Alina GioroceanuInformații personale
locul nașterii: Craiova, Dolj
data nașterii: 27 august 1975

Informații de contact
alina.gioroceanu@gmail.com

Educație și formare
2011 – 2013: auditor de justiție, Institutul Superior al Magistraturii
2006 – 2010: licență – Facultatea de Drept și Științe Administrative, „Spiru Haret”, Craiova

1998 – 1999: master – Facultatea de Filologie și Istorie (limba română), Universitatea din Craiova
1994 – 1998: licență –  Facultatea de Filologie și Istorie (română-latină), Universitatea din Craiova

1990 – 1990: bacalaureat – Liceul „Nicolae Bălcescu”, Craiova

Experiență relevantă
2018 – prezent: judecător, Tribunalul Olt

2017 – 2018: judecător, Judecătoria Filiași

2013 – 2017: judecător, Judecătoria Băilești

2011 – 2013: auditor de justiție, Institutul Superior al Magistraturii

2019 – prezent: conferențiar univ. dr.  Departamentul de limba și literatura română, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

2007 – 2019: lector univ. dr.,  Departamentul de limba și literatura română, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

2005 – 2007: asistent univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

2002 – 2005: asistent univ. Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

1999 – 2001: preparator univ., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

1998 – 1999: profesor de limba română, Grupul Şcolar „Traian Vuia” – Segarcea

Publicații
Cărți

2020 – Elemente formative greco-latine în limba română. Lexicon, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-606-24-0296-9, 412 p.

2020 – (coautor) 900 de zile de asediu neîntrerupt asupra magistraturii române / 900 Days of Uninterrupted Siege upon the Romanian Magistracy. A survival guide (Romanian and English versions), C.H Beck, București, 978-606-18-1036-9, 334 p.

2018 – Texte juridice, perspective lingvistice, Editura Aius, Craiova, ISBN 978-606-562-763-5, 210 p.

2017 – Sintaxa limbii române. Unități, structuri și relații sintactice, Editura Aius, Craiova, ISBN 978-606-562-675-1, 206 p.

2014 – Terminologia greco-latină în româna actuală. Recurs lingvistic asupra termenilor cu etimon greco-latin, Editura Aius, Craiova, 2014, ISBN 978-606-562-332-3, 218 p.

2010 – Exerciţii de vocabular (coautor), Editura Aius, Craioava, ISBN 978-606-562-036-0, 124 p.

2008 – Terminologia greco-latină în româna actuală. Elemente formative greco-latine, Editura Aius, colecţia Studia, Craiova, (cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică), ISBN 978-973-1780-66-5, 210 p.

2007 – Dicţionar invers al limbii române + CD-ROM (coautor), Editura Niculescu, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-7482-38-9, 703 p.

2004 – Sintaxa limbii române prin întrebări şi exerciţii, Editura Universitaria, Craiova, 2004, ISBN: 973-8043-506-6, 142 p.

Articole

2021 – (coautor Elena Pîrvu) La costruzione fattitiva in italiano e in romeno, in Elena Pîrvu (a cura di), Forme, strutture, generi nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XI Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 20-21 settembre 2019, Firenze, Cesati Editore, 2021, pp. 141-153. ISBN 978-88-7667-941-4.

2021 – Analiza de discurs și tehnica legislativă: teoria coerenței și normele de redactare a actelor normative în Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XLIII, Nr. 1-2, 2021, pp. 106-119.

2021 – Proba testimonială – aplicare particulară a principiului cooperativ, în vol. Colocviului Internațional Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, ediția a XII-a, 28 mai 2021, Drept și instituții în lumea greco-romană, in honorem Teodor Sâmbrian (coord. Mădălina Strechie, Elena-Veronica Nicola), Craiova, Editura Universitaria, 2021, pp. 154-161.

Alina Gioroceanu, 2018, Metafora luptei în dreptul procedural civil român, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, an XL, nr. 1-2 / 2018, pp. 304-309, ISSN: 1224-5712.

http://www.scopus.com

2017 – Procedural Relationship Dynamics in Encoding Parties in a Civil Trial, studii și cercetări de onomastică și lexicologie (sCOL), Craiova, Editura SITECH, 2017, pp. 145-151, ISSn 2065-7161/224-7330

https://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm

2017, Cuvântul și partea de propoziție, în Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” vol. III, Studii de hermeneutică și comparatism, ediția a III-a (coordonatori Mihai Ene și Ovidiu Drăghici),Craiova, Editura Universitaria, 2017, pp. 209-215, ISSN 2559 – 303X, ISSN-L 2559 – 303X, ISBN 978-606-14-1234-1.

