Ana Cristina Margu


Ana Cristina Margu

Licențiat în drept

Studii postuniversitare- master ştiinţe penale

Experienţă în domeniul juridic

Curs formare iniţială a mediatorilor, Centrul de mediere Craiova

Curs formare profesională continuă şi perfecţionare- ,,etre mediateur 2013,, , susţinut de Gabrielle Planes, mediator francez, şi finalizat cu diplomă internationale emisă de catre “Association Nationale des Mediateurs” si recunoscută de “\’Institut de la mediation dans l’espace francophone”, cea mai mare asociaţie internaţională de mediatori care aparţin spatiului francofon.

Curs formare profesională şi perfecţionare- Accesarea şi iniţierea medierii penale, iulie, Bucureşti, 2013

Sunt licențiat în drept.Postuniversitar, am urmat un program de master în științe penale.În anul 2012 am abolvit cursurile de formare profesională a mediatorilor, devenind mediator autorizat și fiind înscrisă pe tabloul mediatorilor autorizați din județul Vâlcea.

Dobândind inițial experiență în domeniul juridic, am decis, în urmă cu 5 ani, să abordez și nobila profesie de mediator. Iar asta, pentru a-mi aduce aportul la soluționarea conflictelor interumane. A fost o provocare pentru mine și am iubit profesia de mediator încă de la început.

Astăzi, oamenii au alegeri, alternative în soluționarea conflictelor din viața lor.În afară de instanța de judecată , oamenii pot alege medierea, o procedură care asigură rezultate cu mult mai bune pentru ei, întrucât nu există, în procesul de mediere, perdanți sau câștigători.În mediere nu este vorba despre ceea ce este corect sau greșit sau despre a câștiga sau a pierde.Toate părțile câștigă, conform conceptului win-win.

În mediere este vorba despre găsirea consensului și identificarea nevoilor esențiale ale fiecărei părți implicate în conflict.În plus, medierea oferă confidențialitate, un spațiu privat pentru negociere și clafirifarea probelemelor , costuri substanțial reduse, timp scurt de soluționare și rezultate pozitive pentru ambele părți.

Pentru a alege medierea , oamenii trebuie să fie dispuși să comunice, să colaboreze unii cu ceilalți, în vederea identificării nevoilor și intereselor comune. Poate că viața este în ansamblu un teatru de război și pace. Pacea este capodopera ratiunii, este natura interioară a omenirii.Dacă o găsiţi in interiorul vostru, o veţi găsi peste tot.”( Romana MAHARISHIF) .Dacă pacea se află în interiorul ființei noastre , cu ajutorul mediatorului această latură pacifistă a ființei umane ar trebui să iasă la lumină. Pacea ar trebui să vină, în mod necesar, dacă există o comunicare eficientă și dacă există ajutor pentru deblocarea canalelor de comunicare dintre părțile litigiului. Mediatorul este profesionistul care facilitează comunicarea, prin ascultarea activă a amblor părți, prin empatie, respect, înțelegere, prin metode și tehnici specifice în lucrul cu părțile.

Ca mediator, misiunea mea este să fiu mereu alături de oameni și, prin înțelegere, răbdare și respect față de părți să le ghidez în a identifica opțiuni și în a alege soluții creative, durabile și reciproc avantajoase.

De asemenea, educarea publicului în alegerea opțiunile necontencioase puse la dispoziția lor de lege, este unul dintre scopurile mele, ca profesionist mediator. Am început și voi continua educarea publicului prin dezvoltarea, promovarea și oferirea de alternative eficiente de rezolvare a conflictelor.

Medierea reprezintă un drept al oricărui cetățean european.Orice cetățean are dreptul de a fi informat corect și de a fi ascultat. Îmi doresc să pot miza pe o mai mare colaborare interprofesională, și pe recunoașterea , cât mai rapidă a roului medierii în viața comunităților.

Medierea conflictelor poate fi o modalitate rapidă și eficientă de a rezolva orice fel de litigiu. Medierea permite de multe ori ca relațiile să fie conservate în loc de a fi deteriorate ireversibil de litigiile din instanță.Divorțul, custodia minorilor, alte probleme de familie, probleme contractuale, conflicte proprietar / chiriaș, plângerile pacienților, litigiile de muncă, conflicte în materie succesorală, conflicte privind proprietatea, conflictele penale, pot fi soluționate cu succes prin procedura medierii. Am învățat în experiența mea ca mediator că asistarea părților în dispută , în dialogul lor foarte dificil de multe ori, într-un climat intens emoțional, educarea subtilă a părților de a-și gestiona propriul proces , are ca efect transformarea relațiilor dintre ele în sens pozitiv și ajungerea, în cel din urmă, la un compromis. După un drum lung, problemele s-au rezolvat, și a avut loc vindecarea .A fi mediator implică maturitate și responsabilitate, onestitate ,empatie, răbdare, și o serie de alte calități.Însă, deținerea acestor calități nu garantează succesul rezolvării fiecărui caz. Este nevoie și de implicarea activă a părților, de buna lor credință, de renunțarea la resentimente, și, de ce nu, de iertare.

Jurist/ Mediator Ana Cristina Margu

Vicepreședinte Corpul Profesional al Mediatorilor  Vâlcea   ( CPMJ Vâlcea)

Sediul profesional principal:Râmnicu Vâlcea, Strada Carol I nr.  1, etaj II, județ  Vâlcea ( clădirea Federalcoop)
Sediul profesional secundar: București, Strada Gh. Șincai nr. 6 , bl. 2, sc. 1, apt. 17, sector 4.

Telefon:0762987988
E-mail:cristina.margu@gmail.com