Alexandru Cristian


Date personale

Istoricul, juristul, cercetătorul, scriitorul, publicistul și analistul Alexandru Cristian s-a născut la 23 octombrie 1987 în municipiul Brăila.

Este căsătorit și are o fiică.

Experiență profesională

Decembrie 2012 – prezent: Ofițer specialist – Universitatea Națională de Apărare „Carol I” / Ministerul Apărării Naționale – Activitate de cercetare, documentare și organizare de programe postuniversitare

Septembrie – Octombrie 2011: Stagiu de practică – Comisia de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Camerei Deputaţilor – Activităţi practice potrivit statutului de intern şi masterand

August – Septembrie 2009: Stagiu de practică – Subsecretariatul de Stat pentru Expoziţii Mondiale, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – Studiu al elementelor organizării şi participării României la Expoziţia Mondială de la Beijing din anul 2010; elaborare studii despre China, cultura şi civilizaţia asiatică şi istoria participărilor României la Expoziţiile Mondiale

Iunie – August 2008: Stagiu de practică – Institutul Diplomatic Român / MAE – Activităţi de cercetare și documentare privind istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei

Educație și formare

Septembrie – Decembrie 2020: Absolvent al Cursului Politici și Strategii de Securitate Națională – Colegiul Național de Apărare

Septembrie – Noiembrie 2018: Absolvent al Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018 – Institutul Național de Administrație, Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice

Noiembrie 2018: Curs de Protecția Informațiilor Clasificate – Centrul de Strategii Aplicate București

Octombrie 2017: Curs de Securitate Maritimă – Colegiul European de Securitate şi Apărare al Uniunii Europene

2015 – 2019: Licențiat al Facultății de Drept – Universitatea „Titu Maiorescu”, cu lucrarea „Răspunderea Președintelui României – elemente de contencios constituțional”, coordonator conf. univ. dr. Marieta Safta (nota 10) – Axare pe drept constituțional, drept internațional public și drept penal

2012 – 2015: Doctorat în Informaţii şi Securitate Naţională – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cu teza „Dimensiunea Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene şi noile paradigme ale mediului internaţional de securitate”, coordonator general (r) prof. univ. dr. Teodor Frunzeti (calificativul „Magna cum laude”)

2014 – 2015: Master în Psihopedagogie, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale – Universitatea „Titu Maiorescu”

2010 – 2012: Master în Ştiinţe Militare şi Informaţii – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (nota de disertație 10) – Axare pe studii de securitate, analiza relaţiilor internaţionale şi a rolului informaţiilor în modelarea scenei internaţionale

2007 – 2010: Licențiat al Facultăţii de Istorie, Secția Relații Internaționale și Studii Europene – Universitatea din Bucureşti (media de licenţă 10) – Axare pe istoria relaţiilor internaţionale, diplomaţie, drept internaţional public, filosofia relaţiilor internaţionale, studii europene, geopolitică și geostrategie

A absolvit studiile preuniversitare la Colegiul Național „Spiru Haret” (2001 – 2003) și Liceul Teoretic „Jean Monnet” (2003 – 2007).

Activități didactice

Participare la organizarea cursurilor Colegiului Naţional de Apărare (elaborarea a 10 lucrări ştiinţifice)

A întocmit Planul de Cercetare Știinţifică al Colegiului Naţional de Apărare.

Se pregătește pentru o carieră didactică universitară.

Activități publicistice

Autor și coautor al unui număr de 16 cărți și peste 200 de articole științifice în domeniul securității și apărării naționale, istoriei, studiilor europene, geopoliticii, relațiilor internaționale, diplomației, dreptului internațional public, dreptului constituțional, filosofiei politice și istoriei medicinei, dar și a 19 volume și numeroase publicații de versuri, proză, teatru și critică literară:

I. Cărţi :

a) Lucrări de specialitate:

* Publicate în țară:

– „România – Statele Unite ale Americii. 25 de ani de Parteneriat Strategic. Trecut, prezent, viitor” – Editura Pro Universitaria, București, 2022

– „România Mare – un ideal împlinit” – coautor (alături de Eugen Stănescu și Iulia Stănescu) – Editura Pro Universitaria, București, 2022

– „Un liberal la răscrucea istoriei. Amedeu (Amedeo) Bădescu” – prim-autor (alături de Iulia Stănescu și Eugen Stănescu) – Editura Letras, București, 2021

– „Prin noi înșine. O istorie a liberalismului românesc” – prim-autor (alături de Eugen Stănescu și Iulia Stănescu) – Editura Paideia, București, 2020

– „Ion Gheorghe Duca și tragedia liberală” – prim-autor (alături de Eugen Stănescu) – Editura Paideia, București, 2020

– „Petrol și bombe la Ploiești. Eroi și fapte” (include și lista completă a eroilor americani morți în timpul războiului petrolului) – prim-autor (alături de Eugen Stănescu și Iulia Stănescu) – Editura Paideia, București, 2020

