Ana-Roxana Tudose

Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, de la 1 ianuarie 2020, judecător specializat în drept civil, drept administrativ, drept financiar și fiscal, drept procesual civil și profesor asociat la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

Anterior, a fost vicepreşedinte al Curții de Apel Ploieşti în perioada 2009-2015 și judecător în cadrul Secției a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal a acestei instanțe, președintă a Secției civile, conflicte de muncă și de asigurări sociale la Tribunalul Prahova și judecător al acestei secții, judecător la Judecătoria Ploiești.

Din ianuarie 2014 a fost inițiator, la nivelul Curții de Apel Ploiești si coordonator în județul Prahova al proiectului „Educația juridică în învățământul preuniversitar”. În perioada iunie 2008-2014 (pe toată perioada de apariție a revistei) – membru al Colectivului de redacţie al Revistei de Drept a Curţii de Apel Ploieşti, coordonator al edițiilor 2010-2014. În perioada 2006-2007 – formator în „Campania pentru apărarea și promovarea drepturilor copilului” (Proiect Phare) pentru instanțele din județul Prahova.

În februarie 2012 a obținut titlul de doctor în specialitatea Drept procesual civil, în cadrul Facultăţii de Drept de la Universitatea Bucureşti, cu lucrarea „Apelul în procesul civil român”, coordonator științific profesor univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu. Este absolvent al modulelor psiho-pedagogice comasate, nivel I și II in cadrul Facultății de Științele Educației (Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești). A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București, studii postuniversitare – Specializarea Drept privat, în cadrul aceleiași facultăți și studii de Master – Drept comunitar, în cadrul Universității Spiru Haret.