Alexandru-Sorin Ciobanu


Experiența profesională universitară:
2008-prezent: Lector universitar (titular al cursurilor de “Drept administrativ” şi “Contencios administrativ” – cursuri de licenţă, respectiv „Regimul domeniului public şi al domeniului privat. Regimuri domeniale speciale”, „Contencios administrativ” – cursuri de Master) în cadrul Departamentului de drept public al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti

Activitate:
2012-2014: Prodecan al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti
2012: Doctor în „Drept administrativ” – distincţia „Summa cum laudae”
2004-2008: Asistent universitar în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept administrativ
2002-2004: Preparator universitar în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept administrativ
2007-prezent: membru în Consiliul Facultăţii de Drept
2005-2009: Secretar al Catedrei de Drept Public
2008-prezent: avocat titular în cadrul Cabinetului individual de avocatură „Alexandru-Sorin CIOBANU” – Baroul Bucureşti
2003-2008: avocat colaborator în cadrul SCPA “Prof. Iorgovan şi Asociaţii”
2002-2003: Avocat colaborator în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură “Antonie Iorgovan”;
2001: Consilier juridic în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Expert/Lector în multiple programe de specializare/perfecţionare în domeniul administraţiei publice, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, Departamentul Regional de Administraţie Publică Bucureşti, Transparency International, autorităţi locale etc.
2007: Membru al echipei de specialişti în drept administrativ, însărcinată cu redactarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, sub coordonarea Prof. Dr. Antonie Iorgovan
2002: Membru al echipei de jurişti implicată în realizarea Proiectului Legii privind societăţile agricole, sub supervizarea USAID
2002-prezent: avocat – membru al Baroului Bucureşti
2002-prezent: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”
2007-prezent: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative şi Drept Public al României