2016 – The Judicial Act as an Act of Speech, The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Volume no. 4, 2016, pp. 170-174, Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors) Multicultural Representation. Literature and Discours as Form of Dialogue, Tîrgu-Mureș, Mureș, Arhipelag XXI Press, 2016, ISBN: 978-606-8624-16-7 (http://www.upm.ro/ldmd/?pag=LDMD-04/vol04-Lds).

2015 – Latin Lexical Models in the Linguistic Encoding of the Participants to Civil Juridical Relations, în The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Volume no. 3, 2015, 249-257, Iulian Boldea (Coordinator)
Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Tîrgu-Mureș, Mureș, Arhipelag XXI Press, 2015, ISBN: 978-606-8624-21-1 (http://www.upm.ro/ldmd/?pag=LDMD-03/vol03-Lds).

2015 – Metafora juridică. Precizări preliminare în vol. Colocviului internaţional Comunicare, identitate, cultură, Identitate și variație discursive (coord. Alina Țenescu și Aurelia Florea), Editura Universitaria, Craiova / Editura Prouniversitaria, București, 2015, pp 271-276, ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

2015 – Expresii ale duratei în procedura penală în Actele Conferinței Internaționale de Stiințe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (coord. Sorina Sorescu, Alina Gioroceanu, Cătălin Ghiță), Editura Aius, Craiova, 2015, pp.121 – 127, ISBN 978-606-562-556-3.

2015 – Valorile pronumelui reflexiv în discursul juridic civil, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, nr. 16, tom 3/2015, pp. 209-219, ISSN 1582-5523.

http://philologica.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro

2015 – A Relevant Circumstance: The Procedural Place, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, anul XXXVII nr. 1-2 / 2015, pp. 304-309, ISSN: 1224-5712.

http://www.scopus.com

2015 – Metafora vegetală în dreptul succesiunilor, publicată în volumul Învățământ superior: tradiții, valori, perspective. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, 28-29 septembrie 2018, volumul IV, Științe socio-umane și didactica științelor socio-umaniste, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, pp. 43-48, ISBN: 978-9975-76-248-9.

2015 – Construcţiile pasive cu operatorul a fi în discursul juridic civil românesc actual (coautor) „Studia linguistica et phylologica”, Craiova, Editura Universitaria, 2015, pp.77-90, ISBN: 978-606-14-0947-1.

2014 – The Etymon. Short Considerations în vol. Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue ed.: Iulian Boldea. – Târgu Mureş: Arhipelag XXI, 2014, pp. 446-451, ISSN: 978-606-93590-3-7.

2014 – Deontic Marks in the Text of Criminal Procedure în vol. Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. ed. Iulian Boldea – Târgu Mureş: Arhipelag XXI, 2014, pp. 597-603, ISBN 978-606-9369-3-5, indexat ISI proceedings in Web of Science,la Thomson Reuters.

2014 – Expresii ale cauzativității în dispozitivul hotărârii judecătorești,  în „Limba română. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române. Actele celui de-al 13-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba română a Facultăţii de Litere, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, pp.102-107, ISSN 2344-5998, ISSN L 2344-5998, ISBN 978606 -16-0342-8 (http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/V1145/pdf).

2014 – Scurtă analiză terminologică. Arbitrariul în jurisprudența CEDO (coautor) în Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, Editura Aius, Craiova, 2014, pp. 197-200, ISBN 978-606-562-464-1.

2014 – Hotărârea judecătorească civilă. O aplicație a teoriei actelor de limbaj (coautor), volumul Colocviului internaţional Comunicare, identitate, cultură, Identități discursive. O abordare comunicativă și comunicațională, publicat sub coord. dnei prof. univ. dr. habil. Emilia Parpală, Craiova, Editura Universitaria, 2014, pp. 101-106, ISBN 978-606-14-0821-4.

