Alice Mihaela David

Alice-Mihaela DavidInformaţii personale
data naşterii: 1 septembrie 1973
locul nașterii: Targoviște

Informaţii de contact
+40722270698
avoalice@yahoo.com

Experienţa
1998 – prezent: avocat titular, Cabinet de Avocat David Alice, București, sector 3
Mangementul activităţii Cabinetului de Avocat David Alice
Servicii avocaţiale în următorele domenii:
Dreptul comercial/Profesionişti: redactare contracte, asistare la negocierea și încheierea tranzacțiilor, activităţi de recuperare a creanţelor, atât pe cale amiabilă cât şi promovare de acţiuni în instanţă în baza procedurilor sumare sau pe calea dreptului comun), falimentul şi procedura insolvenţei, reprezentare în litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale.
Dreptul proprietăţii intelectuale: înregistrări mărci şi invenții, metodologii de colectare intre organismele de gestiune colectivă și utilizatori.
Dreptul muncii: îndeplinirea cercetărilor disciplinare prealabile, aplicarea sancțiunilor disciplinare, asistare la negocierea şi redactarea contractelor colective de muncă. Reprezentare în litiigii ce izvorăsc din raporturi de muncă, acțiuni în răspundere patrimonială; contestații împotriva deciziei de concediere, contestații împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare
Asociaţii şi fundatii: redactări acte constitutive pentru înfiinţarea de asociații şi fundații, actualizări acte constitutive ale asociaţiilor și fundaţiilor, redactări ale Hotărârilor organelor statutare, înființări asociații și fundații.
Dreptul administrativ şi fiscal: parcurgerea procedurii prealabile, asistare în fața organelor administrative, reprezentare în instanță, contestarea actelor administrative, procedura obținerii autorizațiilor de construire/demolare.
Dreptul societar / corporatist: înfiinţare (înregistrarea şi autorizarea funcţionării) societăţi comerciale, asistare cu prilejul desfăşurării adunărilor generale şi redactarea hotarârilor şi proceselor-verbale ale adunarilor, înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului de menţiuni privind: cesiuni de acțiuni și părți sociale, schimbare sediu social, majorare și reducere de capital social, modificare obiect de activitate, numire și revocare administratori, excludere și retragere asociați , modificare obiect de activitate, schimbarea denumire societate comercială, fuziuni şi divizări, radieri.
Dreptul civil: succesiuni, dreptul familiei – mediere si ligii, revendicări ale dreptului de proprietate; expropriere; uzucapiune; evacuări; executări silite; intabularea dreptului de proprietate, asistenţă la redactarea de contracte şi antecontracte şi reprezentarea în problemele litigioase legate de acestea. acțiuni pretenții societăți comerciale , anulare AGA, excludere asociați, dizolvare societate comercială, nulitate reziliere/rezoluțiune contracte.
Drept penal: reprezentare si asistare in fata organelor de politie, Parchet, DNA; reprezentare și asistare în fața instanțelor de judecată pentru infracțiuni economice, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals.
1995-1998: asistent, Cabinet de Avocat Dumitrescu Dumitru
1998: avocat stagiar, Baroul București
2000: avocat definitiv, Cabinet Individulal de Avocatură
2001-2002: colaborare Cabinet de Avocat Dumitru Rădescu
2003-2005: colaborare Cabinet de Avocat Lovin Șerban Nicolae
2005-2008: colaborare Societate Civilă de Avocați Cristian Iordănescu și Asociații
2008-2010: colaborare Societate Civilă de Avocați Iordache, Trofin și Asociații

Educaţie şi formare
2007-2008: masterand – Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu, specializarea „Dreptul Afacerilor”
1993-1997: student – Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu,
1989-1992: elev – Liceul „Ienachita Văcărescu”, Târgoviște

Activități extracurriculare
– Membru în Comisia de Licențiere a Federatiei Române de Fotbal – comisia de apel
– Arbitru în Corpul de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor

Varia
– Permis de conducere auto categoria B