012: Absolventă a studiilor de licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Brașov