– Asistent universitar suplinitor, catedra de drept privat a Faculţăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, disciplinele dreptul muncii şi drept agrar şi funciar (1981)
– Asitent universitar prin concurs, catedra de drept privat, disciplinele dreptul muncii şi drept agrar şi funciar (1982-1990)
– Lector universitar la aceeaşi catedră, a predat cursul de dreptul muncii şi securităţii sociale şi cursul de Dreptul muncii comparat, primul de acest gen în România (1990-1993)
– Conferenţiar universitar la aceeaşi catedră, a continuat ameliorarea conţinutului cursurilor de dreptul muncii şi a celui de securitate socială (1993-1999)
– Din 1999 până în prezent, profesor universitar, titular al cursurilor de dreptul muncii şi securităţii sociale la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
– Cadru didactic asociat – Facultatea de Drept, Universitatea ,,Nicolae Titulescu’’, Bucureşti.