– „Mozaic iudaic. File alese din istoria poporului evreu” – prim-autor (alături de Eugen Stănescu) – Editura Paideia, București, 2020

– „Israel între istorie și actual” – Editura On, București, 2019

– „Israel. Between history and the present” – (volum în limba engleză / format Kindle) – editat independent, 2019

– „Noua utopie” – prim-autor (alături de Paul-Claudiu Cotîrleț) – Editura Paideia, București, 2018

– „Între Elefant, Urs şi Dragon. Spre o nouă arhitectură globală” (monografie geopolitică) – Editura RAO, Bucureşti, 2014

– „Politicile de securitate ale Chinei şi Japoniei la începutul secolului XXI” – Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012

– „România Noului Val” – couator (proiect editorial aflat sub egida „Foreign Policy”) – Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2015

– „Ion Gheorghe Duca. Un om sub vremuri” – coautor – Editura Karta Graphic, Ploieşti, 2015

– „Enciclopedia Monumentelor Jertfei Prahovene – coautor – Editura Karta Graphic, Ploieşti, 2013

– „Lumea 2013” (enciclopedie) – Editura RAO, Bucureşti, 2013

* Publicate în străinătate:

– „140 de ani de relații româno-americane. Parteneri fără Parteneriat” – Editura Saga, Rishon Le Zion, Israel, 2020 / Lulu Press, South Carolina, Statele Unite ale Americii, 2020

b) Volume de versuri, proză, teatru și critică literară:

* Publicate în țară:

– „Romanele lui Augustin Buzura. Tăcere și inițiere” – Editura Paideia, București, 2021

– „Amurg violet-auriu” (poezii) – Editura Paideia, București, 2020

– „Poèmes monégasques” (poezii, French Edition / format Kindle) – editat independent, 2020

– „Antic modernism” (poezii) – Editura Paideia, București, 2019

– „Astrul” (piesă de teatru) – Editura Magic Print, 2019

– „Urban stories” (povestiri, volum în limba engleză / format Kindle) – editat independent, 2019

– „Drumul tăcerii. Incursiune în opera lui Augustin Buzura” – Editura Semne-Artemis, București, 2018

– „Povestiri în ramă” (proză scurtă, ebook), 2015

– „Pietre și inimi” (poezii) – Editura EPublishers, București, 2015

– „Versuri ciobite” (poezii, volum de debut) – Editura Semne-Artemis, București, 2011 / ediția a II-a, 2018

* Publicate în străinătate:

– „The Unknown Path  (beletristic) – IUniverse Publishing House, Bloomington, Indiana, SUA, 2022

– „Les Rêves de Monaco” (poezii) – Edilivre-Aparis, Paris, 2022

– „Astrul” (piesă de teatru) – Editura Saga, Rishon Le Zion, Israel, 2019 / Lulu Press, South Carolina, SUA, 2019

– „Raport asupra nopții” (critică literară) – Editura Saga, Rishon Le Zion, Israel, 2019 / Lulu Press, South Carolina, SUA, 2019

– „Zburătorul” (poezii) – Editura Familia, Rishon Le Zion, Israel, 2016 / ediția a II-a, 2018

– „Sacralitate” (poezii) – Editura Familia, Rishon Le Zion, Israel, 2016 / ediția a II-a, 2017

II. Articole de specialitate publicate în reviste, comunicări știinţifice, eseuri, povestiri și poezii (lucrări relevante):

* Publicate în țară:

– „Teoria  senzorială a securității. O nouă abordare a securității internaționale” – Revista de Științe Militare nr. 1/2019, Academia Oamenilor de Știință din România

– „Military courts a pillar of national security in the Centenary Year” – International Conference Romania Centenary, 2018 (articol ISI)

– „New approaches of power in international politics” – coautor – „Mediating Globalization: Identities in Dialogue”, Arhipeleag XXI Press, 2018 (articol ISI)

– „Emergence and multipolarity in XXI century” – coautor – „Mediating Globalization: Identities in Dialogue”, Arhipeleag XXI Press, 2018 (articol ISI)

– „Rusia şi Uniunea Europeană – o dilemă geopolitică şi geostrategică” – Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”  nr. 4, martie 2015

– „Promoting security interests of Romania in the current geostrategic context” – coautor – Review of the Air Force Academy no. 3 (30)/2015

– „Prof. dr. Nicolae C. Paulescu – an ancestor in Modern Neurosurgery” – coautor – International Conference, november 19-21, 2015, „Education and Creativity for a Knowledge based Society” (9 th edition) – Universitatea „Titu Maiorescu”

– „Paradigme de securitate în secolul XXI” – coautor – Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, vol 1, nr. 4/2014

– „Morală şi politică. Studiu despre filosofia politică a lui Mihail Manoilescu” – Anuarul Consiliului Judeţean Prahova, Ploieşti, 2014

– „Considerations on the international security environment at the begining of XXI century-toward a new dimension?” – Conferinţa Internaţională „Educaţie şi Creativitate pentru o Educaţie bazată pe cunoaştere”, 20-22 noiembrie 2014 – Universitatea „Titu Maiorescu”

