Alexandru Șerban

Alexandru Șerban5Informatii personale
Data naşterii: 31 iulie 1975
Cetăţenie: română
Stare civilă: căsătorit

Experiență profesională

2011-prezent
membru CSM

1 ianuarie 2008–2011
vicepreşedinte, Curtea de Apel Braşov; judecător la secţia penală

15 februarie 2007
detaşat la Curtea de Apel Braşov, secţia penală

1 august 2006
judecător cu grad de curte de apel

15 mai 2005
judecător la Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, ulterior Secţia Penală

1 noiembrie 2004–14 mai 2005
judecător la Tribunalul Prahova, Secţia Penală

1 septembrie 2004–31 octombrie 2004
judecător la Tribunalul Prahova, delegat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sinaia

20 martie 2002–31 august 2004
preşedinte al Judecătoriei Sinaia

17 august 1998–19 martie 2002
judecător la Judecătoria Ploieşti, specializat în materie penală

Educatie şi formare

2005-2006
Curs postuniversitar în materia Ştiinţe penale – Criminologie, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti

1997–1998
Institutul Naţional al Magistraturii, atestat de absolvire a cursurilor

1993–1997
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, diplomă de licenţă de merit în profilul Ştiinţe juridice, specializarea Drept, sesiunea iunie 1997

1989–1993
Liceul “Spiru Haret” Poieşti, diplomă de bacalaureat

Aptitudini şi competenţe

Limbă străină cunoscută: engleză citit: bine, vorbit: bine, scris: bine

Aptitudini şi competenţe organizatorice:
– În calitate de preşedinte al Judecătoriei Sinaia în perioada 20 martie 2002 – 31 octombrie 2004, am asigurat conducerea activităţii administrativ-judiciare a instanţei
–  În prezent sunt vicepreşedinte la Curtea de Apel Braşov, calitate în care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege şi de regulamente

Aptitudini şi competenţe tehnice :
– operare calculator: Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point. Am absolvit un curs de operare pe calculator în anul 2007, pentru competenţe comune, utilizare şi prelucrare informaţie.

Informaţii suplimentare privind pregătirea profesională

2-4 mai 2010 – vizita de informare a unui grup de magistraţi români la instituţiile europene, la Bruxelles, vizită organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România

10 mai 2009-20 mai 2009 – stagiu de practică în Germania în cadrul proiectului PHARE RO 2006/IB/JH-10 „Asistenţă pentru eficientizarea sistemului judiciar prin dezvoltarea instituţiei managerului de instanţă”

6-8 octombrie 2008 – vizită de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg.

2006 – prezent, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii pentru seminarii privind magistraţii recrutaţi excepţional, în materia drept penal/drept procesual penal.

5 mai 2001-19 mai 2001 – participare la seminarul Function of Courts and Judges in a Democracy”, organizat de International Judicial Academy, in SUA, Washington

5 iunie 2000–7 iulie 2000participare la cursul intitulat “Enterprise and Investment Lawyers Course”, organizat de The International Development Law Institute, în Roma, Italia.

– Premiul Ioan Mihuţă” pe anul 1999 acordat de Revista “Palatul de Justiţie” ca urmare a faptului că la examenul de capacitate organizat de Ministerul Justiţiei în perioada 1 iunie – 30 iunie 1999, am obţinut locul 1 dintre judecătorii participanţi, cu media 9,27.

1997-1998 – absolvire cursuri Institutul Naţional al Magistraturii, promoţia 1997-1998, cu media generală 9,29;

Media examenului de licenţă susţinut la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, din sesiunea iunie 1997, a fost de 9,75.