2014 – Minuta în procesul penal. Perspectivă gramaticală (coautor), volumul Colocviului internaţional Comunicare, identitate, cultură, Identități discursive. O abordare comunicativă și comunicațională, publicat sub coord. dnei prof. univ. dr. habil. Emilia Parpală, Craiova, Editura Universitaria, 2014, pp. 107-114, ISBN 978-606-14-0821-4.

2013 – Illocutionary Force in Criminal Judgments vol. Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue / ed. Iulian Boldea – Târgu Mureş: Arhipelag XXI, 2013, pp. 1089-1097, ISBN 978-606-93590-3-7, indexat ISI proceedings in Web of Science,la Thomson Reuters.

2013 – Syntactic Function and Syntactic Position in Romanian Grammars. Short Critical View, Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, anul XXXV, NR. 1-2 / 2013, pp. 65 – 69 ISSN: 1224-5712.

http://www.scopus.com

2013 – Influența greacă în formarea terminologiei românești, în vol. Povestiri ale multidisciplinarități: studii literale, antropologice și lingvistice (coord. Gabriel Coșoveanu, Dana Dinu, Gabriel Popescu), Craiova, Editura Universitaria, 2013, pp. 153-168, ISBN: 978-606-14-0736-1.

2012 – Privire critică asupra modalităților de formare a termenilor în limba română (cu referire la termenii de sursă greco-latină), Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXXIV, nr. 1-2/2012,ISSN: 1224-5712.

http://www.scopus.com

2011 – Codificarea condiției în textul juridic penal, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXXIII, nr. 1-2/2011, ISSN: 1224-5712

1. https://www.worldcat.org/search?q=1224-5712&dblist=638&fq=yr%3A2011&qt=facet_yr%3A

2. https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

3. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=354

2011„Legea veche”, „legea nouă” și schimbarea în limbă, în vol. Text și discurs, Omagiu Mihaelei Mancaș, Editura Universității București, București, 2011, pp.85-95,  ISBN 978-606-16-0049-6.

2011 – Codificarea excepţiei în discursul juridic, volumul Colocviului internaţional Comunicare, identitate, cultură (coord. Emilia Parpală, Carmen Popescu), Comunicare și identitate. Perspective lingvistice și culturale, Craiova, Editura Universitaria, 2011, pp. 93-102, ISBN 978-606-14-0229-8.

2010 – Rolul limbilor şi al culturii clasice în întemeierea terminologiei ştiinţifice actuale, conferinţa internaţională Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, octombrie 2009, publicat în volumul conferinţei, Valori clasice în culturile europene, volum îngrijit de Katalin Dumitrașcu, Craiova, Editura Universitaria, 2010, pp. 100-108, ISBN:978-606-14-0061-4.

2010 – Împrumut şi creativitate lexicală în româna actuală: brand şi familia lexicală, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXXI, nr. 1/2010, ISSN: 1224-5712.(http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2010_bis/gioroceanu_alina.pdf).

2010 – Illocutionary Force and Romanian Ortodox Sermons: An Application of Speech Acts Theory on some Romanian Orthodox Sermons în Lodz Papers in Pragmatics, vol. 2/2010, Editura Mouton de Gruyter, Germania, pp. 341-360, ISSN: 1898-4436 (http://www.degruyter.com/view/j/lpp.2010.6.issue-2/issue-files/lpp.2010.6.issue-2.xml).

2010 – On Romanian Political Nicknames, Revista de Onomastică dedicată profesorului Nikolay Kovacev, vol. 10/2010, Veliko Târnovo, Bulgaria, pp. 238-246, ISSN: 2603-3917 (Online), ISSN: 978-619-208-057-0 (Print) (http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol10/iss1/).

2009 – On Some Nicknames in Romanian Football, în volumul conferinţei internaţionale Comunicare, identitate, context (CIC) (coord. Emilia Parpală, Carmen Popescu), 2009, Craiova, Editura Universitaria, pp. 82-88, ISBN: 978-606-510-950-6.

2009 – Elemente şi modele formative greco-latine în stilul publicistic românesc, Colocviul internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, Universitatea din Craiova, 21-22 noiembrie 2008, publicat la Editura Universităţii din Craiova, 2009, pp. 239-244, ISBN:978-606-510-603-1.

