Alexandrina-Ioana Nan


Alexandrina-Ioana Nan a fost  judecător timp de 25 de ani. În calitate de membru  al Consiliului Superior al Magistraturii a inițiat și coordonat in perioada anilor 2005-2010  proiecte naționale  cu impact asupra reformei sistemului judiciar in scopul întăririi competențelor de integritate si  independență a judecătorilor din România.

Cele mai relevante proiecte realizate  cu participarea a peste 200 de judecători sunt:
– Proiectul  pentru elaborarea profilul magistratului în sistemul juridic din România (2006);
– Proiectul privind aplicarea schemei de evaluare bazatã pe competenţe (2007);
– Proiectul privind crearea unei reţele de formatori pentru evaluare profesionala a judecãtorilor (2007-2008);
– Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe  (2009-2011).

A fost vicepreședintele Tribunalului Cluj in perioada 2011-2014.
Este autoarea volumului Orizonturi ale fericirii – un ghid de dezvoltare personală, publicat la editura Scoala Ardeleană Cluj in luna Noiembrie  2019.
În prezent este coach și trainer.