– „Ascensiunea Al-Qaida în Maghreb-ul islamic” – Revista „Monitor Strategic” nr. 3-4/2013, Institutul pentru Studii politice de Apărare şi Istorie Militară

– „Perspective ale politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona din 2010” (publicat şi în limba engleză) – Conferinţa Știinţifică Internaţională „Strategii XXI. Complexitatea şi  dinamismul mediului de securitate”, vol. I, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013

– „Pentru o catedră Mihai Eminescu” – Ziarul “În slujba Patriei”, anul IX, nr. 9 din 30 iunie 2012 – editat de Divizia 2 Infanterie „Getica”

– „Revolta lumii arabe, un pericol pentru economia mondială” – Revista „Reporter Economic”, anul 8, nr. 1, februarie-martie 2012

– „Israel. Drumul spre postmodernitate” – Revista „Togheter for your bussines” (a Camerei Române de Comerţ), nr. 12/2011

– „Perspective hegemonice în secolul XXI” – „Securitate şi apărare în contextul crizei economico-financiare”, Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 15-16 aprilie 2010, Secţiunea operaţii multinaţionale – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

– „NATO. Organizaţia de Cooperare de la Shanghai, cooperare sau competiţie?” – „Securitate şi apărare în contextul crizei economico-financiare”, Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 15-16 aprilie 2010, Secţiunea operaţii multinaţionale – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

– „Perspective hegemonice în secolul XXI” – „Securitate şi apărare în contextul crizei economico-financiare”, Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 15-16 aprilie 2010, Secţiunea operaţii multinaţionale – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

De-a lungul anilor de facultate a susţinut lucrări ştiinţifice la diferite manifestări cu caracter științific.

A început să scrie poezie de la vârsta de 13 ani, debutând la vârsta de 14 ani în Revista Liceului Teoretic „Jean Monnet”.

* Publicate în străinătate:

– „Israel. Between history and the present” – Amazon Digital Publishers – Amazon Digital Services LLC / site amazon.com, SUA

– „El boxeador” (povestire) – în „Tres cuentos rumanos” (volum colectiv) – EBook Amazon / site malandra.ro, 2013

– „La Cafeteria” (povestire) Ebook Amazon / site amazon.com, 2013

Colaborator al Revistei „Nautilus”, Revistei Familiei și altor publicații din Israel

III. Publicații şi apariţii radio-televizate online:

Editorialist şi colaborator al site-ului Bookiseala – Books-Express – 200 de recenzii, 25 de articole, 10 eseuri şi 20 de poezii publicate în perioada 2011-2018

Blog personal pe adevărul.ro – autor al „Ghidului de călătorie geopolitic” al Ziarului „Adevărul” în perioada 2015-2017

Blog personal de literatură şi poezie alexcristian.ro – închis în anul 2019

Colaborator al emisiunii „Sfere de influenţă cu Radu Georgescu”, televiziunea online „Express Naţional”, 2013-2015

Colaborator al site-ului „Ora Nouă”

În timpul doctoratului a participat la emisiuni de radio şi de televiziune unde a discutat despre problematici ale scenei internaţionale de securitate.

Site personal: „Enciclopedia relațiilor româno-americane” – usro.ro

Afilieri și referințe

– Membru al Societății Scriitorilor Militari

– Membru al Cenaclului Literar „ELiteratura”

– Membru al Societăţii Române de Istoria Medicinei

– Membru al Societăţii Române de Istoria Medicinei Militare

– Membru al „Club România”

– Consilier al Președintelui Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, General (ret.) ing. Niculae Spiroiu

– Membru de onoare al Fundației „Keren Saga Le Tarbut” – Rishon Le Zion, Israel

– Membru de onoare al Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Tel Aviv, Israel

– Membru al North American Society for Sport History, The Pennsylvania State University, USA

Distincții și recunoaștere

– Diploma de Străjer al Limbii Române acordată de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (ASILR) – 31 august 2017 – cu ocazia Festivalului Limbii Române, Tel Aviv, Israel

– Diploma de Merit acordată de Statul Major General al Armatei Romane pentru contribuţia la dezvoltarea culturii şi cercetării în armată – noiembrie 2015 – pentru elaborarea monografiei „Între Elefant, Urs şi Dragon. Spre o nouă arhitectură globală” – Editura RAO, București, 2014 – lucrare care abordează problematica globală privind evoluția țărilor emergente (Rusia, China, Brazilia, Africa de Sud, India)

Varia

Bune competențe de comunicare, tehnoredactare și informatice (cunoașterea instrumentelor Microsoft Office)

Limbi străine: Franceza, Engleza, Spaniola (Foarte bine), Germana (Bine)

Permis de conducere categoria B

Hobby-uri: istoria, literatura și sportul (înotul și boxul)

Informații de contact

e-mail: alexandrucristian87@yahoo.com