Alina Zorzoană


Informații de contact
alinazorzoana@gmail.com

Experienţa profesională
2014 – prezent: Consilier juridic, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
2012 – 2014: Consilier juridic asimilat auditorului public extern, Curtea de Conturi a României
2008 – 2012: Consilier juridic, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
2004 – 2008: Consilier, Cancelaria Primului-Ministru – Direcția Juridică
2004: Consilier, Corpul de Control al Guvernului – Direcția Juridică

Educaţie
2018 – prezent: Universitatea Nicolae Titulescu – Școala Doctorală – drept administrativ
2007 – 2009: Master – Științe Politice, SNSPA
2003 – 2004: Master – Științe Penale, Universitatea Nicolae Titulescu – Facultatea de Drept
1998 – 2002: Facultatea de drept – Unversitatea Nicolae Titulescu

Informaţii suplimentare
Membru al Asociației Consilierilor Juridici FIDELIS LEGIS (consilier juridic definitiv)

Formare profesională
2017: European Institute of Public Administration – A practical guide to the EU Infringement Procedure
2004 – 2011: Institutul Național de Administrație
Cursuri:
• Contencios administrativ
• Achiziții publice
• Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public
• Comunicare interinstituțională
2004 – 2008: Academia Europeană de Drept
Cursuri:
• Legislație europeană
• Procedura în fața instanțelor europene
2017: Institutul European de Administrație Publică – Ghid practic privind procedura de infringement

Lucrări publicate
1. Challenges of the Knowledge Society-CKS 2019
• The activity of transposing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure. The post-transposing attributions of the Romanian Energy Regulatory Authority
• Giving reasons for administrative acts – warranty of a good administration
• The author(s) of the PhD thesis and his/their moral rights. Joint liability of the PhD candidate and of the PhD supervisor for the observance of the ethics and deontology rules
2. Methods of gaining the public property right.The legal nature of the public procurement contract. În Volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, ediția a 11-a, Timișoara 2019, Studii și Cercetări Juridice Europene, pag. 492-502;ISSN: 2066-6403.
3. Modification of the Competences incumbent on the Court of Auditors in regard to the Regulation Authorities – Limitation of the Supreme Audit Institution’s Authority or the Observance of the EU Law? în Acta Universitatis Danubius, vol.15, no.2/2019, pag. 122-132.Print ISSN:1844-8062; Online ISSN: 2065-3891
4. Where do the limits of the discretionary power of the President of Romania in regard to the withdrawal of decorations end? în Acta Universitatis Danubius, vol.16, no.1/2020, pag. 74-84. .Print ISSN:1844-8062; Online ISSN: 2065-3891
5. Dilemele unei întrebări preliminare. Cauza C- 648/18 Hidroelectrica În Volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, ediția a 12-a, Timișoara 2020, Studii și Cercetări Juridice Europene, pag. 747 – 757;ISSN: 2066-6403
6. Challenges of the Knowledge Society-CKS 2021
• CASE C-648/18 HIDROELECTRICA CJEU – A PREDICTABLE DECISION
• SUSPENSION OF THE ENFORCEMENT OF THE REGULATORY ADMINISTRATIVE DEED – A FATA MORGANA OF CASE-LAW AND DOCTRINE
7. The Ablation System. More favourable contravention law or legal facility? Brief considerations on Law no. 155/2020, în Acta Universitatis Danubius vol.17, no.2/2021,
https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDJ/issue/view/123 Print ISSN:1844-8062; Online ISSN: 2065-3891

Varia
Limbi străine: Engleza, Franceza
Hobby-uri: Sporturi de contact (jiu-jitsu brazilian competițional, la nivel european și mondial, arbitru internațional), călătoriile, teatrul