2009 – Consideraţii asupra rolului negaţiei în textul juridic penal, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXX, nr. 1/2009, pp. 315-322., ISSN: 1224-5712. http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2009_bis/gioroceanu_alina.pdf

2009 – Termeni greco-latini în stilul tehnico-ştiinţific al românei actuale. Privire analitică, Volumul în memoria profesorului Radu S. Popescu, Craiova, 2009, pp. 88-93, ISBN: 978-606-510-265-1.

2008 – (coautor Mihaela Cecilia Popescu) Concerning the Words Balkanic and Balkanism in Romanian Journalistic Discourse – în volumul Conferinţei internaţionale Probleme ale lingvisticii balcanice şi slave, Veliko Târnovo, Bulgaria,Universitatea Chiril şi Metodiu, noiembrie 2008, publicat în volumul Problemi na balcanskoto i slaviskoto ezicoznanie, „SV. Kiril i Metodii”, Veliko Târnovo, pp. 146-154, ISBN: 978-954-400-266-4.(http://www.paradigma.bg/book/358-problemi-na-balkanskoto-i-slavyansk)

2008 – Adverbul în GN, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXX, nr. 1/2008, pp. 230-234, ISSN: 1224-5712.

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica/alina_gioroceanu.pdf

2007 – Radicula: instrument analitic în cercetarea terminologie de inspiraţie greco-latină, sesiunea naţională de comunicări Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine organizată de Catedra de limba română şi lingvistică generală a Universităţii Al. I Cuza din Iaşi, Iaşi, Editura Universităţii „A.I. Cuza”, octombrie 2007, pp. 165-176, ISBN: 973-703-233-0/978-973-703-233-1.

2007 – Globalizat, globalizant în limba română actuală, conferinţa internaţională „La un pas de integrare: oportunităţi şi ameninţări” organizată de Universitatea din Craiova, Centrul Drobeta-Turnu-Severin, iunie, 2006, publicat în format electronic ]n volumul omonim, ISBN 973-742-371-2; ISBN 978-973-742-371-9; ISBN 973-742-373-9; ISBN 978-973-742-373-3.

2007 Figuri semantice funcţionale în supranumele din fotbalul românesc: metonimia şi antonomaza, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, anul XXIX, nr. 1-2/2007, pp. 304-307, ISSN: 1224-5712.

2006 – Limbaje şi terminologii, Volumul Omagial Gheorghe Bolocan, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pp. 200-206, ISBN: 978-973-742-596-6.

2005 – Un triunghi analitic: cuvânt, termen, concept, Analele Universităţii din Iaşi, Lingvistică, in honorem Constantin Frâncu, anul LI, pp. 180-189, 2005, ISSN: 1221-8448.

2005 –  Terminologia ca inter- şi transdisciplină, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVII, pp. 120-125, nr. 1/2005, ISSN: 1224-5712.

2005 – Terminologia şi lexicologia – discipline lingvistice, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXVII, nr. 1-2/2005, pp. 362 – 366, ISSN: 1224-5712.

2005 – Structura termenilor greco-latini, sesiunea naţională de comunicări organizată de Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, mai 2005, publicat în Buletinul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, volumul LVII, Seria Filologie, pp. 282-287, nr. 1/2005,  pp. 282-287, ISSN 2069-9271.

2005 – Asupra unor termeni de sursă greco-latină în stilul teologic românesc actual, Analele Universităţii din Craiova, Studii Clasice, anul I, nr. 1-2, 2005, pp. 191-195, ISSN: 1841-1258.

2004 – Structura unor neologisme actuale, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, anul XXVI, pp. 99-102, nr. 1-2/2004, ISSN: 1224-5712.

2003 – Tipuri de dativ etic, Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XXV, pp. 97-99, nr. 1-2/2003, ISSN: 1224-5712.

2000 – Despre elementele de compunere prefixate, Analele Universităţii din Craiova, Științe Filologice, Lingvistică, anul XXII, nr. 1-2, 2000, pp. 101-105, ISSN: 1224-5712.

Recenzii și alte publicații în reviste culturale:

Ramuri, www.revistaramuri.ro (ISSN: 1220-6342)

Titulus est omen, nr. 06/2018.

Frazări, nr. 04/2018.

Conceptual și metaforic, nr. 12/2016.

Tam multa legit, tam multa scripsit, nr. 10/2016.

