Studii
– Licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de drept (1990)
– Master în Administrarea justiţiei în comunitate, Universitatea Bucureşti, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială şi Universitatea Tiffin, Ohio, S.U.A (2002)
– Doctor în drept, specializarea Criminologie, titlu obţinut la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice (2007)

Experienţă profesională
– Mediator autorizat (2009-prezent)
– Formator în mediere (2012-prezent)
– Consultant în proiecte naţionale şi internaţionale privind sistemele de justiţie – clasică şi restaurativă şi drepturile copilului (2005-prezent)
– Lector universitar, titular al unor discipline de specializare- master privind medierea conflictelor şi reintegrarea în comunitate a persoanelor private de libertate (2009-2012)
– Expert al Consiliului Europei, din partea României, pentru elaborarea Recomandării privind arestul preventiv (2002-2004)
– Cadru didactic asociat la Institutul Naţional al Magistraturii, disciplina Penologie (2002-2004)

Cursuri de perfecţionare şi specializare
– Accesibilitatea şi Iniţierea Justiţiei Restaurative, Zagreb, Croaţia (2014)
– Formare de formatori, Institutul Român de Training (2009)
– Medierea în conflicte violente, Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel (2006)
– Negocierea: gestionarea barierelor de comunicare în soluţionarea conflictelor şi Dezvoltarea abilităţilor de soluţionare a conflictelor, Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall, Germania (2003)
– Management organizaţional, Institutul Român pentru Management, Bucureşti (1998)

Cărţi publicate
– „Medierea în materie penală în România. Evaluare şi perspective de dezvoltare”, coautor, Ed. C.H.Beck, 2013
– „Criminalitatea feminină”, autor, Ed. C.H.Beck, 2008.