Alexandru Rîșniță

Alexandru Rîșniță

Informaţii personale
data naşterii: 10 iulie 1986

Informaţii de contact
+40744930152
arisnita@yahoo.com

Educaţie şi formare
2012-2013: master, “Ştiinţe Penale şi Criminalistică” în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai
10 aprilie 2012–27 aprilie 2012: Diplome de Droit Comparé, „Faculté International de Droit Comparé”, Strasbourg
2005–2007, 2010–2012: student, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
2001–2005: elev, Colegiul National „Emil Racovita”, Cluj-Napoca

Varia
Avocat stagiar în Baroul Cluj, sesiunea 2012
Participare la conferinţa: “The Principle of Subsidiarity – A Powerful Instrument for the National Parliaments Against the Commission” prezentată de Prof. dr. Patrick Sensburg, în data de 1 noiembrie 2012
Participare la conferinţa: “La constitutionnalisation du droit pénal en France”, prezentată de Prof. dr. Jean Pradel, în data de 28 aprilie 2010
Permis de conducere auto categoria B
Activităţi sportive (baschet, fotbal, tenis, box, ski, tir), lectura, cinematografia, muzica, gătitul, dreptul penal interbelic

Publicații
– A. Rîşniţă, ”Infracţiunile prevăzute în cadrul Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Seria Iurisprudentia, nr. 1/2013
– A. Rîşniţă, ”Persoana juridică – subiect al infracţiunii de omor”, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2013
– A. Rîşniţă, ”Amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal”, în Caiete de Drept Penal nr. 2/2013
– A. Rîşniţă, Teoria obiectului juridic – între exigenţă şi derizoriu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Seria Iurisprudentia, nr. 2/2014.
– A. Rîşniţă, Unele reflecţii cu privire la aplicabilitatea art. 31 alin. (1) lit. c) din Statutul Curţii Penale Internaţionale, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2014
– A. Rîşniţă, Interpretarea art. 86 alin. (2) teza a V-a din OUG nr. 195/2002 (actualul art. 335 alin. (2) teza a V-a din noul Cod penal), conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. Situaţia persoanei care conduce un autovehicul având permisul de conducere reţinut în vederea anulării. Necesitatea comunicării dispoziţiei de anulare a permisului, Notă la Sentinţa penală nr. 529/24.04.2014 a Judecătoriei Oradea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2014.
– A. Rîşniţă, Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenţei unui acord pozitiv de a presta o muncă remunerată în folosul comunităţii. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancţionator, Notă la Sentinţa penală nr. 73/14.02.2014 a Judecătoriei Buftea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2014.
– A. Rîşniţă, Deţinere de droguri de risc (cannabis), fără drept, pentru consum propriu, într-o instituţie medicală. Incidenţa circumstanţei agravante prevăzute de art. 14 lit. c) din Legea nr. 143/2000. Constatarea pericolului social al infracţiunii din perspectiva teoriei obiectului juridic, Notă la Sentinţa penală nr. 143/03.06.2013 a Tribunalului Alba, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2014.
– A. Rîşniţă, Art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 323 C. pen. Trei infracţiuni distincte? Probleme de interpretare odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. Dezincriminare, Notă la Încheierea şedinţei publice din 02.10.2013 a Tribunalului Mureş, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2013.
– A. Rîşniţă, Despre (im)posibilitatea achitării inculpatului din cauza lipsei pericolului social al faptei ulterior intrării în vigoare a noilor Coduri, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 05 Iunie 2014, pe site-ul JURIDICE.ro
– A. Rîşniţă, R. Maier, Cu privire la anumite probleme de interpretare a art. 86 alin. (2) din OUG nr. 195/2002, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 13 Decembrie 2013, pe site-ul JURIDICE.ro
– A. Rîşniţă, Unele consideraţii privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 23 Octombrie 2013, pe site-ul JURIDICE.ro
– A. Rîşniţă, Ipoteză de „risc culpabil” într-o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Cluj. Lipsa raportului de cauzalitate, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 28 Mai 2013, pe site-ul JURIDICE.ro
– A. Rîşniţă, Aplicarea „pe dos” a principilui in dubio pro reo într-o Decizie a Curţii de Apel Alba-Iulia, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 18 Martie 2013, pe site-ul JURIDICE.ro.