Arii de competenţă
Coordonare activitatea contabilă și financiară
Raportare rezultate financiare către consiliu de administrație
Coordonare audit intern și monitorizarea implementării recomandărilor
Expertize fiscale și contabile
Coordonare implementare ERP
Reorganizări judiciare: Fuziuni / Divizări

Experiența profesională
Peste 18 ani experiență în contabilitate, fiscalitate și consultanță managerială, în companii multinaționale (UTI GRUP)
Întocmire expertize contabile și fiscale, judiciare și extrajudiciare, în cauze civile și penale.
Întocmire proiecte de fuziune / divizare

Diplome și performanțe
Master în Contabilitatea afacerilor (ACCA) – ASE (2013-2015)
Expert contabil – 2005 – membru CECCAR
Consultant fiscal – 2007 – membru CCFR
Auditor financiar – 2017 – membru CAFR