Latinitate și românitate, nr. 8/2016.

În tendințe. Lingvistica modernă, nr. 6/2016.

Rețete și instrucțiuni, nr. 2/2016.

Transpuneri și transformări vizuale, nr. 12/2015.

Elocutio, nr. 11/2015.

Nu doar gramatică, nr. 10/2015.

Salata românească, nr. 9/2015.

Un appendix recent, nr. 8/2015.

Despre sciința limbei, nr. 7/2015.

De Nominibus Locorum, nr. 6/2015.

Influențe și relații, nr. 5/2015.

Un cuvintelnic recent, nr. 4/2015.

Un reflector, mai multe perspective, nr. 3/2015.

Prăvălia culturală, www.pravaliaculturala.ro (ISSN: 1842 – 0109)

Eco și Legiuitorul, nr. 56, martie 2015.

Completele … completuri, nr. 58, mai 2015

A face justiție și a face cultură, nr. 61, august 2015

Un soi de singurătate, nr. 65, decembrie 2015

Virgula judiciară, nr. 70, mai 2016

Bun de prăvălie culturală

De profesie, migrant

În Do minor – instanțe și interpretări

Ce mai aflu despre mine la început de vară

Mozaicul www.aius.ro, http://www.revista-mozaicul.ro/ (ISSN 1454-2293)

Virgula și complinirile verbale, Mozaicul, anul XXI, nr. 8 (238)/2018, p.14.

Asocieri și deducții (II), Mozaicul, anul XXI, nr. 4 (234)/2018, p.10.

Asocieri și deducții (I), Mozaicul, anul XXI, nr. 2 (232)/2018, p.10.

Mozaic stilistic, Mozaicul, anul IV, nr. 4/2011, p. 12.

Know-how, Mozaicul, anul XIII, nr. 3/2010, p. 13.

Virgula şi punctul, Mozaicul anul XIII, nr. 4/2010, p. 14.

Limbaj, timp, univers … discursiv, anul XIII, nr. 8/2010, p. 9.

Cartea de colecţie, Mozaicul, anul XIII, nr. 10/2010, p. 10

Alte matrice, Mozaicul anul XII, nr. 1/2009

Greşeli trecute, (ne-)greşeli actuale, Mozaicul anul XII, nr. 2/2009, p. 10

În această clădire fumatul este total interzis!, Mozaicul anul XII, nr. 4/2009, p. 8

Între comun şi asemănător, Mozaicul anul XII, nr. 5/2009, p. 11

Un mănunchi de aspecte, Mozaicul anul XII, nr. 6/2009, p. 14

Pe drumul termenilor, Mozaicul anul XII, nr. 8/2009, p. 12

Cartea de colecţie, Mozaicul anul XII, nr. 9/2009, p. 11.

Condensare şi concentrare, Mozaicul anul XII, nr. 12/2009, p. 12.

Studiu de caz, Mozaicul anul XI, nr. 1/ianuarie 2008, p. 8.

Pentru totdeauna, practica. Mozaicul Anul XI, nr 2/ februarie 2008, p. 10.

Repere în ţara cuvintelor, Mozaicul anul XI, nr. 4/ aprilie 2008, p.13.

Cine eşti tu, oare?, Mozaicul anul XI, nr. 5/ mai 2008, p. 16.

Presa românească şi limba română, Mozaicul anul XI, nr. 6-7/iunie 2008, p. 32.

How it’s made – textul ştiinţific, Mozaicul anul XI, nr. 9/noiembrie 2008, p. 14.

O sinteză ezitantă, Mozaicul anul X, nr. 1(99) /ianuarie 2007, p. 11.

O colecţie stilată, Mozaicul anul X, nr. 2 (100) /februarie 2007, p. 16.

Gramatică şi cutumă, Mozaicul anul X, nr. 3-4(101-102) / 2007, p. 16.

Introducere la grammatica aperta, Mozaicul anul X, nr. 5(103) / 2007, p.12.

Puţină gramatică şi puţină onomastică, Mozaicul anul X, nr. 6/2007, p. 14.

Lume şi limbă, Mozaicul anul X, nr. 9/2007, p.14.

Lexic şi/sau vocabular, Mozaicul anul X, nr. 10-11-12/2007, p.24.