Alina Iancu

Alina Iancu– Șef Serviciu Monitorizare, Control, Coordonare – Direcția de Publicitate Imobiliară ANCPI (2012-până în prezent).
– Registrator de carte funciară ANCPI (2007-2012)
– Registrator de carte funciară OCPI Călărași (2006-2007)
– Avocat în Baroul Bucureşti (2000-2006)
– Licențiată în științe juridice, specializare drept – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (1999)