Alexandru-Nicolae Brînzaru-Soceanu

Informații personale
Data nașterii: 07/09/1998
Cetățenie: română

Informații de contact
E-mail: alexsoceanu56@gmail.com

Educație și formare profesională
2017 – 2018: Student, Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Drept
2018 – prezent: Student, Universitatea București Facultatea de Drept

Varia
Limbi străine
– limba engleză (C1)
– limba franceză (B1)

Competențe organizatorice
– Munca în echipă, partea de research
– Atenție la detalii
– Time management – urmărirea unui plan cu etape logice și progresive

Competențe de comunicare și interpersonale
– Bune competente de comunicare dobândite prin activitatea în trupa de de teatru a liceului
– Calități de orator dobândite prin activitatea de debate în cadrul liceului și prin participarea la concursul de Public Speaking
– Medierea conflictelor; leadership

Competențe dobândite la locul de muncă
Student în Practică: Biroul Executorului Judecătoresc Neculae Mihai, București
– Însușirea principalelor etape în procedura de executare silită
– Asistarea la actele întocmite de executorul judecătoresc
– Activități în arhivarea dosarelor

Student în Practică: Birou Notarial Fidelis, București
– Activități în arhivarea dosarelor
– Asistarea la actele întocmite de notarul public
– Calcularea de taxe notariale