Ana-Maria Nicolcescu


Experienţa profesională
7 aprilie 2020: doctor în drept, cu lucrarea ”Exproprierea pentru cauză de utilitate publică”
2015-prezent: judecător, Tribunalul Gorj, grad de Curte de Apel obţinut la examenul de promovare în funcţii de execuţie din data de 29.03.2015;
2010-2014: judecător, Judecătoria Targu-Jiu, grad de tribunal obţinut la examenul de promovare în funcţii de execuţie din data de 10.11.2013;
2008-2010: judecător, Judecătoria Targu-cărbuneşti;
2006 – 2008: auditor de justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii;
2003-2006: avocat, Baroul Gorj;
2002: absolventă, Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyal, Cluj-Napoca

Publicații
– Articol „Comentarii privind acţiunea în revendicare imobiliară din perspectiva cauzei creţu şi alţii contra României” – culegere seminar ştiinţific Rînca (Gorj) – septembrie 2008;
– Articol „Elemente privind obligativitatea procedurii de informare asupra medierii în noul cod de procedură civilă şi legea nr. 115/04.07.2012 pentru modificarea şi completarea legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator” – revista „Medierea – tehnică şi artă”, nr. 25, octombrie 2012;
– Articol „Câteva consideraţii cu privire la noţiunea de „clauză nescrisă” – în studii şi cercetări juridice europene, conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, ediţia a 8-a, Timişoara, 27 mai 2016;
– Articol „Capacitatea de exerciţiu anticipată a minorului” în revista „Dreptul” nr. 7/2016;
– Articol „Noţiunea de expropriere, câmpul de aplicare al acesteia şi noţiunea de utilitate publică”, Conferinţa internaţională a doctoranzilor şi studenţilor în drept – ediţia a IX-a, Timişoara, 9 iunie 2017;
– Articol „Etapele procedurii exproprierii în dreptul comun român” în revista „Dreptul”, nr. 8/2017;
– Articol „Procedura specială reglementată de legea nr. 255/2010”, în „Revista de ştiinţe juridice”, nr. 1/2017, editura Universul Juridic, Bucureşti;
– Articol „Elemente relevante în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la expropriere”, în revista „Dreptul”, nr. 1/2018;
– „Exproprierea pentru cauză de utilitate publică”, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
– Articol „Obligaţia de întreţinere reglementată prin regulamentul (ce) nr. 4/2009 al consiliului”, în analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu, seria ştiinţe juridice, nr. 1/2020;
– Articol „Repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat persoanelor juridice”, în „Dreptul”, nr. 10/2020;
– Articol „Acţiunea în revendicare şi efectul de fapt constitutiv al înscrierii de carte funciară” – 28.10.2020 – www.juridice.ro;
– Articol „Valabilitatea unei convenţii translative de proprietate având ca obiect un imobil vizat de expropriere” – 15.02.2021 – www.universuljuridic.ro.


:: Ana-Maria Nicolcescu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022