Alexandru Sbârnă


Educație și formare
– Doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, având conducător științific pe Prof. Univ. Dr. Radu Bufan
– Masterand al Facultății de Drept din cadrul Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, specializarea „Globalisation et pluralisme juridique”
– Student al Facultății de Drept și Științe Administrative, specializarea Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
– Cursant al şcolii de vară ,,User’s rights and market regulations” în cadrul Università degli Studi di Udine, Italia
– Beneficiar al unei burse ERASMUS la Facoltà di Giurisprudenza din cadrul Università degli Studi di Milano, Italia
– Cursant al Modulului Psihopedagogic oferit de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universității de Vest din Timișoara
– Student al Facultății de Muzică, specializarea interpretare muzicală-instrument, din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Activitate științifică în domeniul juridic

– Autor al lucrării „Reglementari naționale românești privind combaterea abuzului fiscal al contribuabilului. Cadrul legislativ general”, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 9/2016, Editura Wolters Kluwer, București, 2016, pp. 23-80
– Autor al lucrării „Dreptul fiscal – o nouă perspectivă”, Dana-Maria DIACONU (coord.), In honorem GHEORGHE MIHAI, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 239- 249
– Autor al lucrării „Dreptul fiscal: Calul troian al științelor juridice”, Dan POPESCU, George GÎRLEȘTEANU (coord.), Joint International Conference of Doctoral and PostDoctoral Researchers Conference. Craiova, 12-13 september 2014. Conference Proceedings, vol. 3, Editura Pro Universitaria, București, 2015, pp. 81-92
– Autor al lucrării „Transferul de afacere potrivit Codului fiscal român”, Radu I. MOTICA, Viorel PAȘCA, Lucian BERCEA (coord.), Conferința Internațională a doctoranzilor în Drept „Studii și cercetări juridice europene”, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul european de studii și cercetări juridice, 16-18 mai 2014, Editura Universul Juridic, Timișoara, 2014, pp. 559-573
– Coautor al lucrării „I delitti contro la libertà e l’integrità sessuale”, publicat în nr. 3/2013 al revistei Medicina et Diritto, Milano, Italia.
– Câștigător al BURSEI DE EXCELENȚĂ a Facultății de Drept și Științe Administrative acordate de către Universitatea de Vest din Timișoara pentru anul universitar 2011/2012
– Câștigător al premiului anual „STUDENT EMINENT 2011” al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara acordat de către Asociația „Orizonturi Universitare” și Academia Română-Filiala Timișoara
– Activitate ştiinţifică şi cercetare în cadrul programului de cercetare Jean Monnet „Central European countries after and before accession”
– Activitate ştiinţifică şi de cercetare în cadrul cursului Dreptul Familiei concretizată în lucrarea cu titlul Concubinajul – o revoltă faţă de relativismul juridic, coordonator ştiinţific Asis. Dr. Codruţa Mangu
– Câștigător al Concursului de „Procese Simulate pe Drept Constituțional” – ediția I organizat de ELSA TIMIȘOARA
– Câștigător al concursului de eseuri juridice cu lucrarea intitulată ,,Prejudiciile următoare vătămării integrității corporale ale unei persoane”organizat de către ELSA TIMIȘOARA și coordonat de către Lect. Dr. Florin Mangu
– Premiul I acordat în cadrul Sesiunii internaționale de comunicări științifice studențești ,,Perspective și interferențe în dreptul secolului XXI” organizată de Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Drept și Științe Sociale în colaborare cu
Asociația ”Jus Alba” cu lucrarea intitulată ,,Discrimination -the potential effect of the appreciation right of the public administration” sub coordonarea Prep. Univ. Alin Trăilescu (lucrarea a fost publicată în volumul conferinței)
– Activitate de traducerea jurisprudenței Curții Internaționale de Justiție sub îndrumarea Lect. Univ. Dr. Av. Lucian Bojin în vederea publicării unei cărți
– Mențiune primită în cadrul concursului de eseuri ,,Interzicerea discriminării în lumina CEDO” organizat de către ELSA TIMIȘOARA și coordonat de către Prof. Univ. Dr. Valentin Constantin
– Marele Premiu „TUDOR DRĂGANU” al Conferinței Internaționale ,,Primăvara Studențească” organizată de către Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș în colaborare cu Cercul de Drept Aministrativ ,,Tudor Drăganu” și Fundația ,,Pro Iure” pentru lucrarea ,,National Identity in the European Context” sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Gheorghe Mihai (lucrarea a fost publicată în volumul conferinței)