Alina SăvoiuAlina Săvoiu este șef al Biroului juridic și comunicare în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având diverse funcții de conducere începand din anul 2006. A avut o importantă contribuție la susținerea și pregătirea misiunii de evaluare Schengen a României, în domeniul protecției datelor personale, în anul 2009 și are o preocupare constantă pentru continua perfecționare profesională în domeniul protecției datelor cu caracter personal, manifestată prin participarea la cursuri de drept organizate de Academia de Drept European, la schimburi de experiență și la conferințe internaționale. A participat ca speaker la numeroase conferințe și reuniuni organizate la nivel național, începând cu anul 2006. Este co-autor al cărții Dreptul la protecția datelor cu caracter personal, ed. Universul Juridic, și a articolelor: “Noua structura arhitectonica a sistemelor informatice necesare aderării la spațiul Schengen”, „Crearea de profiluri ale persoanelor fizice – un risc pentru viața privata”, publicate la nivel universitar.

Educație și formare
2008 – Specializare în drept contencios european – Academia de Drept European- Trier
2007 – Specializare în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare – Paris
2007 – Specializare în problematica Schengen Praga
2007 – Specializare în cadrul JSA Schengen, JSB Europol – Bruxelles
2007 – Conferinţa internaţională a autorităţilor pentru protecţia datelor – Montreal
2006 – Conferinţa internaţională a autorităţilor pentru protecţia datelor – Londra
1993 – 1997: Facultatea de Drept a Universității din București

Experiență relevantă
2006- prezent: Șef Birou Juridic și Comunicare
Coautor Cartea : Dreptul la protecția datelor personale 2013 universul juridic
– susţinerea şi pregătirea misiunii de evaluare Schengen în domeniul protecţiei datelor personale, în anul 2009, inclusiv pregătirea şi transmiterea Chestionarului Schengen către experţii Consiliului şi Comisiei Europene;
– avizarea proiectelor de acte normative în domeniul protecţiei datelor personale, inclusiv a transpunerii naţionale a acquis-ului Schengen;
– reprezentarea Autorităţii în faţa comisiilor de specialitate ale Parlamentului României;
– iniţierea şi modificarea de acte normative, de acte administrative cu caracter normativ în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
– reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, inclusiv a Curţii Constituţionale, precum şi în faţa altor autorităţi şi instituţii publice din ţară şi străinătate;
– exercitarea controlului de legalitate asupra procedurii de desfăşurare a achiziţiilor publice;
– gestionarea procedurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
– redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă;
– editarea de broşuri, pliante, buletine informative în domeniul protecţiei datelor personale;
– organizarea activităţii de relaţii cu publicul;
– coordonarea activităţii de postare a informaţiilor pe site-ul Autorităţii;
– coordonarea activităţii de realizare a raportului anual al Autorităţii, în perioada 2006-2010, sub îndrumarea preşedintelui Autorităţii;
– susţinerea şi organizarea de conferinţe de presă (Varna, Praga), reuniuni, seminarii, mese rotunde în ţară şi străinătate;
– reprezentarea Autorităţii la conferinţe internaţionale şi naţionale
– asigurarea relaţiei cu mass-media, în calitate de purtător de cuvânt