Ana-Luisa Chelaru


Informații personale:
Data nașterii: 13 Februarie 1986

Experiență profesională:
2013 – prezent: Notar public – Birou Individual Notarial Chelaru Ana Luisa, București, Sector 2.
2011-2013 – notar public asociat: BNPA Leșe – Cocea, București, Sector 1
2009 – 2011 – notar stagiar: BNPA Leșe – Cocea, București, Sector 1

Educație și formare:
2012-2018 – Programul de studii – Studii de Doctorat – Facultatea de Drept, Universitatea București – Diplomă de doctor cu teza: Aspecte de drept internațional privat privind persoanele, succesiunile și familia.
2016-2018 – Program de formare psihopedagogică– Nivel I și Nivel II – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.
2009-2010 – Programul de studii – Studii de Masterat – Facultatea de Drept, Universitatea București – Drept Privat Aprofundat.
2005-2009 – Programul de studii – Studii universitare – Drept, Facultatea de Drept, Universitatea București.

Publicații:
– Coautor carte: Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru – Străinii în România. Regim juridic, Ed. Universul Juridic, București, 2016.
– Autor carte: Ana-Luisa Chelaru – Repere actuale în Dreptul Internațional Privat, Ed. Universul Juridic, București, 2018.
– Coautor volum de studii colective: Ana-Luisa Chelaru – Convenția cu privire la minor. Aspecte de drept internațional privat referitoare la autoritatea părintească și obligația de întreținere, în „5 ani de Cod Civil: perspectiva notarială”, M.D. Bob (coord.), Ed. Monitorul Oficial, București, 2016, p. 39-67.
– Coautor articol: Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru – Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România, revista.universuljuridic.ro Nr.3/2016, p.69-79.
– Autor articol: Ana-Luisa Chelaru – Evoluții și perspective notariale în materia procedurii succesorale, în Revista „Dreptul” nr. 12/2014, p. 54-60.
– Autor articol: Ana-Luisa Chelaru – Considerații privind competența internațională a notarilor publici din România în lumina dispozițiilor Codului Civil Român și a Regulamentului (UE) nr. 650/2012, în „Revista moldoveneasca de drept internațional și relații internaționale, nr. 2/2017, (Vol. 12), Chișinău, Rep. Moldova, p 267-277.
– Autor articol: Ana-Luisa Chelaru – Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat, în „Familia și parteneriatul civil” – Revista română de drept privat nr. 3/2018, C. Jugastru (coord.), Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 81-104.
– Autor articol: Ana-Luisa Chelaru – Evoluție, adaptabilitate, înțelepciune. Sunt parteneriatele civile o alternativă la căsătorie?, în Revista de dreptul familiei, nr. 1-2, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 72-84.