Ana-Miruna Nicolae


Informații de contact
E-mail: anamiruna_preda@yahoo.ro
Tel: +40 722 235 826
Adresă: Str. Bela Bartok Nr. 3, Parter, Ap. 1, Sector 2, București,
020187 (România)

Afiliere și Experiență profesională
2017: Baroul București
Ianuarie 2022 – prezent: Expert jurist extern în cadrul ANMCS pentru proiectul CaPeSSCoSt „Îmbunătățirea Calității și Perfomanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare”, activitatea A.18 Elaborarea Codului normativ privind managementul calității serviciilor de sănătate. Subactivitate: A.18.1 Elaborarea proiectelor de acte normative, dezbatere publică și analiza rezultatelor
Noiembrie 2020 – prezent: Avocat Titular în cadrul NICOLAE ANA-MIRUNA – Cabinet de avocat
iunie 2020- octombrie 2020: Avocat Colaborator, SCA PREDA ȘI ASOCIAȚII
octombrie 2017- iunie 2020: Asociat, SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KIGSTON PETERSEN

Educație și formare
2017-2018: Facultate de Drept a Universității din București – Programul de master „Arbitrajul internațional în limba engleză”
2013-2017: Facultatea de Drept a Universității din București – Studii de licență, program: zi, buget
2009-2013: Colegiul Național „Sf. Sava”
2001-2009: Școala Generală nr. 79
2001-2009: Școala de Muzică și Arte Plastice nr. 3

Practică de specialitate
iunie – iulie 2014: Curtea Constituțională a României
august – septembrie 2015: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Programul „Școala de Toamnă” – departament: Litigii
noiembrie – decembrie 2015: Corciu & Asociaţii – departament: Litigii
iulie – septembrie 2016: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Programul „Școala de Vară” – departament: Litigii

Certificări
ECDL Core Certificate, European Computer Driving Licence Core, Syllabus Version (Programa ECDL): 5.0
First Certificate in English (F.C.E), University of Cambridge ESOL Examinations British Council, Grade A

Limbi străine: Engleză(C1), Spaniolă(B2), Franceză(A2)

Activitate publicistică
• Coordonarea numărului 8/2020 al revistei Curierul Judiciar – Revistă de actualitate juridică, precum și participarea efectivă la redactarea acesteia, cu Editorial și articolul „Răspunderea civilă a medicilor pentru malpraxis medical”;
• Parte din colectivul științific de autori implicați în redactarea lucrării de specialitate „Probleme și soluții legale privind criza COVID-19”, ce urmează a fi publicată de Ed. C.H.Beck, 2020
Ce trebuie să știe Proprietarii despre drepturile Chiriașilor lor. Diferența juridică dintre amânarea și suspendarea obligațiilor de plată a chiriilor aferente locațiunilor privind imobilele cu destinație de sedii principale și secundare ale persoanelor juridice reglementate de art. X din O.U.G. nr. 29/2020 (alin. 1 și 5), articolul este redactat în coautorat cu av. Emil Bivolaru
Pandemia COVID-19 – între forță majoră, caz fortuit și impreviziune

Abilități și calități personale
Aptitudini digitale: Word, Excel, Power-Point, Acces, C++
Aptitudini organizatorice: organizată, dinamică, atentă la detalii, capabilă să lucreze în echipă și să coordoneze activitatea acesteia, calitatea de a munci sub presiune fără probleme și de a ajunge la rezultatele dorite
Aptitudini sociale: flexibilă în idei, creativă, cu capacitatea de adaptare și de dobândire a unor competențe noi, abilități oratorice dezvoltate
Permis de conducere: categoria B (noiembrie 2012)

Activități de voluntariat:
• membră a Asociației Studenților în Drept (asociație reprezentativă a Facultății de Drept a Universității din București) din luna noiembrie a anului 2013 în cadrul Departamentului de Practică Juridică;
• coordonarea stagiului de practică pentru studenții aplicanți ai Facultății de Drept în lunile februarie-martie 2014;
• implementarea și coordonarea proiectului „Succesus per labor” în cadrul Asociației Studenților în Drept, Departamentul de Practică Juridică, de pe urma căruia s-au obțin stagii de practică remunerate pentru studenți în cadrul unor societăți de avocatură, birouri de executori judecătorești și notariale;
• organizarea și participarea la conferința internațională cu tema „Shaping Constitutional Rules for a Balanced Budget” din perioada 21-22 noiembrie 2014, la București în cadrul proiectului de cercetare intitulat „From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule” desfășurat sub dubla coordonare a Centrului de Drept Constituțional și Instituții Politice (Facultatea de Drept, Universitatea București) și a Institutului Louis Favoreu – Grup de Studii și de Cercetare Comparată în domeniul Justiției Constituționale (Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Aix-Marseille).

Alte activităţi
• participarea la Sesiunea de comunicări a Cercului Ştiinţific de Dreptul Uniunii Europene cu
tema „20 de ani de la intrarea în vigoare a acordului instituind o asociere între România,
Comunităţile Europene şi statele membre” cu lucrarea „Acordurile de asociere între statele
terţe şi Uniunea Europeană şi tratatele de aderare la Uniunea Europeană. Analiză cu
exemplificare concretă în cazul României” (21 mai 2015);
• participare la Sesiunile de comunicări a Cercului Ştiinţific de Dreptul Uniunii Europene cu
tema „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie” cu lucrarea „Spaţiul
european de libertate, securitate şi justiţie. Aspecte generale cu exemplificare concretă în
cazul României” (2015).