Miruna-Preda

Ana-Miruna Preda

Informații de contact
miruna.preda@preda-asociatii.ro
+40722235826

Experiență profesională
2020-prezent: Avocat Colaborator, SCA PREDA ȘI ASOCIAȚII
2017-2020: Asociat, SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KIGSTON PETERSEN

Educație și formare
2017-2018: Facultate de Drept a Universității din București – Programul de master „Arbitrajul internațional în limba engleză”
2013-2017: Facultatea de Drept a Universității din București – Studii de licență, program: zi, buget
2009-2013: Colegiul Național „Sf. Sava”
2001-2009: Școala Generală nr. 79
2001-2009: Școala de Muzică și Arte Plastice nr. 3

Practică de specialitate
2014: Curtea Constituțională a României
2015: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Programul „Școala de Toamnă” – departament: Litigii
2015: Corciu & Asociaţii – departament: Litigii
2016: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Programul „Școala de Vară” – departament: Litigii

Certificări
ECDL Core Certificate, European Computer Driving Licence Core, Syllabus Version (Programa ECDL): 5.0
First Certificate in English (F.C.E), University of Cambridge ESOL Examinations British Council, Grade A

Limbi străine
Engleză
Spaniolă
Franceză

Activitate publicistică
• Parte din colectivul științific de autori implicați în redactarea lucrării de specialitate „Probleme și soluții legale privind criza COVID-19”, ce urmează a fi publicată de Ed. C.H.Beck, 2020

Ce trebuie să știe Proprietarii despre drepturile Chiriașilor lor. Diferența juridică dintre amânarea și suspendarea obligațiilor de plată a chiriilor aferente locațiunilor privind imobilele cu destinație de sedii principale și secundare ale persoanelor juridice reglementate de art. X din O.U.G. nr. 29/2020 (alin. 1 și 5), articolul este redactat în coautorat cu av. Emil Bivolaru

Pandemia COVID-19 – între forță majoră, caz fortuit și impreviziune