Alexandru Bleoancă


Experiență profesională
Judecător şi vicepreședinte la Curtea de Apel Galați

Lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, disciplinele teoria generală a dreptului (ciclul de licență) şi dematerializare juridică (master).

Teza de doctorat, cu titlul „Contractul în formă electronică”, elaborată sub îndrumarea domnului profesor univ. dr. Corneliu Bîrsan, a fost susținută public în anul 2010.

A publicat mai multe lucrări (autor unic sau coautor) în domenii precum teoria generală a dreptului, drept civil şi drept procesual civil.